primaria 1 unitats 1- 2

Download Primaria 1 Unitats 1- 2

Post on 02-Mar-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Primaria 1 Unitats 1- 2

  1/21

 • 7/26/2019 Primaria 1 Unitats 1- 2

  2/21

  La reproducci total o parcial daquesta obra per qualsevol procediment, comprenent-hi la reprografia, eltractament informtic o la distribuci dexemplars mitjanant el lloguer i prstec, resten rigorosament prohibidessense lautoritzaci escrita dels titulars del copyright i estaran sotmeses a les sancions descrites per la llei.

  Quadern de Msica - Educaci Primria 1CORRESPONENT AL NIVELL BSIC 1 DE LES ESCOLES DE MUSICA DEL CONSERVATORI DEL LICEU

  Autor:

  Copyright 2013 by Conservatori LiceuC/ Nou de la Rambla 88 08001 BarcelonaTel. 93 327 12 [email protected]

  Direcci Editorial: Conservatori del LiceuAgraments al Collegi Viar de Sant Cugat del Valls, primera escola en implantar el programa de msicaescolar del Conservatori del Liceu, al curs 2010-2011Illustracions: Anna Fort, Miquel Cano, David Permanyer i Pere Sells Escola Municipal dArt Illa de Sabadell

  Reservats tots els drets en tots els pasos del mnAll rigth reserved for all countries in the world

  3a edici: setembre 2014

  Depsit legal: B-18909-2013Imprs per: www.print-makers.com

 • 7/26/2019 Primaria 1 Unitats 1- 2

  3/21

  3

  ndex

  PRESENTACI pg.7

  ORIENTACIONS DIDCTIQUES pg.8

  UNITAT DIDCTICA 1 pg.11

  CANMireu els meus necs

  RITME I CREATIVITATLa pulsaciElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITATLescala majorEl moviment sonor de la can

  ESCRIPTURAEl pentagramaLes lnies del pentagrama

  AVALUACI

  UNITAT DIDCTICA 2 pg.17

  CANEl pastoret

  RITME I CREATIVITATLa pulsaci

  Elements rtmicsENTONACI I CREATIVITAT

  El moviment sonor de la can

  ESCRIPTURAEl pentagramaEls espais del pentagrama

  AVALUACI

  UNITAT DIDCTICA 3 pg.23

  CAN

  Zum, zum, zumRITME I CREATIVITAT

  El silenci de negraElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITATLescala majorEl moviment sonor de la can

  ESCRIPTURAEl pentagramaLnies i espais

  La clau de solAVALUACI

  ndex

 • 7/26/2019 Primaria 1 Unitats 1- 2

  4/21

  4

  ndex

  UNITAT DIDCTICA 4 pg.29

  CANEls titelles

  RITME I CREATIVITATLa pulsaciEls accentsElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITATLacord de Do major

  ESCRIPTURAEl nom de les notes: el cicleLa clau de sol

  AVALUACI

  UNITAT DIDCTICA 5 pg.35

  CANVs-ten hivern

  RITME I CREATIVITATEl compsElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITAT

  El moviment sonor de la canESCRIPTURA

  Les cues

  AVALUACI

  UNITAT DIDCTICA 6 pg.41

  CANVerd, verd, verd

  RITME I CREATIVITATEl compsEls accentsElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITATEl moviment sonor de la can: repetitiu i ondulantMatisos: forte i piano

  ESCRIPTURAEl nom de les notesLa clau de sol

  AVALUACI

  24

  34

 • 7/26/2019 Primaria 1 Unitats 1- 2

  5/21

  5

  ndex

  UNITAT DIDCTICA 7 pg.47

  CAN

  Tres i tresRITME I CREATIVITAT

  El signe de repeticiElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITATEl mode menor i les 5 primeres notes d lescala

  ESCRIPTURAEquivalncies

  AVALUACI

  UNITAT DIDCTICA 8 pg.53

  CANEls gats

  RITME I CREATIVITATCompsLa pulsaci i el compsEl calder

  ENTONACI I CREATIVITATLescala de Do major i lacord descendent

  El nom de les notesESCRIPTURALescala descendentEl nom de les notes en clau de sol

  AVALUACI

  UNITAT DIDCTICA 9 pg.59

  CANQuinze sn quinze

  RITME I CREATIVITAT

  Les equivalncies, la pulsaci i el compsElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITATLacord major i les 5 primeres notes de lescala

  ESCRIPTURASries de notesEquivalncies

  AVALUACI

  34

 • 7/26/2019 Primaria 1 Unitats 1- 2

  6/21

  6

  ndex

  UNITAT DIDCTICA 10 pg.65

  CANEl tortell

  RITME I CREATIVITATEl ritme i la pulsaciElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITATEl moviment sonor de la can

  ESCRIPTURASries de noms de notesEquivalncies

  AVALUACI

  UNITAT DIDCTICA 11 pg.71CAN

  Visca la claror del foc

  RITME I CREATIVITATLa pulsaci i el contratempsElements rtmics

  ENTONACI I CREATIVITATEl mode menor i les 5 primeres notes de lescala

  ESCRIPTURASries de noms i notes

  EquivalnciesAVALUACI

  UNITAT DIDCTICA 12 pg.77

  CANQuan ser gran

  RITME I CREATIVITATEl ritme i el contratempsElements rtmicsPortar el comps de

  ENTONACI I CREATIVITAT5 notes de lescala major i lacord

  ESCRIPTURALescala de Do majoral pentagramaPosar les cues als caps de notesEquivalncies

  AVALUACI

  guia daudicions pg.83

  repertori pg.84

  escriptura pg.90

  24

 • 7/26/2019 Primaria 1 Unitats 1- 2

  7/21

  7

  presentaci

  Probablement no hi ha millor lloc per iniciar-se en laprenentatge de la msica que en el si de la

  famlia o a la prpia escola. La proximitat geogrfica al lloc on es desenvolupen la major part

  de les activitats del dia i la pertinncia a un grup conegut donen estabilitat i confiana als nens,especialment els ms petits.

  Probablement per aix, per tamb perqu les escoles sn conscients de que la prctica de les

  arts potencia la creativitat i desenvolupa habilitats que seran essencials per a ladult del futur -la

  imaginaci, la iniciativa, la capacitat de treball en equip, la concentraci, la memria, lesperit

  crtic, lexpressi de les emocions, la curiositat, la sensibilitat, la capacitat dadaptaci a lentorn... -

  sn molts els centres educatius interessats en oferir ensenyaments musicals en les seves installacions

  i sn nombroses les famlies que solliciten a les escoles que organitzin algun tipus doferta educativa

  musical extraescolar.

  Per tal de donar un servei a aquestes escoles i famlies, el Conservatori del Liceu, que des de 1837

  treballa en lmbit de lensenyament musical oferint formaci musical per a tots els nivells i en tots els

  estils, ofereix als centres educatius reglats la possibilitat dintegrar uns ensenyaments de msica que

  aportin als nens i nenes unes eines tils per al desenvolupament de la personalitat, tot garantint que

  aquells alumnes que tinguin el talent i la voluntat de prosseguir els ensenyaments musicals amb una

  orientaci professional, puguin fer-ho, en els marcs que la llei determini conservatoris professionals,

  batxillerats artstics, centres integrats..-, accedint-hi en edats tempranes amb una bona base de

  coneixements de la tcnica instrumental i amb un control del llenguatge musical que els permetiexpressar-se com a artistes, en el seu nivell, interpretant i creant msica.

  s un comproms del Conservatori del Liceu dotar deines didctiques i recursos educatius els nostres

  projectes, i per aquest motiu hem impulsat la primera edici de material didctic de Msica a

  Primria, basat en laprenentatge del llenguatge musical i en el desenvolupament de la creativitat

  a partir del repertori coral. Aquest material t la voluntat de ser un suport als centres educatius de

  rgim general que vulguin seguir el pla destudis de nivell bsic del Conservatori del Liceu en letapa

  de primria, combinant horari escolar i extraescolar.

  Al costat daltres recursos educatius (currculums, pla davaluaci de lalumnat i co-tutoria musical,

  formaci de professors...) aquesta collecci de material didctic que em complau presentar, seruna eina ms per als centres educatius que vulguin compartir amb nosaltres l 'extraordinria

  experincia de viure intensament la msica des de petits, i de fer-nos grans amb la msica.

  Maria Serrat i MartnDirectora General

 • 7/26/2019 Primaria 1 Unitats 1- 2

  8/21

  8

  Orientacions didctiques

  La msica saprn fent msica i per aix els processos densenyament-aprenentatge queproposen aquests llibres es basen essencialment en la prctica collectiva a partir dun repertoride cant coral, format per canons populars i dautor, a partir de les quals es pretn treballarlentonaci, el control rtmic, la creativitat, la dicci i la respiraci, el sentit esttic i el gust per la

  msica, des del treball cooperatiu.

  OBJECTIUS

  Participar en la interpretaci de la can aconseguint una emissi correcta de la veu, precissirtmica i meldica, i un resultat harmonis i bonic

  Respectar el treball collectiu i participar de forma cooperativa per aconseguir el millor resultatesttic en la interpretaci del repertori

  Aprendre de memria el repertori i comprendre els textos Aprendre els diferents conceptes de lecto-escriptura musical, relatius al ritme, la melodia i

  lharmonia Seguir les indicacions del director/a i aconseguir una postura corporal adequada en el moment

  dinterpretar les canons Fruir de la prctica del cant Desenvolupar a travs de laudici i la prctica del cant coral, la sensibilitat artstica i la creativitat Realitza danses, exercicis corporals i jocs motrius acompanyats de canons i obres musicals

  CONTINGUTS

  Els continguts de lrea de msica a letapa de primria es concreten en 8 grans blocs:

  1. Can i emissi de la veu2. Iniciaci als instruments (petita percusi i/o auta de bec)

  3. Control rtmic i psicomotriu4. Educaci de loda i entonaci5. Lecto-escriptura del llenguatge musical6. Anlisi i coneixement de termes i autors7. Audici8. Dansa i exploraci de les possibilitats de moviment del cos

  Per treballar aquests continguts es proposa en cada un dels llibres de Msica a Primria un recullde canons com a eix a lentorn del qual construir el repertori propi de cada escola. Les canonsestan escrites amb msica i lletra.

  Tot seguit presentem diferents continguts que es poden treballar a partir de la can:

  Referents al text

  Comprensi del lxic, les expressions i el conjunt