unitats e.f. 6é

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2017

395 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROGRAMACI EDUCACI FSICA

  Unitat 1 Comencem el curs i es fiquem en forma

  CURS: 6 GRUP INICI FI N SESSIONS: 5

  03/09/2014 14/10/2014

  Blocs Descripci dels efectes beneficiosos de lactivitat fsica, la higiene, lalimentaci i els hbits posturals en la salut i el benestar

  de Principals parts del cos que intervenen lexecuci duna habilitat motriu determinada: ossos i msculs

  continguts La participaci en activitats fsiques de manera responsable amb els altres i aceptacions de les limitacions

  1 i 4 Jocs, exercicis i activitats per a la millora de la resistncia cardiorespiratria o aerbica, la flexibilitat, la fora muscular i la resistncia muscular

  Exploraci dactivitats individuals encaminades a determinar el nivel motriu: reptes i desafiaments motrius.

  COMP

  BL1.1. Utilitzar el cos per a canviar de posici, sentit i direcci en la realitzaci duna activitat CAA/ CMCT/SIEE

  Criteris BL1.2. Realitzar correctament un circuit dobstacles per mitj de la realitzaci de diverses habilitats bsqiues. CAA/CMCT

  BL1.3 Aceptar la prpia realitat corporal i la dels altres amb actitud reflexiva. CSC/SIEE

  d'avaluaci BL 4.1 Utilitzar amb autonomia hbits saludables d'higienem posturals i d'alimentaci CMCT/SIEE

  BL4.2 Augmentar el nivell de les seues capacitats fsiques adaptant intensitat i esfor CMCT/SIEEB.l 4.3 Realitzar A.F. seguint les normes de prevenci i recuperaci . CMCT/SIEE

  1.1.1. Adapta els desplaaments a diferetns tipus d'activitats fsic esportives

  1.2.1 Aplica les diferents habilitats motrius a diferents tipus d'entorns i d'activitats fsic esportives

  Estndars 1.3.1. Respecta la diversitat de realitats corporals i de nivell de competncia motriu a la classe.

  d'aprenentatge 4.1.2 . Identifica els efectes beneficiosos de l'exercici fsic per a la salut.

  4.2.2 Mostra una millora global respecte al seu nivell de partida de les capacitats fsiques orientades a la salut.

  4.3.1 Realitza els escalfaments valorant la seva funci preventiva

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Raquetes Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Cinta mtrica Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Cronmetre Msica

  Xanques Banc suecs Fitxes escrites

 • PROGRAMACI EDUCACI FSICA

  UNITAT 2 INICIACI A L' ATLETISME

  CURS : 6 GRUP INICI FI N SESSIONS: 11

  05/10/2015 30/10/2015

  Blocs 5. Jocs i activitats esportives.

  de 1. Coneixement esquema corporal i autonomia

  continguts Participaci en totes aquelles activitats i jocs relacionatdes amb l'atletisme.

  i Adequaci de la posici prpia, les direccions i trajectries de els companys i companyes, i dels adversaris.

  continguts Classificaci de les diferents modalitats esportives dintre de l'atletisme.

  COMP

  B.L.5.1 Reconixer, anomenar i classificar les diferents modalitats esportives CSC

  Criteris del atletime aix com practicar-les totes i reconixer la reglamentaci. CEC

  B.L5.2 Resoldre elements tcnics elementals, propis del les diferents modalitats, aplicant principis CSC

  d'avaluaci i regles per resoldre les situacions motrius. CAA

  BL 5.3. Demostrar un comportament personal i social responsable Acceptar normes , reconixer el seu rol. CSC/ CAA/ SIEE

  BL 5.4. . Planificar la realitzaci d'un producte o una tasca establint metes.. CAA/ SIEE

  5.1.1 Distinguix les diferents modalitats dintre d'este esport individual.

  5.1.2 Exposa les diferncies, caracterstiques i / o relacions entre jocs populars, esports col lectius, esports individuals i activitats a la natura.

  Estndars 5.2.1 Utilitza els recursos adequats per a resoldre situacions bsiques de tctica individual i col lectiva en diferents situacions motrius

  d'aprenentatge 5.2.2 Realitza combinacions d'habilitats motrius per a resoldre situacions bsiques.

  5.3.1 Mostra bona disposici per solucionar els conflictes de manera raonable.

  5.4.1 Exposa les seves idees de forma coherent i s'expressa de manera correcta en diferents situacions i respecta les opinions dels altres.

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Cinta mtrica Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Martell atletisme Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Disc atletisme Msica

  Xanques Banc suecs Crono Fitxes escrites

 • PROGRMACI EDUCACI FSICA

  UNITAT 3 HANDBOL

  CURS: 6 GRUP INICI FI N SESSIONS: 11

  02/11/2015 27/11/2015

  Blocs 5. Jocs i activitats esportives.

  de 1. Coneixement esquema corporal i autonomia

  continguts Participaci en jocs de canxa dividida establint estratgies.

  i Adequaci de la posici prpia, les direccions i trajectries de els companys i companyes, i dels adversaris.

  Continguts Classificaci de jocs i activitats esportives segons la forma d'utilitzar el espai i el tipus de participaci dels jugadors

  COMP

  BL 5.1. Reconixer, anomenar i classificar els jocs i les activitats esportives, segons criteris de espai, CSC

  Criteris participaci, contextos , expressant les seves idees i opinions de forma reflexiva, crtica i dialogada CEC

  BL 5.2. Resoldre problemes tctics elementals, propis del joc amb o sense CSC

  d'avaluaci oposici, aplicant principis i regles per resoldre les situacions motrius. CAA

  BL 5.3. Demostrar un comportament personal i social responsable Acceptar normes , reconixer el seu rol. CSC/ CAA/ SIEE

  BL 5.4. . Planificar la realitzaci d'un producte o una tasca establint metes.. CAA/ SIEE

  5.1.1 Distingeix en jocs i esports individuals i col lectius estratgies de cooperaci i d'oposici

  5.1.2 Exposa les diferncies, caracterstiques i / o relacions entre jocs populars, esports col lectius, esports individuals i activitats a la natura.

  Estndars 5.2.1 Utilitza els recursos adequats per a resoldre situacions bsiques de tctica individual i col lectiva en diferents situacions motrius

  d'aprenentatge 5.2.2 Realitza combinacions d'habilitats motrius per a resoldre situacions bsiques.

  5.3.1 Mostra bona disposici per solucionar els conflictes de manera raonable.

  5.4.1 Exposa les seves idees de forma coherent i s'expressa de manera correcta en diferents situacions i respecta les opinions dels altres.

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Raquetes Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Msica

  Xanques Banc suecs Fitxes escrites

 • PROGRAMACI EDUCACI FSICA

  UNITAT 4 NOM: COLPBOL

  CURS: 6 GRUP INICI FI N SESSIONS: 10

  30/11/2015 22/12/2016

  Blocs 5. Jocs i activitats esportives.

  de 2. Habilitats motriu, coordinaci i equilibri. Activitats en el medi natural.

  continguts Participaci en activitats esportives col lectives com el colpbol

  Reconeixement i aplicaci de les habilitats motrius en jocs i activitats fisicoesportives.

  Esforar-se, fora de voluntat. Constncia i hbits de treball.

  COMP

  B.L. 2.1 Adaptar les habilitats motrius a jocs i activitats fisicoesportives en esports com el colpbol CAA

  Criteris B.L. 2.3 Interpretar les demandes de les tasques d'aprenentatge, mantenir la concentraci CAA

  i l'esfor de les activitats SIEE

  d'avaluaci B.L. 5.2 . Resoldre problemes tctics elementals, propis del joc i d'activitats fsiques, CSC

  aplicant