exercici 3 unitats mesura

Download Exercici 3 unitats mesura

If you can't read please download the document

Upload: marc-report

Post on 15-Apr-2017

119 views

Category:

Internet


2 download

TRANSCRIPT

UNITATS DE MESURA

TAULA DE UNITATS DE MESURA

BIT

Unitat minima funcional.1 caracter del teclat.Que serie 1 caracter de lletra.

BYTE

1 byte es lequivalencia de 8 bits.1 byte es un 1 byte.

Preu:1/cada unidad

KILOBYTE

1 kilobyte es 1024 bits.

Equivalencia en bytes es 1024 bytes.

Preu:2-3

MEGABYTE

1 megabyte es 1024 kilobyte.

Equvialencia en bytes son 1048576 bytes.

Preu:25ud/15

GIGABYTE

1 gigabyte es 1024 megabytes.

Equivalencia en bytes es 1 073 741 824 bytes .

Preu:10-20

TERABYTE

1 terabyte es 1024 gigabytes.

Equivalencia en bytes es 1 099 511 627 776 bytes .

Preu:60

PETABYTE

1Petabyte es 1024 terabytes.

Equivalencia en bytes es 1 125 899 906 842 624 bytes.

EXABYTE

1exabyte es 1024 petabytes.

Equivalencia en bytes es 1 152 921 504 606 846 976 bytes .

ZETABYTE

1 zettabyte es 1024 exabytes.

Equivalencia en bytes es 1 180 591 620 717 411 303 424 bytes .

YOTTABYTE

1 yottabyte es 1024 zettabyte.

Equvalencia en bytes es 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes .

GEOPBYTE

1 geopbyte es 1024 yottabytes.

Equivalencia en bytes es 1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes .

BRONTOBYTE

1 brontobyte es 1024 geopbytes.

Equivalencia en bytes es 1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes .