unitats e.f. 2n

Click here to load reader

Post on 14-Apr-2017

424 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Unitats a treballar a l'rea d'Educaci Fsica:

  PROGRAMACI EDUCACI FSICA

  CURS : SEGON

  MESTRE: SUSANA NAVARRO TARN

  UNITAT 1: COMEMCEM EL CURS

  CURS: 2n GRUP: A/B INICI FI N SESSIONS: 6

  14/09/2015 03/10/2015

  Blocs B2 Participaci en activitats que impliquen l'execuci de les habilitats motrius de locomoci, manipulaci ,

  de i estabilitat amb maneig de materials propis de l'rea o sense.

  continguts B4 Orientacions de prevenci i recuperaci. Hbits saludables d'higiene corporal.

  2 i 4 B4 Jocs, exercicis i activitats per a la millora de la resistncia cardiorespiratria o aerbica, la flexibilitat i la fora .

  B2 Esforar-se, fora de voluntat. Constancia i hbits de treball. Estratgies d'aprenentatge cooperatiu.

  COMP

  B.L. 2.1 Imitar i reproduir habilitats motrius de locomoci i estabilitat amb equilibri i diferents materials CAA

  Criteris BL 2.3 Seguir les instruccions de les tasques d'aprenentatge amb atenci i constncia. CAA SIEE

  B.L. 4.1 Augmentar el nivell de resistncia cardiorespiratria o aerbica, establit a partir duna CMCT

  d'avaluaci valoraci inicial, per a preservar i millorar la seua salut i condici fsica. SIEE

  B.L. 4.2 Realitzar activitat en la classe deducaci fsica seguint CMCT

  normes de prevenci com lescalfament i la hidrataci. SIEE

  4.1.1 Porta a classe la bosseta d'endre habitualment.

  4.1.2 Porta roba i calcer esportiu adecuat per a les classes d'educaci fsica.

  Estndars 2.1.1 Mostra una millora global respecte al seu nivell de partida de les capacitats fsiques orientades a la salut.

  d'aprenentatge 2.3.1 Li agrada la prctica esportiva i participa a la classe amb atenci i constncia.

  4.2.1. Realitza els escalfaments valorant la seva funci preventiva

  4.2.2. Controla el seu esfor i la seva hidrataci quan es necessari.

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Raquetes Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Msica

  Xanques Banc suecs Fitxes escrites

 • PROGRAMACI EDUCACI FSICA

  CURS : SEGON

  MESTRE: SUSANA NAVARRO TARN

  UNITAT 2: CUIDEM EL NOSTRE COS

  CURS: 2n GRUP: A/B INICI FI N SESSIONS: 8

  05/10/2015 30/10/2015

  Blocs B2 Participaci en activitats que impliquen l'execuci de les habilitats motrius de locomoci, manipulaci ,

  de i estabilitat amb maneig de materials propis de l'rea o sense.

  continguts B4 Orientacions de prevenci i recuperaci. Hbits saludables d'higiene corporal.

  2 i 4 B4 Jocs, exercicis i activitats per a la millora de la resistncia cardiorespiratria o aerbica, la flexibilitat i la fora .

  B2 Esforar-se, fora de voluntat. Constancia i hbits de treball. Estratgies d'aprenentatge cooperatiu.

  COMP

  B.L. 2.1 Imitar i reproduir habilitats motrius de locomoci i estabilitat amb equilibri i diferents materials CAA

  Criteris BL 2.3 Seguir les instruccions de les tasques d'aprenentatge amb atenci i constncia. CAA SIEE

  B.L. 4.1 Augmentar el nivell de resistncia cardiorespiratria o aerbica, establit a partir duna CMCT

  d'avaluaci valoraci inicial, per a preservar i millorar la seua salut i condici fsica. SIEE

  B.L. 4.2 Realitzar activitat en la classe deducaci fsica seguint CMCT

  normes de prevenci com lescalfament i la hidrataci. SIEE

  4.1.1 Porta a classe la bosseta d'endre habitualment.

  4.1.2 Porta roba i calcer esportiu adecuat per a les classes d'educaci fsica.

  Estndars 2.1.1 Mostra una millora global respecte al seu nivell de partida de les capacitats fsiques orientades a la salut.

  d'aprenentatge 2.3.1 Li agrada la prctica esportiva i participa a la classe amb atenci i constncia.

  4.2.1. Realitza els escalfaments valorant la seva funci preventiva

  4.2.2. Controla el seu esfor i la seva hidrataci quan es necessari.

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Raquetes Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Bufes Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Msica

  Xanques Banc suecs Fitxes escrites

 • PROGRAMACI EDUCACI FSICA

  CURS : SEGON

  MESTRE: SUSANA NAVARRO TARN

  UNITAT 3 : CNEC EL MEU COS

  CURS: 2n GRUP: A/B INICI FI N SESSIONS: 7

  02/11/2015 27/11/2015

  Blocs Coneixements de nocions espacials i temporals / Consolidadci de la lateralitat

  de Realitzaci de circuits i recorreguts senzills/ Combinaci d'estimuls sensorials.

  continguts Realitzaci de desplaaments en diverses direccions/ Execuci de movimients globals i segmen.

  1 Identificaci de sensacions, sentiments i emocions/ Figures corporals

  Atenci pel nostre cos/ Utilitzaci d'imatges corporals en la realitzaci d'activitats,

  COMP

  BL 1.1 Identificar la seua posici en lespai relacionant-la amb la velocitat de desplaament CAA

  Criteris en la tasca, aplicant nocions espaciotemporals bsiques. SIEE

  BL 1.2 Realitzar desplaaments en cursa en una nica direcci, a partir de la percepci destmuls visuals o CMCT

  d'avaluaci auditius, produts per un adult o un/a company/a, identificant les parts del cos que intervenen. CAA

  BL 1.3 Realitzar accions motrius des de global a segmentires per a experimentar amb les seues possibilitats CAA

  corporals, diferenciant senscions, emocions i sentiments. SIEE

  1.1.1 Reconeix els conceptes de dat/baix, davant/darrere

  1.1.2 Reconeix el conceptes abans, durant i desprs.

  Estndars 1.2.1 Adapta els desplaaments a diferents tipus d'entorns i d'activitats ajustant la seva realitzaci als

  d'aprenentatge parmetres espai-temporals i mantenint l'equilibri postural.

  1.3.1 Adapta diferent tipus d'habilitats motriu com el salt, el gir en activitats globals.

  1.3.2 Reconeix diferent tipus de sensacions atenent a l'habilitat motriu utilitzada.

  1. Comunicaci lingstica. Metodologia

  Competncies 2. Comp matemtica i comp bsiques en cincia i tecnologia. Asignaci tasques

  3. Competncia digital Comandament directe

  4. Aprendre a aprendre. Descobriment guiat

  5. Competncies socials i cviques. Gran grup

  6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. Resoluci problemes

  7. Conscincia i expressions culturals Grup redut

  Cuestionari Observaci Activitats complementries:

  Instruments Control Enquestes Eixida entorn prxim

  d'avaluaci Treball Tasca grup Visita instlaci deportiva

  Grabaci video Visita exposici

  Base dades

  Pilotes Porteria Pales

  Recursos Aros Cistelles Raquetes Bloc

  Cordes Petos Jocs populars PDI

  Conos Matalssos Cartells Vdeos

  Piques Xapes/Boletes Msica

  Xanques Banc suecs Fitxes escrites

 • PROGRAMACI EDUCACI FSICA

  CURS : SEGON

  MESTRE: SUSANA NAVARRO TARN

  UNITAT 4: SC DRET, SC ESQUERRE

  CURS: 2n GRUP: A/B INICI FI N SESSIONS: 6

  30/11/2014 22/12/2014

  Blocs B1 Coneixements de nocions espacials : dreta / esquerra

  de B1 Coneixements de nocions temporals : rpid / lent

  continguts B1 Consolidaci de la lateralitat

  1 i 2 B2 Participaci en activitats que impliquen l'execuci de les habilitats motrius de locomoci, manipulaci i estabilitat ipulaci i estabilitat amb maneig de materials propis de l'rea o sense.

  COMP

  B.1.1 Identificar la seua posici en l'espai amb les nocions espaitemporals bsics CAA/ CMCT/ SIEE

  Criteris B.1.2 Realitzar desplaaments en cursa, en diferents direccions, a partir de la percepci 'una combinaci d'estimuls .CAA/ CMCT

  B.1.3 Realitzar accions motrius des de globals a segmentries per a experimentar amb le seues possibilitats CAA

  d'avaluaci corporal diferenciant sensacions, emocions i sentiments. SIEE

  B.2.1 Imitar i reproduir habilitats motrius de locomoci i estabilitat mantenint l'equilibri i utilitzant CAA

  diveresos materials.

  1.1.1 Es capa de identificar la seua posici a l'espai

  1.1.2 Es capa de distinguir els conceptes dreta, esquerra, amunt, avall, sobre, late