el sistema mÈtric decimal: unitats de mesura de … · expressa aquesta longitud en altres tres...

5
EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE LONGITUD. 1- Indica quina unitat de longitud utilitzaries per mesurar: a) La distància entre Toledo i Madrid. b) El gruix d’una moneda. c) L’altura d’un edifici. d) L’amplada d’una finestra.

Upload: others

Post on 01-Aug-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE … · Expressa aquesta longitud en altres tres unitats de mesura. RESPOSTA. 5-Observa la foto i relaciona la olumna de l’esquerra

EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE LONGITUD.

1- Indica quina unitat de longitud utilitzaries per mesurar:

a) La distància entre Toledo i Madrid.

b) El gruix d’una moneda.

c) L’altura d’un edifici.

d) L’amplada d’una finestra.

Page 2: EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE … · Expressa aquesta longitud en altres tres unitats de mesura. RESPOSTA. 5-Observa la foto i relaciona la olumna de l’esquerra

EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE LONGITUD. 2- Raona i contesta.

a) Quants de metres hi ha en 2 hm?

b) Quants de centímetres tenen 5 m?

c) Quants de metres són 2 Km i 5 Dam?

3- Copi i completa en el quadern.

a) 3 Km= ?m

b) 7 Hm= ?m

c) 60dm= ?m

d) 2m= ?cm

e) 7cm= ?mm

f) 400mm= ?cm

4- Quan na Júlia juga a futbol, recorre una distància mitjana de 7’5 Km

per partit. Expressa aquesta longitud en altres tres unitats de mesura.

RESPOSTA.

5- Observa la foto i relaciona la columna de l’esquerra on trobam

expressions incomplexes (una sola unitat de mesura) amb la columna

Page 3: EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE … · Expressa aquesta longitud en altres tres unitats de mesura. RESPOSTA. 5-Observa la foto i relaciona la olumna de l’esquerra

EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE LONGITUD.

de la dreta on trobam expressions complexes (varies unitats de

mesura).

Page 4: EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE … · Expressa aquesta longitud en altres tres unitats de mesura. RESPOSTA. 5-Observa la foto i relaciona la olumna de l’esquerra

EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE LONGITUD. 6-Ara relaciona el tamany d’aquests objectes i animals amb la unitat de

mesura que trobis que has d’utilitzar:

Page 5: EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE … · Expressa aquesta longitud en altres tres unitats de mesura. RESPOSTA. 5-Observa la foto i relaciona la olumna de l’esquerra

EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL: UNITATS DE MESURA DE LONGITUD.

7-Ara torna a relacionar el tamany dels objectes o animals anteriors amb

l’expressió complexa que trobis que és més coherent.