comitè de farmàcia · lf: (limes floculationis) son unitats de mesura de toxoide equivalents a...

4
Definició Consorci Sanitari de Barcelona IMAS Institut Municipal d’Assistència Sanitària Membres del Comitè de Farmàcia de l’IMAS President Dra. Esther Salas Cap de Servei de Farmàcia de l’IMAS. Secretari Dr. Alfonso del Villar Cap del Servei de Farmàcia de l’hospital del Mar. Vocals Dr. Francisco Álvarez Metge Adjunt de la Unitat de Cures Intensives. Sra. Margarita Bastida Cap d’Àrea Unitats Mèdiques. Dr. Jordi Bruguera Director Mèdic IMAS. Dr. Magí Ferrer Unitat de Farmacologia de l’IMIM. Dr. Leonardo Mellibovsky Metge Adjunt del Servei de Medicina Interna-Malalties Infeccioses. Dr. Jose Manuel Ramón Metge Adjunt del Servei de Cirurgia General de l’IMAS. Protocol de vacunació tètanus-diftèria (Td) És una vacuna inactivada preparada amb toxoides tetànic i diftèric adsorbits sobre partícules d´hidròxid d´alumini. La vacuna Td per a adults presenta una dosi d´anatoxina diftèrica inferior a la utilitzada per a nens (DT) com es pot veure en la taula següent: Definició Comitè de Farmàcia Comitè de Farmàcia Maig de 2003 Vacuna DT Per a nens de 2 mesos fins a 6 anys Anatoxina diftèrica 25 Lf Anatoxina tetànica 10 Lf Hidròxid d´alumini 1,25 mg (Al) Tiomersal 0,01 % Vacuna Td Per a nens > 7 anys i adults Anatoxina diftèrica 2 Lf Anatoxina tetànica 10 Lf Hidròxid d´alumini 1,25 mg (Al) Tiomersal 0,025 mg Manual de Vacunacions. Quaderns de Salut Pública nº 14. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya. Conservació Cal conservar-la entre +2ºC i +8ºC. No es pot congelar . Conservació Reaccions adverses Després de la injecció es pot presentar adoloriment i inflor de la zona. Menys freqüents són les reaccions febrils i induracions. Reaccions adverses Vies d’administració Intramuscular zona del deltoides. Si s´ha d´administrar conjuntament amb un altre vacuna o Ig, fer-ho SEMPRE amb xeringues diferents i zones anatòmiques diferents. Administrar les Ig per via IM en regió glútia. Vies d’administració Contraindicacions i precaucions Hipersensibilitat als components de la vacuna. Si és necessària en cas d´embaràs, cal administrar-la, sempre que sigui possible, passat el primer trimestre de gestació. Contraindicacions i precaucions Indicacions de la Td 1- Immunització activa sistemàtica envers la diftèria i el tètanus en nens a partir de set anys i adults. 2- Profilaxi postexposició del tètanus en cas de ferides. Indicacions de la Td - Servei de prevenció de riscos laborals - Servei de medicina interna (malalties infeccioses) - Servei de farmàcia Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) Servei de Prevenció de Riscos Laborals Servei de Medicina Interna (malalties infeccioses) Servei de Farmàcia Pg. Marítim 25-29 08003 Barcelona Tel. 93 248 30 00 Fax 93 248 32 54 mail: [email protected] www.imasbcn.com Redactat per: TAULA I

Upload: others

Post on 16-Jul-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Comitè de Farmàcia · Lf: (Limes floculationis) son unitats de mesura de toxoide equivalents a unitats de floculació. ui: unitats internacionals de mesura del toxoide. No existeix

Definició

Consorci Sanitari de Barcelona

IMAS

Institut Municipald’Assistència Sanitària

Membres del Comitè de Farmàcia de l’IMAS

President

Dra. Esther SalasCap de Servei de Farmàcia de l’IMAS.

Secretari

Dr. Alfonso del VillarCap del Servei de Farmàcia de l’hospital del Mar.

Vocals

Dr. Francisco ÁlvarezMetge Adjunt de la Unitat de Cures Intensives.

Sra. Margarita BastidaCap d’Àrea Unitats Mèdiques.

Dr. Jordi BrugueraDirector Mèdic IMAS.

Dr. Magí FerrerUnitat de Farmacologia de l’IMIM.

Dr. Leonardo MellibovskyMetge Adjunt del Servei de Medicina Interna-Malalties Infeccioses.

Dr. Jose Manuel RamónMetge Adjunt del Servei de Cirurgia General de l’IMAS.

Protocol de vacunació tètanus-diftèria (Td)

És una vacuna inactivada preparada amb toxoides tetànic i diftèric adsorbits sobre partícules d´hidròxid d´alumini.

La vacuna Td per a adults presenta una dosi d´anatoxina diftèrica inferior a la utilitzada per a nens (DT) com es pot veure en la taula següent:

Definició

Comitè de FarmàciaComitè de FarmàciaMaig de 2003

Vacuna DTPer a nens de 2 mesos fins a 6 anys

Anatoxina diftèrica 25 Lf

Anatoxina tetànica 10 Lf

Hidròxid d´alumini 1,25 mg (Al)

Tiomersal 0,01 %

Vacuna TdPer a nens > 7 anys i adults

Anatoxina diftèrica 2 Lf

Anatoxina tetànica 10 Lf

Hidròxid d´alumini 1,25 mg (Al)

Tiomersal 0,025 mg

Manual de Vacunacions. Quaderns de Salut Pública nº 14. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya.

ConservacióCal conservar-la entre +2ºC i +8ºC. No es pot congelar.

Conservació

Reaccions adversesDesprés de la injecció es pot presentar adoloriment i inflor de la zona. Menys freqüents són les reaccions febrils i induracions.

Reaccions adverses

Vies d’administració• Intramuscular zona del deltoides.

• Si s´ha d´administrar conjuntament amb un altre vacuna o Ig, fer-ho SEMPRE amb xeringues diferents i zones anatòmiques diferents. Administrar les Ig per via IM en regió glútia.

Vies d’administració

Contraindicacions i precaucions• Hipersensibilitat als components de la vacuna.

• Si és necessària en cas d´embaràs, cal administrar-la, sempre que sigui possible, passat el primer trimestre de gestació.

Contraindicacions i precaucions

Indicacions de la Td1- Immunització activa sistemàtica envers la diftèria i el tètanus en nens a partir de set anys

i adults.

2- Profilaxi postexposició del tètanus en cas de ferides.

Indicacions de la Td

- Servei de prevenció de riscos laborals- Servei de medicina interna (malalties infeccioses)- Servei de farmàcia

Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS)

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Servei de Medicina Interna(malalties infeccioses)

Servei de Farmàcia

Pg. Marítim 25-2908003 Barcelona

Tel. 93 248 30 00Fax 93 248 32 54

mail: [email protected]

www.imasbcn.com

Redactat per:

TAULA I

Page 2: Comitè de Farmàcia · Lf: (Limes floculationis) son unitats de mesura de toxoide equivalents a unitats de floculació. ui: unitats internacionals de mesura del toxoide. No existeix

Abans de tot cal portar a terme un correcte interrogatori als adults, a fi i efecte de no administrar les vacunes de manera indiscriminada. Els nens procedents d´ambients normalitzats solen estar correctament vacunats de la diftèria i el tètanus ja que en el seu calendari de vacunacions estan incloses ambdues (DT). – veure vacunació de base infantil, annex II –

1r. CAS. Persones mai vacunades (DT o Td o T) o amb antecedents de vacunació incerts (sense dades): ES FA LA VACUNACIÓ COMPLETA (PRIMOVACUNACIÓ), seguint la següent pauta:

Solament en els casos inclosos en aquest apartat i solament si es tracta de ferida bruta i/o contaminada i/o amb aspecte anfractuós, es donarà una dosi de 500 UI d’IgT (gammaglobulina antitetànica) com a profilàxi passiva, al mateix temps que la primera dosi de Td.

L´administració, al mateix temps, de vacuna i immunoglobulina cal fer-la en llocs anatòmics diferents (deltoides i gluti) i amb una xeringa diferent per a cada substància.

2n. CAS. Persones amb vacunació antitetànica prèvia completa als que calgui administar una dosi de record, prescriure solament una dosi de Td si la ferida és contaminada i fa més de 5 anys de la darrera dosi de vacuna (veure taula següent):

Comitè de FarmàciaComitè de Farmàcia Maig de 2003

Què cal fer davant d’una ferida pel que fa al tètanus?

Pautes vacunals en adults amb TdPautes vacunals en adults amb vacuna Td

No contaminada - neta - no anfractuosa

* És possible, excepcionalment, posar la vacuna T però es recomana la combinada: Td

Temps que fa de la darrera dosi de Td o T

Menys de 5 anys Més de 5 anys

No donar res 1 dosi de Td*

No donar res No donar res

Tipus de ferida

1a. dosi Td dia 0

2a. dosi Td 1 fins a 2 mesos després de la 1a.

3a. dosi Td 6 fins a 12 mesos després de la 2a.

3r. CAS. Persones parcialment vacunades: COMPLETAR el cicle inicial de 3 dosis, malgrat les dosis administrades previament fossin de vacuna amb anatoxina tetànica exclusivament (T).

• Si el pacient recorda solament 1 dosi anterior, posar una dosi de Td en el moment més una dosi de 500UI de Igt en lloc anatòmic diferent. Als 1-2 mesos es posarà l’altre dosi de Td (que farien 3 en total).

• Si el pacient recorda diverses dosis, posar una dosi de record si acompleix les condicions de temps establertes a la taula. – veure apartat 3 –

• A partir de la darrera dosi de vacuna s’ha de re-vacunar sistemàticament cada 10 anys amb una sola dosi de Td. Si abans dels 10 anys es produeix una ferida, aplicar l´apartat 2n.

• Durant l´embaràs es recomana, si es pot, administar-la després del primer trimestre. S´ha de valorar el risc/benefici en cada cas.

• La dosi serà de 0,5 ml intramuscular en el deltoides.

• La vacunació sistemàtica, de base, des de la infància per al tètanus i diftèria inclou, així mateix, la protecció enfront la tos-ferina (Pertussis), seguint la pauta que s’expressa a l’Annex II.

Encara que faci molt temps de la última dosi de la vacuna rebuda no s’iniciarà MAI una nova pauta de vacunació de base (les 3 dosis). És a dir, s’administrarà tan sols una dosi de record, si cal, tal i com indica la Taula III.

Abans de tot cal portar a terme un correcte

interrogatori als adults pel seu estat de

vacunació, a fi i efecte de no administrar les

vacunes de manera indiscriminada.

Contaminada - bruta - anfractuosa

TAULA II

Cal facilitar-li la cartilla vacunal.

TAULA III

Page 3: Comitè de Farmàcia · Lf: (Limes floculationis) son unitats de mesura de toxoide equivalents a unitats de floculació. ui: unitats internacionals de mesura del toxoide. No existeix

Vacunes existents al mercatVacunes del tètanus-diftèria i tètanus sola existents al mercat i el seu contingut en làtex

Comitè de FarmàciaComitè de FarmàciaMaig de 2003

Què cal fer davant d’una ferida pel que fa al tètanus?

1. Els pacients adults que solament rebin 1 dosi de record de Td no cal que rebin més dosis pensant en protegir-los de la diftèria.

• Perquè el risc de diftèria és molt baix, a diferència del risc de tètanus.

• Perquè afegir més dosis de Td pel damunt de les estrictament necessàries té més riscos d´efectes indesitjables per sobrevacunació tetànica.

2. En el mercat espanyol existeix, encara, la vacuna antitetànica amb toxoide tetànic com a component únic (T). Els comitès d´experts de diferents països, inclosos els de la Generalitat de Catalunya, però, han adoptat el criteri de vacunació sempre amb vacuna Td.

Només en casos molt concrets, la vacuna T (que segueix sent efectiva), podria substituir a les altres (p.ex. manca de suministre de Td y/o DT).

3. Per als individus amb vacunació infantil de base completa que es trobin en el període entre els 11 anys (5 anys després de la darrera dosi de base de DT) i els 16 anys (dosi de record prevista en la vacunació sistemàtica), si es produeix una ferida contaminada, bruta o anfractuosa, es pot administrar una dosi de Td de record.

Com a conseqüència, la propera dosi sistemàtica de record, que caldria donar-la als 16 anys d´edat, s´administrarà quan es compleixen 10 anys de la darrera dosi.

AclarimentsAclariments

En el cas de pacients amb antecedents D’AL·LÈRGIA AL LÀTEX (cal interrogar en aquest sentit), es recomanable utilitzar concretament la vacuna antitetànica sola (ampolles) (o Anatoxal DITE Berna, ampolles), ja que altres preparats, sobre tot en xeringues pre-carregades, solen tenir làtex en algún dels components de la xeringa. (veure les taules següents)

AtencióAtenció

Abreviatures

IgT: gammaglobulina antitetànica.

T: vacuna (toxoide/anatoxina) tetànica.

DT: vacuna Diftèria – Tètanus (Infantil) = (toxoide/anatoxina diftèrica dosi alta) + (toxoide/anatoxina tetànica dosi normal).

Td: vacuna Diftèria – Tètanus (> 7 anys i adults) = (toxoide/anatoxina diftèrica dosi normal) + (toxoide/anatoxina tetànica dosi normal).

DTPw: vacuna Diftèria – Tètanus – Tos ferina (Pertussis) amb cèl.lules senceres de Bordetella pertussis.

DTPa: vacuna Diftèria – Tètanus – Tos ferina (Pertussis) acel·lular, amb compo-nents antigènics específics de Bordetella pertussis.

Lf: (Limes floculationis) son unitats de mesura de toxoide equivalents a unitats de floculació.

ui: unitats internacionals de mesura del toxoide. No existeix una correlació simple entre ui i Lf.

0,5 ml de preparat de toxoide diftèric per a nens contenen l´equivalent de 30ui. 0,5 ml de la vacuna diluida per a adults

contenen l´equivalent de 2 ui.

Bibliografía

Manual de Vacunacions. Quaderns de Salut Pública nº 14. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya. Barcelona 2000.

Catálogo de Especialidades Farmacéuticas del Consejo General de Colegios de Farma-céuticos. Madrid 2002.

Martindale. The complete Drug Reference.

33ª Ed. London 2002.

Toxòide tetànicLETI

Anatoxal T Berna

NO

SI

SI

SI

SI

* Solament per a nens < 7 anys i en els que està contraindicada la DTP (pel Pertussis) en primovacunació.Existeixen vacunes triples i quatriples que incorporen antígens de Pertussis, Hepatitis B i d´altres per a

primovacunacions en nens < 7 anys.No existeixen vacunes solament per a la diftèria.

A. Toxòide tetànic + toxòide diftèric

Anatoxal DITE Berna

Anatoxal TEDI Berna

Diftavax

Ditanrix

TD adultos LETI

infantil*

adults

adults

adults

adults

Anatox. Tetàn. 40uiAnatox. Dift. 30ui

Anatox. Tetàn. 40uiAnatox. Dift. 4ui

Anatox. Tetàn. 40uiAnatox. Dift. 4ui

Tox. Tetàn. 40uiAnatox. Dift. 4ui

Anatox. Tetàn. 40uiAnatox. Dift. 4ui

Ampolles

Xeringapre-carregada

Xeringapre-carregada

Xeringapre-carregada

Xeringapre-carregada

Conservant: tiomersal

En el protector de l´agulla

L’èmbol contè un 10%

NO

NO

Toxòide tetànic solament

Anatox. Tetàn. 10 Lf

Anatox. Tetàn. 40 ui

Ampolles

Ampolles

Nom comercial edat composició presentaciócontingutde làtex observacions

Nom comercial composició presentació contingut de làtex observacions

TAULA IV

TAULA V

Page 4: Comitè de Farmàcia · Lf: (Limes floculationis) son unitats de mesura de toxoide equivalents a unitats de floculació. ui: unitats internacionals de mesura del toxoide. No existeix

• La vacuna Td i la immunoglobulina antitetànica (IgT) es posaràn en deltoides (Td) i gluti (IgT).

fa més de5 anys

No recomanable durant el 1r. trimestre. Sempre valorar risc/benefici.Si es considera necessària, s´aplicarà la pauta 1, 2 o 3 segons el cas.

Cas 3Vacunatparcialment

Embaràs

BRUTA

fa menys de5 anys

fa més de5 anys

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

El pacient recorda1 sola dosi

El pacient recordavàries dosis

SI

Aplicar el cas 2

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO NO NO SI

+ 500UI d’IgT (i.m.)•

Taula resum de les condicions de vacunació del tètanus/diftèria (Td)A partir dels 16 anys d’edat –adults–

Annex IAnnex I

Comitè de FarmàciaComitè de Farmàcia Maig de 2003

1 Substitueix les vacunes amb component antipertussis (P) en els lactants i nens en que aquestes estàn contraindicades.

2 És possible, excepcionalment, però es recomana la combinada: Td.

Vacunació de base sistemàtica des de la infància i durant tota la vida de l’individuDurant la infància, es vacuna conjuntament de tètanus, diftèria i tosferina (DTP)

Annex IIAnnex II

Cada 10 anys ...

Td o

T2

14-16 anysd’edat

Td o

T2

DT1

DTPa o

DTPw o

2 mesosd’edat

4 mesosd’edat

DTPw o

DTPa o

DT1

6 mesosd’edat

DTPw o

DTPa o

DT1

18 mesosd’edat

DTPa o

DT1

4-6 anysd’edat

DTPa o

DT1

BRUTA

NETA

+ 500UI d’IgT (i.m.)•

Condicionsdel pacient

Tipus de ferida

1a.dosi Tden el

moment

2a.dosi Td1-2 mesos

després de la 1a.

3a.dosi Td6-12 mesos

després de la 2a.

dosi Td de recordals 10 anys de la

3a. i cada 10 anys tota la vida

Cas 1No vacunat osense dades

Cas 2Amb vacunaciócorrecta

fa menys de5 anys

NETA

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Temps des de la darrera dosi