unitats i desenes

of 115 /115
UNITATS I DESENES

Upload: monica-roige-sedo

Post on 22-Jun-2015

2.142 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EXPLICAR LES UNITATS I DESENES A CICLE INICIAL

TRANSCRIPT

Page 1: Unitats i desenes

UNITATS I

DESENES

Page 2: Unitats i desenes

1 UNITAT

Page 3: Unitats i desenes

2 UNITATS

Page 4: Unitats i desenes

3 UNITATS

Page 5: Unitats i desenes

4 UNITATS

Page 6: Unitats i desenes

5 UNITATS

Page 7: Unitats i desenes

6 UNITATS

Page 8: Unitats i desenes

7 UNITATS

Page 9: Unitats i desenes

8 UNITATS

Page 10: Unitats i desenes

9 UNITATS

Page 11: Unitats i desenes

10 UNITATS

Page 12: Unitats i desenes

10 UNITATS

Page 13: Unitats i desenes

10 UNITATS

Page 14: Unitats i desenes

10 UNITATS

1 DESENA

Page 15: Unitats i desenes

1 DESENA

10 UNITATS

Page 16: Unitats i desenes

1 DESENA DE PERES

Page 17: Unitats i desenes

1 DESENA DE PERES

10 PERES

Page 18: Unitats i desenes

1 DESENA DE COTXES

1

Page 19: Unitats i desenes

1 DESENA DE COTXES

10 COTXES

Page 20: Unitats i desenes

11 UNITATS

Page 21: Unitats i desenes

11 UNITATS

ÉS EL MATEIX QUE …

Page 22: Unitats i desenes

11 UNITATS

1 DESENA + 1 UNITAT

Page 23: Unitats i desenes

11 UNITATS

10 + 1 = 11

Page 24: Unitats i desenes

12 UNITATS

10 + 2 = 12

Page 25: Unitats i desenes

13 UNITATS

10 + 3 = 13

Page 26: Unitats i desenes

14 UNITATS

10 + 4 = 14

Page 27: Unitats i desenes

15 UNITATS

10 + 5 = 15

Page 28: Unitats i desenes

16 UNITATS

10 + 6 = 16

Page 29: Unitats i desenes

17 UNITATS

10 + 7 = 17

Page 30: Unitats i desenes

18 UNITATS

10 + 8 = 18

Page 31: Unitats i desenes

19 UNITATS

10 + 9 = 19

Page 32: Unitats i desenes

20 UNITATS

10 + 10

Page 33: Unitats i desenes

20 UNITATS

10 + 10

Page 34: Unitats i desenes

20 UNITATS

10 + 10 = 20

Page 35: Unitats i desenes

20 UNITATS

Page 36: Unitats i desenes

20 UNITATS

ÉS EL MATEIX QUE …

Page 37: Unitats i desenes

2 DESENES

Page 38: Unitats i desenes

2 DESENES DE POMES

10 POMES + 10 POMES = 20 POMES

Page 39: Unitats i desenes

2 DESENES DE GOSSETS

10 GOSSETS + 10 GOSSETS = 20 GOSSETS

Page 40: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 41: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 4 DESENA UNITATS

Page 42: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 4 DESENA UNITATS

14 CATORZE

Page 43: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 44: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 8 DESENA UNITATS

Page 45: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 8 DESENA UNITATS

18 DIVUIT

Page 46: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 47: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 2 DESENA UNITATS

Page 48: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 2 DESENA UNITATS

12 DOTZE

Page 49: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 50: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 9 DESENA UNITATS

Page 51: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 9 DESENA UNITATS

19 DINOU

Page 52: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 53: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 3 DESENA UNITATS

Page 54: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 3 DESENA UNITATS

13 TRETZE

Page 55: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 56: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 1 DESENA UNITATS

Page 57: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 1 DESENA UNITATS

11 ONZE

Page 58: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 59: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 5 DESENA UNITATS

Page 60: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 5 DESENA UNITATS

15 QUINZE

Page 61: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 62: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 7 DESENA UNITATS

Page 63: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 7 DESENA UNITATS

17 DISSET

Page 64: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 65: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 6 DESENA UNITATS

Page 66: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 6 DESENA UNITATS

16 SETZE

Page 67: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 68: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 0 DESENA UNITATS

Page 69: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 0 DESENA UNITATS

10 DEU

Page 70: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 71: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

0 3 DESENA UNITATS

Page 72: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

0 3 DESENA UNITATS

3 TRES

Page 73: Unitats i desenes

3 DESENES

Page 74: Unitats i desenes

3 DESENES

TRENTA

10 + 10 + 10 = 30

Page 75: Unitats i desenes

4 DESENES

Page 76: Unitats i desenes

4 DESENES

QUARANTA

10 + 10 + 10 + 10 = 40

Page 77: Unitats i desenes

5 DESENES

Page 78: Unitats i desenes

5 DESENES

CINQUANTA

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

Page 79: Unitats i desenes

6 DESENES

Page 80: Unitats i desenes

6 DESENES

SEIXANTA

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60

Page 81: Unitats i desenes

7 DESENES

Page 82: Unitats i desenes

7 DESENES

SETANTA

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70

Page 83: Unitats i desenes

8 DESENES

Page 84: Unitats i desenes

8 DESENES

VUITANTA

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 80

Page 85: Unitats i desenes

9 DESENES

Page 86: Unitats i desenes

9 DESENES

NORANTA

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90

Page 87: Unitats i desenes

10 DESENES

Page 88: Unitats i desenes

10 DESENES

CENT

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 100

Page 89: Unitats i desenes

10 DESENES

10 DESENES

1 CENTENA

Page 90: Unitats i desenes

1 CENTENA

100 UNITATS

Page 91: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 92: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 93: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

2 4 DESENES UNITATS

Page 94: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

2 4 DESENES UNITATS

24 VINT-I-QUATRE

Page 95: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 96: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

4 6 DESENES UNITATS

Page 97: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

4 6 DESENES UNITATS

46 QUARANTA-SIS

Page 98: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 99: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 5 DESENA UNITATS

Page 100: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

1 5 DESENA UNITATS

15 QUINZE

Page 101: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 102: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

6 2 DESENES UNITATS

Page 103: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

6 2 DESENES UNITATS

62 SEIXANTA-DOS

Page 104: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 105: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

7 9 DESENES UNITATS

Page 106: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

7 9 DESENES UNITATS

79 SETANTA-NOU

Page 107: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 108: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

3 1 DESENES UNITAT

Page 109: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

3 1 DESENES UNITAT

31 TRENTA-U

Page 110: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 111: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

8 7 DESENES UNITATS

Page 112: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

8 7 DESENES UNITATS

87 VUITANTA-SET

Page 113: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

Page 114: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

3 3 DESENES UNITATS

Page 115: Unitats i desenes

QUINA QUANTITAT ÉS?

3 3 DESENES UNITATS

33 TRENTA-TRES