unitats i desenes

Click here to load reader

Post on 22-Jun-2015

2.132 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EXPLICAR LES UNITATS I DESENES A CICLE INICIAL

TRANSCRIPT

  • 1. UNITATS I DESENES

2. 1 UNITAT 3. 2 UNITATS 4. 3 UNITATS 5. 4 UNITATS 6. 5 UNITATS 7. 6 UNITATS 8. 7 UNITATS 9. 8 UNITATS 10. 9 UNITATS 11. 10 UNITATS 12. 10 UNITATS 13. 10 UNITATS 14. 10 UNITATS 1 DESENA 15. 1 DESENA 10 UNITATS 16. 1 DESENA DE PERES 17. 1 DESENA DE PERES 10 PERES 18. 1 DESENA DE COTXES 1 19. 1 DESENA DE COTXES 10 COTXES 20. 11 UNITATS 21. 11 UNITATS S EL MATEIX QUE 22. 11 UNITATS 1 DESENA + 1 UNITAT 23. 11 UNITATS 10 + 1 = 11 24. 12 UNITATS 10 + 2 = 12 25. 13 UNITATS 10 + 3 = 13 26. 14 UNITATS 10 + 4 = 14 27. 15 UNITATS 10 + 5 = 15 28. 16 UNITATS 10 + 6 = 16 29. 17 UNITATS 10 + 7 = 17 30. 18 UNITATS 10 + 8 = 18 31. 19 UNITATS 10 + 9 = 19 32. 20 UNITATS 10 + 10 33. 20 UNITATS 10 + 10 34. 20 UNITATS 10 + 10 = 20 35. 20 UNITATS 36. 20 UNITATS S EL MATEIX QUE 37. 2 DESENES 38. 2 DESENES DE POMES 10 POMES + 10 POMES = 20 POMES 39. 2 DESENES DE GOSSETS 10 GOSSETS + 10 GOSSETS = 20 GOSSETS 40. QUINA QUANTITAT S? 41. QUINA QUANTITAT S? 1 4 DESENA UNITATS 42. QUINA QUANTITAT S? 1 4 DESENA UNITATS 14 CATORZE 43. QUINA QUANTITAT S? 44. QUINA QUANTITAT S? 1 8 DESENA UNITATS 45. QUINA QUANTITAT S? 1 8 DESENA UNITATS 18 DIVUIT 46. QUINA QUANTITAT S? 47. QUINA QUANTITAT S? 1 2 DESENA UNITATS 48. QUINA QUANTITAT S? 1 2 DESENA UNITATS 12 DOTZE 49. QUINA QUANTITAT S? 50. QUINA QUANTITAT S? 1 9 DESENA UNITATS 51. QUINA QUANTITAT S? 1 9 DESENA UNITATS 19 DINOU 52. QUINA QUANTITAT S? 53. QUINA QUANTITAT S? 1 3 DESENA UNITATS 54. QUINA QUANTITAT S? 1 3 DESENA UNITATS 13 TRETZE 55. QUINA QUANTITAT S? 56. QUINA QUANTITAT S? 1 1 DESENA UNITATS 57. QUINA QUANTITAT S? 1 1 DESENA UNITATS 11 ONZE 58. QUINA QUANTITAT S? 59. QUINA QUANTITAT S? 1 5 DESENA UNITATS 60. QUINA QUANTITAT S? 1 5 DESENA UNITATS 15 QUINZE 61. QUINA QUANTITAT S? 62. QUINA QUANTITAT S? 1 7 DESENA UNITATS 63. QUINA QUANTITAT S? 1 7 DESENA UNITATS 17 DISSET 64. QUINA QUANTITAT S? 65. QUINA QUANTITAT S? 1 6 DESENA UNITATS 66. QUINA QUANTITAT S? 1 6 DESENA UNITATS 16 SETZE 67. QUINA QUANTITAT S? 68. QUINA QUANTITAT S? 1 0 DESENA UNITATS 69. QUINA QUANTITAT S? 1 0 DESENA UNITATS 10 DEU 70. QUINA QUANTITAT S? 71. QUINA QUANTITAT S? 0 3 DESENA UNITATS 72. QUINA QUANTITAT S? 0 3 DESENA UNITATS 3 TRES 73. 3 DESENES 74. 3 DESENES TRENTA 10 + 10 + 10 = 30 75. 4 DESENES 76. 4 DESENES QUARANTA 10 + 10 + 10 + 10 = 40 77. 5 DESENES 78. 5 DESENES CINQUANTA 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 79. 6 DESENES 80. 6 DESENES SEIXANTA 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60 81. 7 DESENES 82. 7 DESENES SETANTA 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70 83. 8 DESENES 84. 8 DESENES VUITANTA 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 80 85. 9 DESENES 86. 9 DESENES NORANTA 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90 87. 10 DESENES 88. 10 DESENES CENT 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 100 89. 10 DESENES 10 DESENES 1 CENTENA 90. 1 CENTENA 100 UNITATS 91. QUINA QUANTITAT S? 92. QUINA QUANTITAT S? 93. QUINA QUANTITAT S? 2 4 DESENES UNITATS 94. QUINA QUANTITAT S? 2 4 DESENES UNITATS 24 VINT-I-QUATRE 95. QUINA QUANTITAT S? 96. QUINA QUANTITAT S? 4 6 DESENES UNITATS 97. QUINA QUANTITAT S? 4 6 DESENES UNITATS 46 QUARANTA-SIS 98. QUINA QUANTITAT S? 99. QUINA QUANTITAT S? 1 5 DESENA UNITATS 100. QUINA QUANTITAT S? 1 5 DESENA UNITATS 15 QUINZE 101. QUINA QUANTITAT S? 102. QUINA QUANTITAT S? 6 2 DESENES UNITATS 103. QUINA QUANTITAT S? 6 2 DESENES UNITATS 62 SEIXANTA-DOS 104. QUINA QUANTITAT S? 105. QUINA QUANTITAT S? 7 9 DESENES UNITATS 106. QUINA QUANTITAT S? 7 9 DESENES UNITATS 79 SETANTA-NOU 107. QUINA QUANTITAT S? 108. QUINA QUANTITAT S? 3 1 DESENES UNITAT 109. QUINA QUANTITAT S? 3 1 DESENES UNITAT 31 TRENTA-U 110. QUINA QUANTITAT S? 111. QUINA QUANTITAT S? 8 7 DESENES UNITATS 112. QUINA QUANTITAT S? 8 7 DESENES UNITATS 87 VUITANTA-SET 113. QUINA QUANTITAT S? 114. QUINA QUANTITAT S? 3 3 DESENES UNITATS 115. QUINA QUANTITAT S? 3 3 DESENES UNITATS 33 TRENTA-TRES