la cèl·lula: unitat d’estructura i funció...recursos per a l’explicació de la unitat la...

18
La cèl·lula: unitat d’estructura i funció ESQUEMA RECURSOS INTERNET 6 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET SURT ANTERIOR Biologia 1r Batx. La cèl·lula Esquema de continguts La cèl·lula La cèl·lula El descobriment de la cèl·lula El descobriment de la cèl·lula Forma i mida de les cèl·lules Forma i mida de les cèl·lules L’estructura de les cèl·lules L’estructura de les cèl·lules Els mètodes d’estudi de les cèl·lules Els mètodes d’estudi de les cèl·lules Augments i resolució dels microscopis Augments i resolució dels microscopis La teoria cel·lular La teoria cel·lular Cél·lules, teixits, virus Cél·lules, teixits, virus Unitats de mesura Unitats de mesura Cèl·lules procariotes Cèl·lules procariotes Cèl·lules eucariotes Cèl·lules eucariotes Cèl·lules animals i cèl·lules vegetals Cèl·lules animals i cèl·lules vegetals Diferències i similituds entre la cèl·lula animal i la vegetal Diferències i similituds entre la cèl·lula animal i la vegetal Activitats Activitats

Upload: others

Post on 24-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

La cèl·lula: unitat d’estructura i funció 

ESQUEMA 

RECURSOS 

INTERNET 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Esquema de continguts 

La cèl·lula La cèl·lula 

El descobriment de la cèl·lula 

El descobriment de la cèl·lula 

Forma i mida de les cèl·lules 

Forma i mida de les cèl·lules 

L’estructura de les cèl·lules 

L’estructura de les cèl·lules 

Els mètodes d’estudi de les cèl·lules 

Els mètodes d’estudi de les cèl·lules 

Augments i resolució dels 

microscopis 

Augments i resolució dels 

microscopis 

La teoria cel·lular La teoria cel·lular 

Cél·lules, teixits, virus 

Cél·lules, teixits, virus 

Unitats de mesura Unitats de mesura 

Cèl·lules procariotes Cèl·lules procariotes 

Cèl·lules eucariotes Cèl·lules eucariotes 

Cèl·lules animals i cèl·lules vegetals 

Cèl·lules animals i cèl·lules vegetals 

Diferències i similituds 

entre la cèl·lula animal i la vegetal 

Diferències i similituds 

entre la cèl·lula animal i la vegetal 

Activitats Activitats

Page 2: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Recursos per a l’explicació de la unitat 

La teoria cel·lular 

Cèl·lules  Teixits  Virus  Les unitats de mesura – Mida comparativa d’algunes cèl·lules 

Les cèl·lules procariotes 

Les cèl·lules eucariotes 

Cèl·lula animal 

WEB 

Cèl·lula vegetal  Diferències i similituds entre la cèl·lula animal i la vegetal 

La microscòpia òptica 

La microscòpia electrònica 

Augments i resolució dels microscopis 

Activitats 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

La teoria cel·lular 

Cèl·lules de suro vistes amb el microscopi. A sota, fulles de la sensitiva (sensible al contacte). De Robert Hooke, Micrographia, 1665. 

Ramón y Cajal. 

Bacteris observats per Leeuwenhoek el 1684.

Page 3: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Cèl·lules I 

Sang observada amb el microscopi òptic (a) i amb l’electrònic (b). 

Bacteris (bacils i cocs) del iogurt.  SEGÜENT 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Cèl·lules II 

Bacteri Salmonella typhimurium.  Parameci vist amb microscopi òptic. 

SEGÜENT

Page 4: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Colònia de Vorticella. 

Ameba i Vorticella 

Ameba. 

SEGÜENT 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Teixit muscular estriat de la llengua. 

Teixits 

Teixit epitelial. Teixit ossi compacte. 

SEGÜENT

Page 5: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Els virus 

Virus de la grip. 

Limfòcit sanguini infectat pel virus de la sida.  TORNA 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Les unitats de mesura 

Les mesures i els instruments d’observació d’estructures biològiques microscòpiques. Les mesures i els instruments d’observació d’estructures biològiques microscòpiques.  1 mm = 1.000 μm 1μm = 1.000 nm 1nm = 10 Å 1 dalton = 1,66 · 10 24 grams 

1 mm = 1.000 μm 1μm = 1.000 nm 1nm = 10 Å 1 dalton = 1,66 · 10 24 grams 

SEGÜENT http://www.youtube.com/watch?v=IKcK29LwY8g

Page 6: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Mida comparativa d’algunes cèl·lules 

TORNA 

http://www.youtube.com/watch?v=IKcK29LwY8g 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Classificació de tots els éssers vius mitjançant la comparació de les seqüències del gen que codifica el RNA de la subunitat petita del ribosoma (SSU rRNA). Els organismes procarionts, sense nucli, se separen en els Dominis Bacteria i Archaea, mentre que tots els eucarionts s'agrupen en el tercer Domini.

Page 7: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Les cèl·lules procariotes 

Fotos de bacteris: http://www.denniskunkel.com/index.php?cPath=3&sort=1a&page=1

Page 8: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Les cèl·lules eucariotes I 

a) Algues unicel·lulars que presenten grans vacúols. 

b) Membrana plasmàtica i orgànuls cel·lulars. 

SEGÜENT 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Les cèl·lules eucariotes II 

c) Sistema endomembranós. 

d) Alga unicel·lular amb coberta rígida. 

TORNA

Page 9: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

La cèl·lula animal 

SEGÜENT http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

La cèl·lula vegetal 

TORNA 

http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm

Page 10: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Diferències i similituds entre la cèl·lula animal i la vegetal 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

La microscòpia òptica 

SEGÜENT

Page 11: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Preparació de mostres per al microscopi òptic 

SEGÜENT 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Preparació microscòpica d’un teixit 

SEGÜENT

Page 12: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

La microscòpia electrònica 

SEGÜENT 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula

Page 13: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

La microscòpia electrònica: imatges 

Micrografia d’una cèl·lula en què es pot veure la cromatina. 

Micrografia d’un poll. 

TORNA 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Microscopis: poder resolutiu 

Diferents graus de detall en observar les cèl∙lules amb un microscopi òptic i amb un microscopi electrònic (és la longitud d’ona). 

SEGÜENT

Page 14: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Estructures i mètodes d’observació 

TORNA 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Vídeos sobre la cèl·lula: http://www.youtube.com/watch?v=IKcK29LwY8g

Page 15: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Activitat: la cèl·lula animal i la cèl·lula vegetal 

SEGÜENT 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Activitat: el microscopi òptic 

SEGÜENT

Page 16: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Activitat: cèl·lules I 

Quatre cèl·lules de l’epiteli de la mucosa bucal vistes amb un microscopi òptic. 

Bacteri en forma de bacil vist amb un microscopi electrònic de transmissió (MET). 

SEGÜENT 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Activitat: cèl·lules II 

Bacteris. 

Cèl∙lula muscular cardíaca. 

SEGÜENT

Page 17: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Activitat: cèl·lules III 

Cèl·lules del teixit ossi. 

Protozous flagel∙lats. 

SEGÜENT 

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Activitat: cèl·lules IV 

Cèl∙lules vegetals. 

Cèl∙lules epitelials. 

TORNA

Page 18: La cèl·lula: unitat d’estructura i funció...Recursos per a l’explicació de la unitat La teoria cel·lular Cèl·lules Teixits Virus Les unitats de mesura – Mida ... Cèl·lules

INICI  ESQUEMA  RECURSOS  INTERNET 

SURT  ANTERIOR 

Biologia 1r Batx. La cèl·lula 

Enllaços d’interès 

Cell & Molecular Biology Images and videos 

PASSA AL WEB 

Cells alive Gallery 

PASSA AL WEB 

La web de la cèl·lula ­ http://www.xtec.es/~jgurrera/index.htm La cèl·lula ­ http://lacelula.udl.es/imagesf.htm Animacions: http://www.biostudio.com/a_sitemap.htm