adg laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i …€¦ · el teixit de la comunicació...

of 31/31
ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i comunicació visual Bases i categories

Post on 20-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i comunicació visual

  Bases icategories

 • Índex de continguts

  50a edició ADG Laus

  Els premis

  El jurat

  Criteris

  Premiats online

  Magabook ADG Laus

  Expo ADG Laus

  Nit ADG Laus

  Els serveis

  Inscripció

  Omple la informació de cada projecte

  Categories 2020

  Laus Aporta

  Disseny gràfic

  Digital

  Publicitat

  Audiovisual

  Com presentar el material

  Calendari

  Descomptes

  Condicions

  Col·laboradors

  02

  03

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  15

  16

  17

  21

  23

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • Els premis ADG Laus són el pal de paller d’una de les associacions professionals més actives, ADG-FAD. Creada al 1961 per 11 “grafistes”, fou la resposta a la necessitat apressant a Espanya de començar a definir bé una professió en auge a tot el món gràcies a la publicitat i la tipografia modernes, filles alhora de les avantguardes europees, i amb un futur que s’intuïa revolucionari. L’ADG es funda per estudiar i promoure el grafisme i, sobre tot, per aconseguir el reconeixement dels seus professionals. La seva fundació suposà l’inici d’una nova etapa per al grafisme espanyol.

  Amb aquests objectius a l’ADN es creen els premis ADG Laus al 1964, el primer guardó espanyol a la qualitat i la creativitat gràfica de tot tipus d’elements utilitzats en la comunicació visual publicitària. Els Laus van marcar una presa de consciència professional, empresarial i política clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del simple ressort estètic.

  50 edicions després, 56 anys més tard, els premis Laus de l’ADG-FAD són una institució consolidada i madura els guardons de la qual reconeixen l’excel·lència. La solidesa i el prestigi que avalen la seva trajectòria al nostre país fan d’ells una inapel·lable eina de divulgació de la professió, així com un important exercici de promoció pels seus participants.

  Durant el seu consolidat recorregut, els premis ADG Laus han servit com a baròmetre del disseny i la direcció d’art a Espanya i, en aquesta, la seva 50a edició, es reafirmen com a líders tant dins el col·lectiu com a la societat en conjunt.

  Benvinguts,

  50a edició ADG Laus 02

 • Els premis

  Laus Bronze

  Primera ronda, en la que cada membre del jurat té vots il·limitats. Un Bronze és el projecte que rep com a mínim la meitat dels vots del jurat.

  Grand Laus

  El millor d’entre els ors. D’entre tots els projectes que han rebut el premi Laus Or en una determinada categoria, el jurat té l’opció de lliurar un o més Grand Laus.

  El Grand Laus és la confirmació d’un projecte extraordinari, fora del comú, un projecte conceptualment excel·lent o amb un impacte real. El millor d’entre els millors.

  El chairman de cada categoria ha de reunir als seu jurat i debatre sobre els ors premiats per a valorar si hi ha algun treball digne d’optar al Grand Laus. Per a ser atorgat es requereix unanimitat del jurat (màxim d’un vot en contra).

  Laus Plata

  Els millors d’entre els bronzes. Segona ronda, en la qual cada membre del jurat té tan sols 3 vots.

  Un Plata és aquell projecte que, havent estat selec-cionat primer com a Bronze, obté almenys la meitat més un vot del jurat.

  Convidem professionals de prestigi a jutjar cada categoria. Aquest és el procés de votació per decidir cada un dels premis.

  Laus Or

  El millor d’entre els plates. A la tercera ronda cada membre del jurat disposa únicament d’un vot. Un Laus Or és el que obté almenys la meitat més un vot del jurat.

  S’atorgarà tan sols un Or per apartat. En casos excep-cionals i per decisió majoritària del jurat es poden premiar dos Ors ex aequo.

  03

  Laus Young Talent

  D’entre tots els treballs guardonats amb l’Or a la categoria d’Estudiants, el seu jurat en seleccionarà el millor: el Laus Young Talent.

 • Laus d’Honor Laus Empreses i Entitats

  Laus Aporta

  Aquest premi vol fer visible la contribució del disseny a la societat amb projectes que a través de la comunicació visual han aconseguit tenir un impacte positiu.

  Les aportacions poden ser tan diverses com donar veu a fenòmens socials, introduir el disseny en un sector nou, contribuir a un canvi cultural o ajudar a transfor-mar un producte tradicional en un producte amb valor afegit.

  El Laus honorífic és un reconeixement de l’ADG-FAD als professionals que mereixen tal menció per la seva aportació i trajectòria professional.

  Aquest premi reconeix una carrera de significatives aportacions al món del disseny i la comunicació visu-al, al seu impacte social i, per tant, al reconeixement de la nostra professió.

  Aquest premi és un reconeixement de la Junta de l’ADG-FAD a una empresa o entitat amb una trajectò-ria de bona relació amb el disseny i la comunicació.

  Empreses o entitats que fan un bon ús del disseny, entès com a factor clau per al desenvolupament de la societat i la millora de la qualitat de vida de les persones.

  04Els premis

  En la 50a edició dels premis, amb voluntat d’afrontar el present de la professió i la societat i amb ganes de mirar cap al futur per poder ser

  agents actius del canvi pel bé comú, la junta de l’ADG-FAD ha decidit donar al Laus Aporta entitat de

  categoria pròpia.

  Grand’20 Or’20 Plata’20 Bronze’20Young Talent’20 Aporta’20

 • El jurat

  El jurat està format per un grup de pro-fessionals de reconegut prestigi d’àmbit nacional i internacional. El jurat serà divers i nombrós per tal de generar debat. Són especialistes de les diferents disci-plines del disseny gràfic i el seu entorn.

  El jurat no pot presentar obra en la categoria que jutja.

  El jurat ha de conèixer i respectar els criteris d’avaluació que figuren a les bases dels premis.

  L’organització posa a disposició del jurat tota la informació recollida en la inscripció de les obres, que jutja, i amplia, mantenint l’anonimat dels autors.

  El jurat dedica un dia sencer presencial-ment a jutjar les peces de la categoria per la qual ha estat cridat, dos dies en el cas de la categoria Disseny Gràfic.

  Les seves votacions responen al criteri establert pels premis, i és lliure d’aplicar aquest criteri de la forma que consideri més justa i equilibrada. El jurat ha de justificar coherentment el perquè del seu veredicte.

  Un jurat ha d’abstenir-se de votar si:• Ha col·laborat en un projecte concret

  a jutjar.• La relació del jurat amb l’agència/estudi

  que ha desenvolupat el projecte ha finalitzat fa menys d’un any.

  En aquest dos casos el jurat es retirarà de la sala durant el debat entorn una peça concreta.

  El chairman/chairwoman recollirà l’opinió del jurat respecte de l’elecció del Grand Laus de la seva categoria.

  El veredicte del jurat és inapel·lable i secret. No serà públic fins la Nit ADG Laus. El jurat es compromet a no revelar el resultat.

  És la Junta de l’ADG, en la seva respectiva comissió de treball, qui suggereix, valida i equilibra el llistat final de components del jurat.

  05

  Les Chairwomen i Chairmen

  La funció del chairman/chairwoman és vetllar pel bon funcionament del jurat.

  El chairman/chairwoman és una persona escollida per l’associació. És la persona de referència per als membres del jurat, i s’encarrega de recordar-los les bases i de resoldre’n els dubtes, tot marcant els temps i les fases del procés.

  És la persona encarregada de recollir els resultats de les votacions i donar-ne fe, juntament amb el jurat. El chairman/chairwoman vetlla perquè s’atorguin tots els premis que corresponen a cada cate-goria.

  El chairman/chairwoman no té vot; només intervé en les decisions del jurat per asse-gurar el funcionament correcte del procés.

  El chairman/chairwoman no pot presen-tar obra en la categoria que presideix.

  Descobreix qui són els chairman/chairwo-man i els membres del jurat de cada cate-goria al nostre web.

 • Criteris 06

  Idea

  Aportació Consistència

  Execució Funcionalitat

  Es distingeix la qualitat conceptual de lespeces presentades. Es valora que lesbones idees siguin la base dels projectes,així com la pertinència i l’articulacióamb les quals aquestes idees estan representades.En conseqüència, es valora laintel·ligència i l’enginy en la capacitatde transmetre missatges a través delllenguatge visual.

  Campanyes noves, conceptual o formalment.A això s’afegeixen aquells treballsque suposen una aportació enla seva metodologia, en el seu àmbit temàtic, en la seva forma de comunicació o en els mitjans i formats mitjançant els quals transmeten el missatge. Són també els projectes que mitjançant l’experimentació hagin obtingut resultats reeixits i empenyin les barreres de la disciplina.

  Aquest criteri es refereix al treball benacabat, a la coherència.Es recompensa, així, els projectes queostenten un altíssim nivell en tots els seus formats, aplicacions i suports.On tots els recursos utilitzats són altament pertinents per a plasmar el contingut que transmeten.

  La utilitat dels projectes presentats.Aspectes funcionals de les peces presentades, i la qualitat amb la qual compleixen amb els objectius que persegueixen.En aquest sentit, és un factor de seleccióel grau en què s’hagin tingut en compteles necessitats del client, de l’usuari(UX/UI) i la comprensió de lainformació en elles representades.

  Es premien les idees ben resoltes enla seva execució, aquelles representac-ions formals que aconsegueixen una gran qualitat, l’atenció al detall, la qualitat en la presentació.El jurat valorarà la solidesa i la direcció creativa i d’art de les propostes estètiques que destaquin de la resta.

 • La pàgina web de l’ADG-FAD és una eina imprescindible per a aquells dissenyadors i dissenyadores i empreses que cerquen fer visible la seva feina.

  La mostra online dels treballs premiats converteix el web en una font inesgotable d’informació per al sector del disseny, empreses, institucions, periodistes, agents de consum i estudiants d’arreu del món.

  La comunicació excel·lent necessita una identificació fiable de promoció: des del 2012, cada projecte guanyador rep un Segell Laus oficial que es pot utilitzar per a la promoció del projecte, de l’estudi o del client, com a garantia d’altíssims estandards de disseny.

  Premiats online 07

 • Les peces guardonades als premis queden recollides en el Magabook ADG Laus, referent editorial del sector creatiu al nostre país, amb distribució nacional i internacional.

  El seu contingut i impacte en diferents àmbits, tant propis com aliens a la creativitat, serveix com a promoció per als estudis guanyadors i com de peça editorial de referència per als professionals que conformen el teixit de la comunicació visual i el disseny gràfic.

  Magabook ADG Laus 08

 • Es tracta d’una oportunitat única per veure i tocar peces de gran nivell que fins ara tan sols s’havien mostrat en un format fotogràfic.

  Suposa una gran plataforma de difusó, atès que s’hi suma l’impuls del FAD, la Nit dels Museus, la Barcelona Design Week, les dates estivals i una ciutat comtal plena de visitants delerosos de cultura.

  Expo ADG Laus

  L’exposició Laus s’inaugurael 16 de maig emmarcadaen la gran festa de la Nit delsMuseus i forma part, al juny,de la Barcelona Design Week,la mostra que reuneix elmillor del disseny gràfic, ar-quitectura, disseny industrial, moda i artesania de l’any. Realitzada amb la qualitat que es mereixen els premis, és una oportunitat única per descobrir les peces guanyadores dels Laus pro-fessional, així com els Young Talent, Aporta i Or Estudiants.

  En resum, es tracta d’una cita ineludible per a qualsevol amant o professional del grafis-me que vulgui veure i entendre què passa en l’entorn de la comunicació visual.

  09

 • La Nit ADG Laus és el trampolí per als valors emergents, la consagració dels i les professionals i el reconeixement a les empreses que inverteixen en disseny.

  La cerimònia de lliurament dels premis és el moment en què finalment es des-vetlla el veredicte del jurat. Els i les gua-nyadores dels Grand Laus i Or Laus tenen l’oportunitat exclusiva de pujar a l’escenari a recollir els preuats trofeus. Els equips guanyadors de Plates i Bronzes Laus tam-bé tenen la seva cerimònia de lliurament posteriorment, durant la festa.

  I és que la Nit ADG Laus és sobretot la fes-ta de trobada de la professió i aspira a ser una celebració inoblidable. Les entrades per assistir a la Nit ADG Laus es posen a la venda el mes de maig, amb un preu molt especial per a tots els socis i sòcies del FAD.

  Nit ADG Laus 10

  Preu especial per als

  membres de l’ADG-FAD

  Nou format especial 50

  edicions!

 • Els serveis

  Com en la majoria dels grans premis internacionals de disseny, una de les raons bàsiques de ser dels premis ADG Laus és la promoció que pot oferir als equips guanyadors. Aquests són els serveis bàsics que rebran els projectes premiats segons el tipus de premi que se’ls hagi atorgat.

  Pack Laus Bronze Pack Laus Plata

  — 1 trofeu Laus Bronze— 1 diploma Laus Bronze— Segell oficial Laus Bronze (digital)— Presència al llibre— Presència al web— Possibilitat d’inscripció als ADCE Awards mitjançant el pagament d’una quota

  Pack Young Talent

  — 1 trofeu Young Talent— 1 diploma Young Talent— Segell oficial Young Talent (digital)— Presència al llibre— Presència al web— Presència a l’exposició— Presència a la Nit ADG Laus— Inscripció gratuïta als ADCE Awards— Participació com a membre del jurat en l’edició ADG Laus 2021

  — 1 trofeu Laus Plata— 2 diplomes Laus Plata— Segell oficial Laus Plata (digital)— Presència al llibre— Presència al web— Presència a l’exposició— Possibilitat d’inscripció als ADCE Awards mitjançant el pagament d’una quota

  Pack Laus Or

  — 1 trofeu Laus Or— 2 diplomes Laus Or— Segell oficial Laus Or (digital)— Presència al llibre— Presència al web— Presència a l’exposició— Presència a la Nit ADG Laus— Inscripció gratuïta als ADCE Awards— La peça passa a formar part del fons patrimonial del Museu del Disseny

  Pack Grand Laus

  — 1 trofeu Grand Laus— 2 diplomes Grand Laus— Segell oficial Grand Laus (digital)— Presència al llibre— Presència al web— Presència a l’exposició— Presència a la Nit ADG Laus— La peça passa a formar part del fons patrimonial del Museu del Disseny— Inscripció gratuïta als ADCE Awards— Possibilitat de protagonitzar un ADGTalk

  11

  Pack Laus Aporta

  — 1 trofeu Aporta— 1 diploma Aporta— Segell oficial Aporta (digital)— Presència al llibre— Presència al web— Presència a l’exposició— Presència a la Nit ADG Laus

  Trofeu especial pels

  Bronzes, 50a edició

 • Enviament del material

  Com presentar el material Inscripció de les obres

  Inscripció

  Pagament de l’inscripció

  La inscripció als premis ADG Laus només pot realitzar-se a través de l’inscripció online.

  ADG–FAD(Premis ADG Laus)Edificio Disseny Hub BarcelonaC/Badajoz 17508018 – BarcelonaRecepció: 08 a 18h

  El pagament ha de fer-se online una vegada finalitzada la inscripció, seguint el sistema de carret de compra. Les inscripcions seguiran obertes fins a la data del deadline per si es vol inscriure més peces. Cada vegada que es finalitzi una inscripció (es pagui) es generarà una factura.

  Si una inscripció no s’ha finalitzat, i per tant pagat, quan acabi el període d’inscripció, la plataforma es tancarà i l’obra no entrarà a concurs.

  S’han de seguir les indicacions que s’especifiquen a cada apartat de cada categoria. L’incumpliment d’aquestes especificacions pot suposar la desqualifi-cació de la peça.

  Inscripcions internacionalsQuan envieu les obres, escriviu, si us plau, a l’exterior del paquet: “International Awards, Content No Commercial Value”.L’ADG-FAD no assumirà les despeses o taxes d’enviament.

  Data límit de lliurament de paquetsPassada aquesta data no s’acceptarà ni es retornarà cap peça.

  28/02/2020

  01 02

  03 04

  El termini d’inscripció finalitza el 10 de febrer de 2020. A partir d’aquesta data la plataforma d’inscripció es tancarà i ja no es podran realitzar modificacions, completar informació o anul·lar peces. Les peces inscrites es podran lliurar fins el 28 de febrer. Passada aquesta data, no s’acceptarà cap peça.

  12

  Data límit d’inscripció 10 de febrer de 2020

  *L’ADG-FAD no retorna les peces

  presentades als ADG Laus

  2020

  *Per poder recuperar les peces presentades s’ha d’acreditar a l’organització que es tracta d’una peça única mitjançant la documentació necessària abans de la finalització del període d’inscripcions.

 • Omple la informació de cada projecte

  Perquè és important saber més enllà del que es veu i perquè és important que el jurat conegui el rerefons de cada peça, disposes d’un espai per a explicar, de la millor manera possible, els punts més rellevants del teu projecte de manera realista i pràctica.

  És la forma més directa de que et comuniquis amb el jurat, de que defensis el teu projecte més enllà d’allò visual, per tenir veu davant l’exigent nivell dels Premis ADG Laus.

  Aprofita l’oportunitat i convenç al jurat.

  En inscriure cada peça et demanarem que omplis unes caselles online, primer en català o castellà i després en anglès.

  A més et demanarem que pugis una imatge il·lustrativa (1920x1280px) del treball inscrit que servirà de suport visual pel jurat.

  No cal que posis explicacions a la peça física o als plafons que enviïs i no cal que im-primeixis els textos. L’ADG s’encarregarà d’imprimir la teva informació en una fitxa que acompanyarà la peça.

  Com funciona

  13

 • Com omplir el formulari online dels projectes

  Explica els motius pels quals creus que el projecte mereix un Laus.

  Aportació i impacte

  Alguns jurats avaluen fins a 200 peces. Posa’ls-hi fàcil, sigues sintètic i redacta bé. No ho vulguis explicar tot, posa l’èmfasi on més et convingui.

  Evita comentaris genèrics. Concreta i tria bé les paraules.

  Complimentar la fitxa és obligatori. El jurat pot desqualificar la teva peça si no ho fas.

  Tens un màxim de 150 espais pel primer punt i 230 espais a cada un dels 3 punts restants.

  El teu text acompanyarà la peça en tot moment.

  Inclou el text en dos idiomes: un ha de ser català o castellà i l’altre, anglès.

  Consells per redactar la fitxa de projecte

  Contacta amb l’ADG:

  Escriu-nos a: [email protected] [email protected]

  o truca a:932 566 750932 566 749(laborables entre 9 i 18h)

  Si tens dubtes

  Descriu els objectius definits inicialment pel client i, si s’escau, la resposta de l’equip (contrabrief). Esmenta els aspectes més rellevants del sector o el públic destinatari.

  Brief

  Dóna informació sobre l’escala del projecte: tiratge, ubicació, distribució, materials i producció, impacte ambiental, etc.

  Producció

  Explica la solució proposada i el rol del disseny.

  Proposta

  14

  Nota En el cas que un dels apartats no contingui un nombre mínim d’inscripcions, l’organització podrà agrupar les peces en un altre apartat de la mateixa categoria si és pertinent. L’organització es reserva el dret, bé per iniciativa pròpia o a instància del jurat, de realitzar canvis de categoria en les peces que consideri pertinents.

 • La convocatòria s’obre a tots els projectes impresos, publicats, emesos, visionats online o editats durant l’any 2019.

  Hauran de respondre a un brief d’un client i haver estat aprovats i pagats per aquest.

  Categories 2020

  Disseny gràfic

  Audiovisual

  Digital

  Estudiants*

  Publicitat

  15

  Les inscripcions es poden fer en les següents categories:

  * La categoria Estudiants disposa de les seves pròpies Bases i Categories, descarregables a adg-fad.org, que inclouen la categoria Aporta Estudiants.

  Aporta

 • Aquesta categoria neix per premiar i difondre aquells projectes en disseny gràfic, disseny digital, audiovisual o publicitat que destaquen per la seva aportació social, econòmica o cultural articulada gràcies al disseny, la direcció d’art i la comunicació visual. Peces que destaquen pel valor afegit que el disseny gràfic i el tractament visual de la comunicació aporten.

  El Laus Aporta busca reconèixer projectes que a través de la nostra disciplina han aconseguit redimensionar una informació, un servei o un producte tant econòmicament, obrint-los a un nou context de mercat i consum, com social i culturalment, aportant la potència del disseny i la direcció d’art a missatges, sectors o caus-es socials que no n’eren afins o que a través d’aquesta eina s’han amplificat i/o transformat.

  El jurat d’aquesta categoria està format pels chairmen i chair-women de totes les categories, el president de l’ADG-FAD i, escollit a cada edició, un membre destacat de la societat civil, reconegut per la seva tasca de compromís social i cultural amb el país i el sector.

  El material a presentar dependrà del tipus de projecte que vulgui inscriure’s, doncs es tractarà de projectes que encaixin en els apartats oficials de la competició (dins les categories de Disseny Gràfic, Digital, Publicitat, Audiovisual i Estudiants), enumerats del 01 al 46 en el cas dels professionals i del A1 al C3 en el cas dels estudiants.

  Caldrà enviar una memòria explicativa de l’aportació del pro-jecte en PDF a [email protected] Màxim 5 planes.

  125€00 AportaPots consultar exemples dels premiats històrics amb el Laus Aporta aquí.

  16

  * IVA inclòs

  Laus AportaAl valor afegit

  Descripció

  Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

  imatges han de ser de material reciclable

  L’import recaptat amb aquestes inscripcions serà íntegrament donat al projecte “La Creatividad al Principio”, una iniciativa de-senvolupada per Creu Roja en col·laboració amb professionals del disseny gràfic, que utilitza la creativitat com a eina per a poder transformar la realitat que envolta a nenes i nens en risc d’ex-clusió.

 • 1 PDF A4 horitzontal, en Helvètica Regular, cos 72 pt. El nº d’inscripció a la cantonada dreta inferior, cos 16pt.Enviar a [email protected] Nom de l’arxiu: nº inscripció.

  1-2 plafons A4 horitzontal.No s’acceptaran exemplars físics amb aplicacions reals.

  125€

  125€

  185€

  185€

  01

  02

  03

  04

  Empreses amb menys de 50 treballadors.1-3 plafons A3 horitzontal + aplicacions reals.Per a valorar webs o audiovisuals indicar link a l’inscripció o enviar vídeo a [email protected] Nom de l’arxiu: nº inscripció.

  Empreses amb més de 50 treballadors.1-3 plafons A3 horitzontal + aplicacions reals.Per a valorar webs o audiovisuals indicar link a l’inscripció o enviar vídeo a [email protected] Nom de l’arxiu: nº inscripció.

  Naming

  Logotip

  Identitat corporativa petita empresa

  Identitat corporativa mitjana i gran empresa

  17

  No s’acceptarà cap peça dels apartats 01- 08 on el client sigui el propi estudi de disseny. Per a tal circumstància existeix l’apartat 09 Autopromoció exclusivament.

  * IVA inclòs

  Disseny gràficI. Identitat i Branding

  Identitat corporativa

  155€05 Vídeo de la identitat corporativa (logotip) animada per a web o mitjà audiovisual.Enviar a [email protected] Nom de l’arxiu: nº inscripció.

  Identitat corporativa animada

  Comunicació gràfica06

  07

  Flyer / calendari / folletó / felicitació, etc.Exemplars físics. No muntar en plafons.

  Exemplar/s físic/s.

  125€

  125€

  Element de promoció

  Cartell

  08 Ha d’incloure, com a mínim, 3 elements de gràfica.Exemplar/s físic/s. No muntar en plafons.

  205€Conjunt d’elements coordinats

  09 Element o elements gràfics on el client sigui el propi dis-senyador/estudi/agència i serveixi com a element de pro-moció. Exemplar/s físic/s. No muntar en plafons.Per a valorar webs i material audiovisual indicar link o enviar a [email protected] Nom de l’arxiu: nº inscripció.

  125€Autopromoció

  Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

  imatges han de ser de material reciclable

 • 18

  * IVA inclòs

  Disseny gràficI. Identitat i Branding

  10

  14

  11

  15

  Exemplar físic.

  Desenvolupament d’un sistema visual gràfic amb l’objectiu de guiar, orientar o organitzar a una persona o grup de persones en un espai. 1-5 plafons A3 horitzontal.

  Exemplars físics.

  Aplicació a un espai tridimensional d’una imatge o element de promoció o intervenció gràfica, sense ànim de ser un element de senyalització. 1-5 plafons A3 horitzontal.

  155€

  145€

  185€

  145€

  Unitat de pack i/o etiqueta

  Senyalètica

  Línia de pack i/o etiqueta

  Gràfica aplicada a espais

  12

  13

  Exemplar físic.

  Exemplars físics.

  155€

  185€

  Gran públic. Unitat de pack i/o etiquetaProducció major de 25.000 unitats

  Gran públic. Línia de pack i/o etiquetaProducció major de 25.000 unitats

  Packaging

  Gràfica de l’entorn

  Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

  imatges han de ser de material reciclable

 • 19

  * IVA inclòs

  Disseny gràficII. Editorial

  16

  17

  18

  19

  Revista, suplement, diari, etc.Exemplars físics (mínim 2).

  Exemplar físic.

  Exemplar físic.

  Exemplars físics (mínim 3).

  185€

  155€

  155€

  155€

  Publicació periòdica

  Publicació corporativa, catàleg, memòria, house-organ

  Coberta de llibre o revista

  Coberta o col·lecció de cobertes de llibre o revista

  20

  21

  22

  Exemplar físic.

  1-2 plafons A3 horitzontal + aplicacions reals.

  1-2 plafons A3 horitzontal + aplicacions reals.

  185€

  125€

  125€

  Llibre complet

  Disseny d’alfabet o família completa

  Lettering / Tipografia experimental

  Editorial

  Tipografia

  Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

  imatges han de ser de material reciclable

 • 20

  * IVA inclòs

  Disseny gràficII. Editorial

  23

  24

  25

  26

  Exemplar físic o 1-3 plafons A3 horitzontal en cas que l’exemplar no es pugui enviar.

  Exemplar físic o 1-3 plafons A3 horitzontal en cas que l’exemplar no es pugui enviar.

  Exemplar físic o 1-3 plafons A3 horitzontal en cas que l’exemplar no es pugui enviar.

  Exemplar físic o 1-3 plafons A3 horitzontal en cas que l’exemplar no es pugui enviar.

  125€

  125€

  125€

  125€

  Direcció d’arten tipografia

  Direcció d’arten il·lustració

  Direcció d’arten fotografia

  Infografia

  Direcció d’art Exemples de direcció d’art circumscrites a l’àmbit del disseny gràfic no publicitari.

  Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

  imatges han de ser de material reciclable

 • * IVA inclòs

  27 Facilitar link en el formulari d’inscripció. 175€Websites

  CorporativaWebsite d’empresa enfocada a mostrar la informació genèrica de la companyia.

  PromocionalWebsite, microsite, landing, FBApp, etc., de producte o servei enfocat a la venda del mateix. Si forma part d’una campanya de publicitat haurà d’anar en la categoria de publicitat.

  E-commerceWebsite de venda online de productes o serveis.

  Agencia, estudio o freelanceAquestes webs responen sempre a un auto encàrrec.

  Responsabilitat social corporativa Website d’institucions públiques, ajuntaments, entitats sense ànim de lucre, etc.

  UtilitatIntranet, eines digitals, etc.

  DigitalPeces de disseny o comunicació on la soluciós’implementa en l’entorn digital.Les obres d’aquesta categoria no requereixen cap enviament de material físic.

  21

  Una vegada finalitzat el jurat, es contactarà amb els seleccionats perquè enviïn a l’organització un enregistrament de la peça, que s’inclourà entre d’altres en el web, l’exposició Laus, etc.

 • 22

  * IVA inclòs

  DigitalPeces de disseny o comunicació on la soluciós’implementa en l’entorn digital.Les obres d’aquesta categoria no requereixen cap enviament de material físic.

  28

  29

  30

  Aplicacions per a mòbils, tabletes o altres dispositius similars.Indicar l’adreça de l’url on es descarrega la App al formulari d’in-scripció (en cas de que sigui de pagament cal facilitar un codi promocional).

  Instal·lacions interactives, immersives, de realitat virtual, realitat augmentada, videojocs de marca.Indicar url al formulari d’inscripció o enviar un vídeo que mostri la navegació a [email protected] Nom de l’arxiu: nº inscripció.

  Treball en línia d’explorar noves idees, dispositius o mètodes en la seva execució, que empeny els límits de la disciplina per a crear o establir noves normes de joc.Vídeo de navegació i/o de case study a [email protected] Nom de l’arxiu: nº inscripció.

  155€

  155€

  135€

  Aplicacions per a dispositius mòbils

  Experiència digital immersiva

  Innovació interactiva

  Digital / L’experiència proporciona una perfecta integració entre almenys entre dos dispositius digitals.

  Cross-Channel / L’experiència proporciona una perfecta integració entre almenys un dispositiu digital i un objecte físic.

  Una vegada finalitzat el jurat, es contactarà amb els seleccionats perquè enviïn a l’organització un enregistrament de la peça, que s’inclourà entre d’altres en el web, l’exposició Laus, etc.

 • 23

  * IVA inclòs

  Publicitat

  Atenció: els vídeos que sobrepassin el tempsmàxim de durada no seran jutjats.

  31

  32

  33

  35

  36

  34

  Exemplars físics o 1-3 plafons A3 horitzontals.

  Cartells, tanques publicitàries, opis/mupis, banderoles i tots aquells suports que s’instal·len en llocs públics, així com displays o cartells específics de punt de venda.1-3 plafons A3 horitzontals.

  Exemplar/s físic/s.

  Continguts realitzats específicament per a una marca que puguin ser audiovisuals, impresos, esdeveniments/ ex-periències o espectacles en viu, continguts en xarxes socials /mitjans digitals, amb l’específica finalitat d’entretenir o informar. Durada màxima del vídeo: 3 min.

  Peces publicitàries creades per al mitjà digital que formen part d’una campanya promocional com a bàners, pop-ups, microsites, advergaming, social media, etc. No s’acceptaran pàgines web principals de marques o peces audiovisuals, que s’hauran d’inscriure en la categoria Digital i a l’apartat Branded Content respectivament.Indicar l’adreça de la url on es troba allotjada la peça o bé facilitar un vídeo que mostri la navegació.

  Durada màxima: 3 min.

  135€

  135€

  135€

  135€

  135€

  175€

  Premsa

  Publicitat exterior

  Comunicació o marketing directe

  Branded Content(Facilitar vídeo*)

  Marketing digital

  Espots(Facilitar vídeo*)

  *Enviar wetransfer amb el vídeo a: [email protected]

  Format : quicktime (.mov) o mp4.Resolucions (en píxels): 1920x1080, 1280x720. Pes màxim 1GB.Nom arxiu: nº inscripció.

  Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

  imatges han de ser de material reciclable

 • 24

  * IVA inclòs

  38

  39

  40

  Peces publicitàries impreses com a premsa, publicitat exterior, màrqueting directe, etc. on la direcció d’art i l’ús de la il·lustració destaqui sobre la resta d’elements i tingui una aportació essen-cial a la idea.1-3 plafons A3 horitzontals.

  Peces publicitàries audiovisuals on la direcció d’art destaqui sobre la resta d’elements i tingui una aportació essencial a la idea.Durada màxima 3 minuts.

  Peces publicitàries digitals on la direcció d’art destaqui sobre la resta d’elements i tingui una aportació essencial a la idea. Facilitar link o vídeo explicatiu a [email protected] Nom de l’arxiu: nº inscripció. Durada màxima 3 minuts.

  155€

  155€

  155€

  Direcció d’art en mitjà imprès - Il·lustració

  Direcció d’art en mitjà audiovisual (Facilitar vídeo*)

  Direcció d’art en mitjà digital

  37 Peces publicitàries impreses com a premsa, publicitat exterior, màrqueting directe, etc. on la direcció d’art i l’ús de la fotografia destaqui sobre la resta d’elements i tingui una aportació essen-cial a la idea.1-3 plafons A3 horitzontals.

  155€Direcció d’art en mitjà imprès - Fotografia

  Publicitat

  Atenció: els vídeos que sobrepassin el tempsmàxim de durada no seran jutjats.

  *Enviar wetransfer amb el vídeo a: [email protected]

  Format : quicktime (.mov) o mp4.Resolucions (en píxels): 1920x1080, 1280x720. Pes màxim 1GB.Nom arxiu: nº inscripció.

  Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

  imatges han de ser de material reciclable

 • 25

  * IVA inclòs

  41

  42

  43

  44

  45

  Títols de crèdit de vídeoclips, sèries i/o pel·lícules, identitat pro-grames de TV, continuïtat de cadena de TV, identitat de canal TV.Siguin per a TV o per a un mitjà online.

  Peces audiovisuals per mapping, vídeo projecció, projeccions musicals, ambientals, vídeos 360º, etc.

  Peces audiovisuals on destaqui l’animació de personatges, elements en 2D, 3D, motion graphics, stop motion, integració d’efectes visuals, captats per una càmera o generats per ordinador, etc.

  Produccions audiovisuals al servei d’una marca de moda.

  Curtmetratge que ofereix una representació o interpretació visual d’una cançó.

  175€

  155€

  155€

  155€

  155€

  Identitat Audiovisual(Facilitar vídeo*)

  Visuals(Facilitar vídeo*)

  Animació, motion, VFX i 3D (Facilitar vídeo*)

  Fashion Films(Facilitar vídeo*)

  Vídeoclips (Facilitar vídeo*)

  46 Peces audiovisuals experimentals on destaqui la creativitat i la innovació: documentals, curts, etc.

  175€Audiovisualsper a marques(Facilitar vídeo*)

  AudiovisualPeces de caràcter audiovisual, amb una solució gràfica,visual, sonora i de moviment notable. Durada màxima: 4 minuts.Atenció: els vídeos que sobrepassin el tempsmàxim de durada no seran jutjats.

  *Enviar wetransfer amb el vídeo a: [email protected]

  Format : quicktime (.mov) o mp4.Resolucions (en píxels): 1920x1080, 1280x720. Pes màxim 1GB.Nom arxiu: nº inscripció.

 • Com presentar el material 26

  Les peces inscrites han de respectar el format que s’especifica a cada apartat.

  En l’enviament s’haurà d’adjuntar el llistat del total de peces inscrites amb el seu número d’inscripció corresponent a aquesta edició dels premis ADG Laus. Si s’envia més d’un paquet, s’haurà d’adjuntar el mateix llistat dins de cada paquet. Aquest llistat resum apareix per defecte a la pròpia factura descarregable a l’apartat facturació de la zona d’usuari.

  Les peces que participen als ADG Laus 2020 han de ser anònimes. Cap crèdit pot figurar-hi per garantir la transparència i objectivitat de les deliberacions del jurat. Això significa que cap plafó, imatge o vídeo pot portar escrit el nom de l’autor, estudi o agència que ha realitzat el projecte. De no ser així, la peça quedarà desqualificada automàticament. Aquest requisit d’anonimat no afecta als paquets que s’envien a l’organització sinó als propis projectes.

  Excepcions: Apartat autopromoció o webs d’estudi/agència/freelance.

  Cada projecte està identificat amb el número de referència que es genera automàticament al finalitzar la inscripció.

  Totes les peces dels projectes que s’envien físicament han d’anar etiquetades amb aquest número d’inscripció. Si es tracta d’un arxiu digital, el número s’usarà per anomenar-lo.Ex. 01/1313 > 01_1313.pdf

  Recorda que hi ha apartats que no requereixen enviament de material físic.

  Les url es poden incloure en el mateix formulari d’inscripció.

  Si el format és audiovisual o es requereixen imatges en digital, han d’enviar-se via wetransfer a [email protected] anomenant cada arxiu amb el seu número d’inscripció.

  No respectar els formats de presentació a cada apartat pot implicar la desqualificació.

  Si la peça no resulta seleccionada, l’organització determinarà un període de 2 setmanes per a retornar-la immediatament després de la jornada de deliberació del jurat i només a aquells qui ho hagin sol·licitat tal i com s’especifica en aquestes bases.

  Si en aquest període el material no és recollit per part dels seus responsables, l’ADG el destruirà o reciclarà segons requisits legals.

  Deadline per a l’enviament de les peces

  28 febrer 2020En lloc de cartrons ploma, tots els plafons i materials produïts com a suport de les imatges han de ser de material reciclable. No respectar aquest requeriment pot suposar la desqualificació de la peça.

  Els Premis ADG Laus no retornen el material

  rebut excepte en aquells casos en

  els que es demani abans del 10 de febrer a: [email protected]

 • Calendari*

  *L’organització es reserva el dret a modificar aquestes dates

  27

  07 gener 20 gener

  10 febrer 28 febrer

  març 26 març

  abril fins el 10 d’abril

  maig

  Apertura d’inscripcions Finalitzen els Cheap Days

  Tancament d’inscripcions Últim dia per lliurar les peces presentades

  Catalogació peces Reunió del jurat al Disseny Hub Barcelona

  Període per pujar els crèditsi les imatges de les pecesseleccionades

  Reunió del jurat del Laus Aporta

  Festa dels Seleccionatsi inauguració de l’Expo Laus

  juny Nit ADG Laus

 • Descomptes*

  50%En reconeixement als nostres membres

  Les sòcies i socis de l’ADG (amb un mínim de 6 mesos d’an-tiguetat) tenen dret a un 50% de descompte en qualsevol inscrip-ció.

  ADG-FAD

  15%Altres associacions

  Els membres de AAD, ADA, ADCV, AFPE, AGA, APIC, CdeC, DAG, DI-CA, DIEX, DiMad, DIP , DIS, EIDE i Type Directors Club tenen dret a un 15% de descompte a qualsevol inscripció.

  Associacions amigues

  28

  Cheap Days

  Totes les obres que s’inscriguin fins al 20 de gener podran benefi-ciar-se d’un 10 % de descompte en l’import de la inscripció.

  10%

  Abans del 21 de gener

  *Els descomptes s’aplicaran sobre la base imposable i no són acumulatius.

  L’ADG es reserva el dret a carregar

  un 10% a les inscripcions

  en període de pròrroga, si n’hi

  hagués

 • Condicions 29

  Les obres presentades han d’haver estat impreses, publicades, emeses, projectades, visionades online o editades per primera vegada obligatòriament en el període de gener-desembre del 2019.

  Les obres poden ser inscrites per qualsevol professional o agèn-cia implicada en la creació o producció del treball, o pel client.

  La participació als premis ADG Laus 2020 és d’àmbit internacional.

  Una mateixa obra es podrà presentar com a màxim a 3 apartats diferents. Si l’obra es presenta a més d’un apartat, se n’ha d’enviar un exemplar per cada apartat al qual s’hagi inscrit, amb els correspo-nents drets d’inscripció.

  Si una mateixa obra és presentada a un mateix apartat per dos o més remitents, l’ADG-FAD només acceptarà la que s’hagi inscrit en primer lloc, i retornarà les obres no acceptades i els seus corres- ponents drets d’inscripció un cop finalitzat el termini d’admissió.

  L’organització dels premis es reserva el dret de sol·licitar un certificat d’emissió per a televisió, un comprovant de publicació per a material gràfic i un comprovant fotogràfic per al material PLV. Els justificants els haurà d’emetre el mitjà de comunicació corresponent o, si no n’hi ha, l’anunciant.

  L’ADG-FAD declina tota responsabilitat pel que fa a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció i de crèdits.

  L’ADG-FAD no es fa responsable de les reclamacions per plagi o per desperfectes o pèrdues que puguin patir els projectes per causes alienes a l’organització.

  L’ADG-FAD es reserva el dret d’utilitzar i reproduir les obres i les seves imatges amb finalitats promocionals dels premis en els seus canals de comunicació (xarxes socials, notes de premsa per mitjans d’informació general i especialitzada i pàgina web del premis) i en la publicació anual del Magaboook ADG Laus, dis-tribuit per Promopress a tota Espanya i Amèrica llatina.

  La participació als premis ADG Laus suposa l’acceptació de cedir les peces guardonades (Grand Laus, Or, Plata, Bronze, Laus Aporta i Young Talent) a l’ADG-FAD amb el dret d’explotació per

  part de l’entitat destinatària de fer-ne ús per les activitats que li són pròpies (exposicions, catàlegs, web, etc.) referits a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per a qualsevol país del món i qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els in-formàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. atorgant la facultat d’autoritzar la reproducció i ús públic de documents de l’arxiu per part de tercers, quan la seva finalitat sigui sense ànim comercial ni lucratiu.

  La participació als Premis ADG Laus suposa l’acceptació de cedir les peces guardonades (Grand Laus i Or professionals) a l’Ajunta-ment de Barcelona amb destinació al Museu del Disseny de Bar-celona, amb el dret d’explotació per part de l’entitat destinatària de fer-ne ús per les activitats que li són pròpies (exposicions, catàlegs, web, etc.) referits a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per a qualsevol país del món i qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. atorgant la facultat d’autoritzar la reproducció i ús públic de documents de l’arxiu per part de tercers, quan la seva finalitat sigui sense ànim comercial ni lucratiu.

  Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació establerta a les bases d’aquesta con-vocatòria, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per les finalitats del tractament. En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals.

  Les dades no seran cedides tret que siguin estrictament indis-pensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal. Les dades no seran transferides a païsosfora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i el participant ens autoritzi de forma prèvia i ex-pressa.

  Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “ADG-FAD”, Pl. les Glòries Catalanes, 37-38, Edif. Disseny Hub Barcelona, 08018 de Barce-lona; o mitjançant correu electrònic a [email protected] Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió.

  En cap cas es retornarà l’obra

  presentada si no s’ha demanat via e-mail abans del 10 de febrer de

  2020.

  La participació en la convocatòria

  dels premis ADG Laus 2020 implica la plena

  acceptació d’aquestes bases.

 • Col·laboradors

  Institucions

  Associacions Amigues

  Col·laboradors Premium

  www.adg-fad.org

  #[email protected]

  Col·laboradors Media Partners

  Member of