treball de recerca (maquinari)

Download Treball de Recerca (Maquinari)

Post on 09-Jun-2015

503 views

Category:

Design

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Autor: Jordi Mir CoinTema: MaquinariTutor del Treball: Juanjo de Haro

2. -Explicaci de les parts del Maquinari dun ordinador:.Monitors.Placa base.CPU.Memria RAM.Targetes dexpansi (so, vdeo i grfica).Font dAlimentaci.Disc ptic.Disc dur.Mouse i Teclat.Memria USB.Perifrics dentrada i sortidaHistria de la Informtica:.Histria dels primers ordinadors.Inicis dels ordinadors personals.Estudis Econmics dels ordinadors (/t).Residus electrnics (informtics)Treball de Camp: 3. Processa dades en informaci til.Tipus de monitors:Tubs de Raigs Catdics (CRT).Lcd.Led. 4. Comunicaci de moltscomponents.BIOS.Generador de Rellotge. 5. Interpreta instruccions.Ordena dades.Executa ordres i programes.Esta integrada al Microprocessador. 6. Emmagatzemar informaci que lusuariesta realitzant al moment.Classificades en Esttiques i Dinmiques.Tipus de RAM (SRAM, DRAM, SDRAM,DDR SDRAM, RDRAM). 7. Van inserides als scols de la Placa base.Amplien la capacitat dun ordinador.Targeta grfica, de vdeo i de so. 8. Subministra electricitat a tots elscomponents.Endollada a la corrent alternaTransformador denergia alterna acontinua. 9. Disc on la informaci es potdesar.Noms lectura omodificables. 10. Dispositiu de memria no voltil.Protector hermtic contra la contaminaci.IDE, SCSI, SATA, SASFactor de forma. 11. (Perifrics dentrada)Facilita el maneig grfic del monitor.Tipus: mecnic, ptic i per lser.Introdueix dades i ordres per controlarun ordinador.Dividit en: tecles de funci, edici,alfanumriques i bloc numric. 12. Emmagatzema informaci que es potutilitzar quan vulguem.Desavantatges: pot deixar de funcionardegut a diversos factors. 13. Dispositius exteriors connectats al ordinador..Perifrics dentrada.Perifrics de sortida.Perifrics mixtos.Perifrics demmagatzemament.Perifrics de comunicaci 14. Colossus ENIAC 15. El primer Pc equipat amb MS-DOS. 16. CONCLUSI & AGRAMENTS