presentació treball recerca 2008

Download Presentació Treball Recerca 2008

Post on 08-Jun-2015

4.050 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Presentacitreball recerca 2008/2009 IES Alella Coordinaci de batxillerat

2. Qu s el TREBALL DE RECERCA? 3. El treball de recerca al Batxillerat s una exigncia del currculum de lalumnat, un mbit on aquest pot aplicar i ampliar els seus aprenentatges. sun mitj per aprendrei per desenvolupar capacitats generals per a la recerca, largumentaci i lexpressi. 4. Lha de realitzar tot lalumnat de Batxillerat, equival a 2 crdits (70 hores) i en la nota global de Batxillerat compta ms que cap altra assignatura,ja que s un 10% del total de la nota.s de carcterindividuali est dissenyat per a complementar la formaci dels alumnes i assolir els objectius terminals del Batxillerat. 5. Quin pes t el TR en la nota final de batxillerat? 6. 09 * Assignatures+ 01 * TR = Nota Batxillerat 09 * 7 + 01 *10=73 09 * 7 + 01 *5=68 09 * 7 + 01 *4=No es pot obtenir el ttol 7. Consisteix en desenvolupar unapetita investigacipersonal sobre un tema determinat (escollit i acotat, en gran part, per tu mateix), orientada per un professor tutor (PTR), amb materials diversos, editats o indits, i limitat en el temps (calendari). 8. Lobjectiu s que posis en marxa determinats procediments, i que ho facis en mbits que poden ser diferents daquells on els has adquirit, tot aprofundint sobre algun tema del teu inters.El TR tamb ha de permetre avaluar elgrau de maduresaque has assolit en relaci a la tasca concreta de recerca, tasca que, en el seu desenvolupament, permet evidenciar els continguts adquirits. 9. Documental o bibliogrfic ,s un treball monogrfic, que necessita de gran documentaci i aprofundiment en un tema determinat. s necessari: gran domini de la lectura, recerca bibliogrfica, internet i relacionar diverses teories de diversos autors entesos en el tema. 10. Experimental ,solen ser treballs en els quals es fixa una hiptesi i es dissenyen una srie de experiments ( en un laboratori, en centres especialitzats o a altres indrets) per tal de corroborar-la o refutar-la. 11.

  • Dobservaci (treball del camp) solen ser treballs en els quals es vol observar un fenomen de la natura, social, antropolgic, etc. Es posen en prctica les nombroses tcniques dobservaci, entre les ms recomanades:
  • Recull de dades, per mitj de test, enquestes, votacions, recull de signatures, etc.
  • Recull de mostres ( que poden ser fsiques: aigua de pluja, vegetaci, etc o objectes manipulats, dibuixos, etc.) i la posterior quantificaci i comparaci.
  • Entrevistes.
  • Visites a persones, institucions i centres especialitzats.

12. De projectaci , consisteix a realitzar un projecte:- Tecnolgic:arquitectnic,denginyeria, decoraci, moda,etc. - Empresarial:creaci dunaempresa, desenvolupamentdunaidea de negoci, etc. 13. RELACI DELS PROCEDIMENTS QUE SHAN DE TENIR PRESENTS EN CADASCUNA DE LES DIFERENTS ETAPES DUNA RECERCA ETAPA 1.-Triar el tema(abril) 1.1.-En base als teus interessos iles teves possibilitats (estudis , aficions, accs a informaci, entorn, etc.)tries el tema. 1.2 .- Entrega del tema (dues opcions per ordre de preferncia) 1.3 .- El tema s acceptat i se tassigna un tutor amb el qual comenars a acotar el tema, centrars un mbit en el que hi pots treballar. 14. ETAPA 2.- Planificaci de la investigaci . (maig - juny) 2.1 .- Identificaci i aclariment de problemes ( plantejament de les preguntes adequades), prvia consulta de les fonts dinformaci. 2.2.-Formulaci de la hiptesi. 2.3.-Selecci de proves apropiades per donar resposta a la qesti plantejada o a la hiptesi. 2.4.-Disseny de la recerca. 2.4.1.-Pensar qu sha de fer. 2.4.2.-Identificar i controlar lesvariables. 2.4.3.-Seleccionarmaterials i/o aparells apropiats,si sescau. 2.4.4.- Elaborar un gui dels passos a seguir. 15. ETAPA 3.-Realitzaci de la investigaci .(juny finals novembre) 3.1.-Observaci dobjectes i/o fenmens. 3.2.-Mesura acurada, si sescau. 3.3.-Descripci i presentaci d informes sobre les observacions realitzades , recollint-ne totes les dades qualitatives i quantitatives. ETAPA 4 .- Interpretaci de la investigaci . 4.1.-Processament , manipulaci i organitzaci de les dades4.2.-Anlisi i interpretaci de les dades ( reconeixement de les tendncies, seqncies...) 4.3.-Extrapolaci de dades i generalitzaci. 4.4.-Relaci de les dades en referncia a una teoria rellevant, si sescau. 4.5.-Extracci de conclusions. 16. ETAPA 5.-Comunicaci ( fins el 3 febrer) 5.1.-Elaboraci escrita del treball,entrega de la memria (1 setmana gener). 5.2.-Entrega de la memria definitiva i enquadernada : (data lmit ltima setmana gener). 5.3 .- Preparaci de lexposici oral ( transparncies, diapositives...)gener. 5.4.-Exposici oral davant un tribunal, primera setmanafebrer. 17. http ://www.edu365.cat/batxillerat/ comfer /recerca/ index.htm http ://www.edu365.cat/ aulanet / comsoc http :// www.alehoop.info http :// www.diba.es /biblioteques/ default.asp http :// www.google.es / 18. 19. Els professors tutors que en aquest moment formem part de lequip TR, sm: Lito Carams Prof. Geografia-Histria -Dep. Socials ngel Climente Prof. Economia Dep. Socials . Sergi Garcia Prof. Llat/grec Dep. Llenges . Rosa Puig Prof. Visual i Plstica -Dep. Expressi Yolanda Segarra Prof. Matemtiques -Dep. Experimentals scar Soriano Prof. Tecnologia -Dep. Experimentals 20. CRITERISDAVALUACI 21. 4.- AVALUACI Cal que des del primer moment coneguis quins sn els criteris amb els quals savaluar el teu treball, amb lobjectiu que puguis tenir una referncia del que set demana L'avaluaci del TR es realitza atenent tant els resultats finals, com el propi procs d'elaboraci; s per aix que es consideren dos tipus d'avaluaci: L'avaluaci formativa : quecorrespon al professor-tutor , dacord amb les consignes de lequip dorientadors , considera: lapresade decisions, la planificaci, la investigaci, el mtode de treball, la rigorositat en la feina, el compliment en els pactes,...; en definitiva tot el procs d'elaboraci i recerca,correspon el 40%de la nota final. 22. L' avaluaci final : quecorrespon a la junta d'avaluaci .-t com a finalitat valorar el resultat final del treball: per una part lamemria escrita (40% de la nota final)i la sevaexposici oraldavant del tribunal avaluador(20% nota final)atenent els criteris propis del departament al qual s'adscriu el Treball i els criteris generals de centre que es relacionen. 23. Calendari i programaci del treball 24.