c. termica

Download C. termica

If you can't read please download the document

Upload: tecnoindustrial

Post on 30-Jun-2015

511 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 1. CENTRALS TERMOELCTRIQUES CONVENCIONALS

2. CENTRALS TRMIQUES CONVENCIONALS

 • Generen energia elctrica a partir de l'energia trmica produda per la combusti de carb, fuel o gas natural.

3. COMPONENTS

 • ALIMENTADOR 4. CALDERA 5. TURBINES VAPOR 6. CONDENSADOR 7. TORRES DE REFRIGERACI 8. XEMENEIA 9. TURBOALTERNADOR

10. ALIMENTADOR

 • S'encarrega de proporcionar el combustible que s'ha de cremar. En el cas delcarb , aquest passa per un mol triturador fins pulveritzar-lo i enviar-lo als cremadors mitjanant corrents d'aire calent. Lestermoelctriques mixtesestan dissenyades per utilitzar diferents combustibles

11. CALDERA

 • Installaci destinada a convertir l'aigua en vapor. Cont moltes tuberes per on circula l'aigua.

12.

 • Reescalfadors:Sistemes destinats a eliminar les partcules d'aigua lquida arrossegades pel vapor que surt de la caldera. 13. Preescalfadors:Calenta prviament l'aigua que alimenta la caldera. 14. En els dos casos s'aprofita el calor dels gasos de la combusti.

15. TURBINES DE VAPOR

 • Transforma l'energia cintica del vapor en energia cintica de rotaci. Normalment una turbina de vapor de diferents cossos d'leps ( d'alta, mitja i baixa pressi ) per aprofitar millor la velocitat decreixent del vapor.

16. CONDENSADOR

 • Condensa el vapor procedent de la turbina en estat lquid per tornar a repetir el cicle.

17. TORRE DE REFRIGERACI

 • Destinada a refredar l'aigua que prov de la caldera. Consta d'un circuit de refrigeraci que pot ser de 2 tipus:
  • Cicle tancat : Subministra aigua freda al condensador per refredar el vapor provinent de la caldera. 18. Cicle obert :Utilitzen aigua d'un riu. Per no afectar el ecosistema del riu, s necessari refredar l'aigua a temperatures similars del riu. Es provoca una pluja molt fina i es refreda amb aire impulsat des de la base de la torre.

19. 20. XEMENEIA

 • Conducte per on surten els gasos i fums del combusti degudament filtrats.

21. EQUIP ELCTRIC

 • El turboalternador transforma l'energia de rotaci de la turbina en energia elctrica.

22. Funcionament 23. IMPACTE AMBIENTAL 24. CENTRALS CICLE COMBINAT

 • Sistema que aprofiten de forma conjunta la pressi del vapor generat en la combusti i la pressi del gas per accionar turbines (de vapor i gas respectivament).

25. CENTRAL COGENERACI

 • La cogeneraci consisteix en la producci conjunta d'energia mecnica per produir electricitat i energia trmica per l'obtenci d'aigua calenta per a la calefacci, vapor, etc. Els sistemes de cogeneraci tenen molta aplicaci en indstries, centres hospitalaris, hotels, etc.

26. Funcionament