atomium - text-la galera estructura i caracter£­stiques del text explicatiu entrevista a...

Download ATOMIUM - Text-La Galera Estructura i caracter£­stiques del text explicatiu Entrevista a Joaquim Carb£³

Post on 30-Aug-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nous materialsper a lESO

  ATOMIUMLlengua catalana i literaturaConnectat a lunivers del coneixement

 • Aquest curs... tenim un nou projecte per a lESO!

  Hem trigat perqu ens hi hem mirat molt, per ja estem preparats per presentar-vos l , el nou projecte de Text-La Galera per a lESO.

  COMPLET, renovem del tot 9 matries.

  INNOVADOR, pel plantejament i pels materials que lintegren.

  CURRICULAR, recull les novetats en els currculums oficials.

  COMPETENCIAL, garanteix lassoliment de les competncies bsiques.

  POTENT I RIC, format per materials en suports diferents, tant per a lalumne com de suport al docent.

  VERSTIL, permet adaptar-se a les diferents situacions i necessitats educatives.

  Llengua catalana i literatura

  Educacio visual i plastica

  Lengua castellana y literatura

  Biologia i geologia

  Matematiques

  Cultura i valors etics

  Ciencies socials

  TecnologiaATOMIUM

 • LLIBRE DE CURS

  pgina 5

  QUADERN INTERACTIU

  pgina 29

  GUIA DIDCTICA

  pgina 31

  REA DEDUCADORS

  pgina 33

  EL PROJECTE de Llengua catalana i literaturaFormen el projecte diversos materials, tant en suport paper com digital, que constitueixen un conjunt ric, potent i verstil.

  MATERIALS PER A LALUMNE LLIBRE DE CURSEl llibre en paper per a lalumne t 12 unitats, s la pea central del projecte.

  QUADERN INTERACTIUPotenciem lautonomia dels alumnes i millorem la seva competncia digital.

  MATERIALS PER AL PROFESSORAT GUIA DIDCTICAEn paper i digital. Per a poder treballar ON LINE i OFF LINE. Amb orientacions didctiques i una gran quantitat de recursos adequats a cada unitat.

  REA DEDUCADORSEspai exclusiu per al professorat usuari

  dels nostres materials.

 • Programaci de contingutsMATERIAL PER A LALUMNE LLIBRE DE CURS 5

  UNITAT 1DC i DL Les bruixes, Roald Dahl El text conversacional (I). El dileg. Lentrevista (I) Entrevista a Joaquim Carb Taller dexpressi: elaboraci duna entrevista.

  CL La sllaba Diftongs i hiats La separaci sillbica, els dgrafs.

  UNITAT 2DC i DL Gustos nous, Merc Maure Seraa El text conversacional (II). El text teatral. Lentrevista (II) Entrevista a Els Catarres Taller dexpressi: conversi dun text dialogat en text teatral.

  CL Laccentuaci La diresi.

  UNITAT 3DC i DL La veritable histria del capit Garfi, P. D. Baccalario El text descriptiu (I). Tipus de descripcions. La descripci

  despais Fragment dEl quadern gris, Josep Pla Taller dexpressi: elaboraci duna descripci.

  CL Lapstrof La contracci.

  UNITAT 4DC i DL Quin dia tan bstia!, Mary Rogers El text descriptiu (II). El retrat Un i un i un... fan cent. Cent personatges de la literatura infantil i juvenil. Teresa Duran i Marta Luna Taller dexpressi: elaboraci dun retrat.

  CL El vocalisme ton: la vocal neutra; o/u tones.

  UNITAT 5DC i DL Una de zombis, Patricia Martn El text narratiu (I). Lestructura del text narratiu. La notcia La volta al mn en dos-cents llibres, Vilaweb Taller dexpressi: redacci duna notcia.

  CL Consonantisme I: essa sorda/sonora. Les grafies g/j, x/ix, tx/ig.

  UNITAT 6DC i DL Lassassinat del professor de matemtiques, Jordi Sierra i Fabra El text narratiu (II). Els elements dels textos narratius creatius. La biografia Montserrat Roig. Ganes descriure, Joaquim Carb Taller dexpressi: redacci duna biografia.

  CL Consonantisme II: Les grafies p/b, t/d, c/g; b/v.

  UNITAT 7DC i DL Cita a cegues, Eva Mor El text narratiu (III). El temps dels textos narratius creatius. El diari personal El diari de Zlata, Zlata Filipovich Taller dexpressi: redacci dun diari personal.

  CL La classificaci dels mots El substantiu: classes de substantius, el gnere i el nombre.

  UNITAT 8DC i DL Camins damunt les dunes, Rafael Vallbona El text explicatiu (I). Estructura i caracterstiques del text explicatiu El catal, Super.cat Taller dexpressi: elaboraci dun

  text explicatiu.

  CL Ladjectiu: adjectius variables, adjectius invariables, els graus de ladjectiu Adjectius i substantius: altres funcions.

  UNITAT 9DC i DL La ruta de lhurac, Care Santos El text explicatiu (II). Tipus de textos explicatius. Larticle divulgatiu Quan el vent es desferma, Eduard Martorell Taller dexpressi: elaboraci dun article divulgatiu.

  CL Els determinants: els articles, els demostratius, els possessius, els numerals, els quantitatius, els indefinits, els interrogatius i els exclamatius Els pronoms.

  UNITAT 10DC i DL Qu tangoixa, Nria?, Glria Llobet El text argumentatiu. Estructura i caracterstiques del text argumentatiu. Larticle dopini Envs de perfum, patapum!, Quim Monz Taller dexpressi: redacci dun article dopini.

  CL La conjugaci verbal: el verb, els tres models de conjugaci El mode, el temps, la persona i el nombre.

  UNITAT 11DC i DL Poemes diversos El text retric (I). Tipus de textos retrics. Les figures retriques Tinc un somni, Martin Luther King Taller dexpressi: redacci dun discurs.

  CL Els connectors: ladverbi i la locuci verbal; la preposici i la locuci prepositiva; la conjunci i la locuci conjuntiva.

  UNITAT 12DC i DL Poemes diversos El text retric (II). El vers i les estrofes. El ritme i la rima. La can La meva terra s el mar, LaxnBusto Taller dexpressi: escriptura de la lletra duna can a partir duna can escollida per lalumne.

  CL El diccionari: lentrada, el sentit propi i el figurat Tipus de diccionaris.

  UNITAT 1DC i DL Sacosta un front fred que deixar neu a cotes baixes..., Dolors Garcia i Cornell El text narratiu (I). Els textos biogrfics. Lauca Fragment dEl quadern gris, Josep Pla Taller dexpressi: elaboraci duna auca.

  CL La sllaba: nucli i marge Les vocals en contacte: el hiat, els diftongs, els triftongs.

  UNITAT 2DC i DL Contra el vent del nord, Daniel Glattauer El text conversacional (I). El correu electrnic Cut & paste, Dramatrgia al pas de les meravelles?, ngels Aymar Taller dexpressi: redacci dun correu electrnic.

  CL Accentuaci, laccent diacrtic La diresi.

  UNITAT 3DC i DL La recepta, Flvia Company. Llibre de viatges, Jaume Cabr. Missatges, Flvia Company. Lexprs, Pere Calders El text narratiu (II): el microrelat, lacudit Lec-tura de diversos acudits Taller dexpressi: redacci dun microrelat.

  CL Els sons voclics tnics i tons El so de vocal neutra El so de u.

  UNITAT 4DC i DL El mtode Grnholm, Jordi Galceran El text con-versacional (II). El questionari. El questionari Proust Questionari Proust respost per Marc Mrquez Taller dex-pressi: preparaci dun questionari Proust.CL Consonantisme (I): les grafies oclusives p/b, t/d i c/g Les nasals m/n.

  UNITAT 5DC i DL La misteriosa histria de Carolina Cavalli, Rosa Maria Colom El text narratiu (III): la llegenda urbana Llegendes de Barcelona, Joan de Du Prats Taller dexpressi: redacci duna llegenda urbana a partir duna notcia.

  CL Consonantisme (II). Els sons fricatius alveolars, les gra-fies de la essa sorda i la essa sonora. Els sons fricatius palatals. Les grafies g/j, x/ix, tx/ig. Els sons africats, les grafies tx, ig. La ela geminada.

  UNITAT 6DC i DL Boomerang. Viatge al cor dAustrlia, Xavier Moret El text descriptiu: la literatura de viatges, histria i ca-

  racterstiques Fauna del Parc Nacional dAiguestortes i Sant Maurici, Josep Nuet Taller dexpressi: elaboraci dun captol de llibre de viatges.

  CL Els signes de puntuaci.

  UNITAT 7DC i DL Batman: Barcelona, el cavaller i el drac, Mark Waid i Diego Olmos El text narratiu (IV): la narraci en imatges, el cmic i la tira cmica Lectura de diverses tires cmiques Taller dexpressi: elaboraci duna tira cmica.

  CL Morfologia i sintaxi: Loraci El sintagma nominal: estructura i funcions.

  UNITAT 8DC i DL Els lmits de la vida, David Bueno, Eduard Martorell i Salvador Macip El text expositiu, lexposici oral El reig bord, Guia dels bolets dels Pasos Catalans, Ramon Pascual Taller dexpressi: elaboraci duna presentaci oral.

  CL El verb: els temps simples, temps compostos Perfra-sis verbals Classes de verbs.

  UNITAT 9DC i DL Dues cuineres, uns canelons i una decisi difcil C=:-), Gemma Pasqual i Escriva El text instructiu Fricand amb moixernons, Narcs Comadira Taller dexpressi: redacci duna recepta de cuina.

  CL Els complements verbals: el complement indirecte, latribut, el complement predicatiu, el complement de rgim verbal, el complement circumstancial.

  UNITAT 10DC i DL Kamal i els alfabetistes, ngel Burgas El text argu-mentatiu. Estructura i caracterstiques Els perills dinter-net Taller dexpressi: elaboraci dun text argumentatiu.

  CL Els pronoms febles.

  UNITAT 11DC i DL Ludwig i Frank, David Nello El text retric. Les figures retriques Endevinalles, jeroglfics, embarbussa-ments, jocs de llengua... Taller dexpressi: elaboraci dun text retric.

  CL Adverbis, preposicions i connectors.

  UNITAT 12DC i DL Levoluci de Calpurnia Tate, Jacqueline Kelly. Reps de la tipologia textual treballada durant el curs Si desapareguessin les abelles, noms ens quedarien

  quatre anys de vida Taller dexpressi: elaboraci dun text que comprengui diferents tipologies textuals.

  CL Relacions entre paraules per significat: sinnims, antnims, polismia, camps semntics, sentit figurat, frases fetes Relacions de paraules per forma: homo-nmia, homofonia, famlia de paraules Derivaci (prefi-xos, sufixos); composici.

  1r 2n

  DC i DL Dimensi comunicativa i literria (comprensi lectora, expressi escrita, comunicaci oral) / DL Dimensi literria (histria de la literatura catalana, comprensi i anlisi del text literari, expressi escrita) / CL Coneixement de la llengua

 • Programaci de contingutsMATERIAL PER A LALUMNE LLIBRE DE CURS 7

  UNITAT

Recommended

View more >