9 VIGA CONTINUA 3-3

Download 9 VIGA CONTINUA 3-3

Post on 12-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 1/29</p><p>EXPORTACION DE DATOS DEL ETABS EN LA BASE</p><p>Story Point Columna Load FX FY MX (tn-m)</p><p>BASE 1</p><p>C11</p><p>CM 0.010 -0.170 0.170</p><p>BASE 1 CV 0.010 -0.160 0.158</p><p>BASE 2 CM -0.010 -0.170 0.170</p><p>BASE 2 CV -0.010 -0.160 0.158</p><p>BASE 4</p><p>C1</p><p>CM 0.010 0.210 -0.208</p><p>BASE 4 CV 0.010 0.200 -0.195</p><p>BASE 5 CM -0.010 0.210 -0.208</p><p>BASE 5 CV -0.010 0.200 -0.195</p><p>BASE 6C12</p><p> CM 0.000 -0.750 0.748</p><p>BASE 6 CV 0.000 -0.700 0.698</p><p>BASE 7</p><p>C9</p><p>CM 0.050 -0.010 0.015</p><p>BASE 7 CV 0.050 -0.010 0.014</p><p>BASE 9 CM -0.050 -0.010 0.015</p><p>BASE 9 CV -0.050 -0.010 0.014</p><p>BASE 8C10</p><p> CM 0.000 -0.180 0.178</p><p>BASE 8 CV 0.000 -0.170 0.168</p><p>BASE 10C2</p><p> CM 0.000 0.870 -0.883</p><p>BASE 10 CV 0.000 0.810 -0.823</p><p>BASE 11C4</p><p> CM 0.000 -0.330 0.310</p><p>BASE 11 CV 0.000 -0.300 0.285</p><p>BASE 12 C6 CM 0.000 0.240 -0.248BASE 12 CV 0.000 0.220 -0.230</p><p>BASE 13C8</p><p> CM 0.000 0.170 -0.172</p><p>BASE 13 CV 0.000 0.160 -0.160</p><p>BASE 14</p><p>C3</p><p>CM 0.050 -0.270 0.255</p><p>BASE 14 CV 0.050 -0.250 0.239</p><p>BASE 17 CM -0.050 -0.270 0.255</p><p>BASE 17 CV -0.050 -0.250 0.239</p><p>BASE 15</p><p>C5</p><p>CM 0.060 0.140 -0.145</p><p>BASE 15 CV 0.060 0.130 -0.136</p><p>BASE 18 CM -0.060 0.140 -0.145</p><p>BASE 18 CV -0.060 0.130 -0.136</p><p>BASE 16</p><p>C7</p><p>CM 0.050 0.090 -0.096</p><p>BASE 16 CV 0.050 0.090 -0.090</p><p>BASE 19 CM -0.050 0.090 -0.096</p><p>BASE 19 CV -0.050 0.090 -0.090</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 2/29</p><p>MY (tn-m)</p><p>0.011</p><p>0.011</p><p>-0.011</p><p>-0.011</p><p>0.010</p><p>0.010</p><p>-0.010</p><p>-0.010</p><p>0.000</p><p>0.000</p><p>0.053</p><p>0.053</p><p>-0.053</p><p>-0.053</p><p>0.000</p><p>0.000</p><p>0.000</p><p>0.000</p><p>0.000</p><p>0.000</p><p>0.0000.000</p><p>0.000</p><p>0.000</p><p>0.053</p><p>0.053</p><p>-0.053</p><p>-0.053</p><p>0.055</p><p>0.055</p><p>-0.055</p><p>-0.055</p><p>0.054</p><p>0.054</p><p>-0.054</p><p>-0.054</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 3/29</p><p>VIGA CONTINUA DE CIMENTACION</p><p>EJE 3 - 3</p><p>DATOS:</p><p>Columna 5</p><p>a = 0.30 m b= 0.30 m</p><p>PD = 27.06 Tn PL = 26.39 Tn</p><p>Momento Longitudinal</p><p>Mm = 0.145 Tn-m horario</p><p>Mv = 0.136 Tn-m horario</p><p>Momento Tranversal</p><p>Mm = 0.055 Tn-m antihorario</p><p>Mv = 0.055 Tn-m antihorario</p><p>Columna 6</p><p>a = 0.3 m b= 0.3 m</p><p>PD = 40.87 Tn PL = 40.78 Tn</p><p>Momento Longitudinal</p><p>Mm = 0.248 Tn-m horario</p><p>Mv = 0.230 Tn-m horario</p><p>Momento Tranversal</p><p>Mm = 0.000 Tn-m antihorarioMv = 0.000 Tn-m antihorario</p><p>Columna 5</p><p>a = 0.3 m b= 0.3 m</p><p>PD = 27.06 m PL = 26.39 Tn</p><p>Momento Longitudinal</p><p>Mm = 0.145 Tn-m horario</p><p>Mv = 0.136 Tn-m horario</p><p>Momento TranversalMm = 0.055 Tn-m antihorario</p><p>Mv = 0.055 Tn-m antihorario</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 4/29</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 5/29</p><p>DIAGRAMA DE VIGA CONTINUA</p><p>t = 2.50kg/cm2 f'y = 4200kg/cm2</p><p>S/C = 250kg/m2 f'c = 175kg/cm2</p><p>m = 2.10tn/m3 Df = 1.5m</p><p>1) Calculamos el esue!"o neto #el te!!eno$</p><p>21.60 tn/m2</p><p>53.45 Tn 81.65 Tn 53.45 Tn</p><p>0.281 Tn-m 0.478 Tn-m 0.281 Tn-m</p><p>!"# m !$% m</p><p>&amp;g</p><p>Xg = 3.50m L = 7m</p><p>2) Calculan#o el a!ea #e la "a%ata com&amp;'na#a$</p><p>B = 1.60m</p><p>5=</p><p>6=</p><p>=</p><p>R</p><p>=0</p><p>(RXg)= ML5 + ML6 +ML5+ P6(L1)+P5(L2)</p><p> /= / = ( )</p><p>=t - S/C - ( )=</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 6/29</p><p>188.55 Tn</p><p>1.00 Tn-!</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 7/29</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 8/29</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 9/29</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 10/29</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 11/29</p><p>=</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 12/29</p><p>0.00 Tn 53.45 Tn 0.00 Tn</p><p>0.000 Tn-m 0.281 Tn-m 0.000 Tn-m</p><p> = =</p></li><li><p>7/23/2019 9 VIGA CONTINUA 3-3</p><p> 13/29</p><p>3) Com%!o&amp;an#o los esue!"os t!ansm't'#os al te!!eno$</p><p>( 21.67 tn/m2</p><p>( 21.53 tn/m2</p><p>umentamos el area de la (a)ata combinada* un %+, -*</p><p>- = 1.8m L = 7m</p><p>( 21.04 tn/m2</p><p>( 20.07 tn/m2</p><p>4) Calculan#o el esue!"o ult'mo #e #'se*o$</p><p>P$u =.!"Pm .!0Pv = #%!0 Tn MT$u = .!"Mm .!0Mv =</p><p>P1u =.!"Pm .!0Pv = .%1!$ Tn MT1u = .!"Mm .!0Mv =</p><p>P$u =.!"Pm .!0Pv = #%!0 Tn MT$u = .!"Mm .!0Mv =</p><p>292.0 Tn</p><p>(u 23.24 tn/m2</p><p>calculando el factor de mayoracion en general2</p><p>3M = .!$$</p><p>P$u = PT43M = 82.8 Tn</p><p>P1u = PT43M = 126.5 Tn</p><p>P$u = PT43M = 82.8 Tn</p><p>55= 41.83 tn/m</p><p>= Ps/(B*L) " ( 1#)/ $#)6 (</p></li></ul>