instruments de mesura. presentació realitzada per joan i adrián

16
Instruments de mesurar Fet per Joan i Adrián

Upload: laclassedejaume

Post on 13-Aug-2015

34 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Instruments de mesurarFet per Joan i Adrián

MESUREM DISTANSIES

METRES

• Serveixen per a mesurar coses xicotetes com un llibre, una taula, una caixa, una pissarra...

REGLES

• Serveixen per fer les coses rectes i mesurar coses xicotetes

CALIBRE

• Serveix per a mesurar forats i també per a mesurar objectes per fora

ESQUADRALa esquadra es una cosa que

usen els obrers

METRE

• El metre serveix per medir coses grans com una pissarra, una tele o una prestatgeria.

METRE DE DISTANCIA FINS A 30 METRES

• Serveix per medir distàncies molt llargues

METRE DE CINTA

• Serveix per a mesurar coses com el ventilador, l'ordinador, el radiador o la tele.

MESUREM CAPACITAT

POTS PER MESURAR LÍQUIDS

• Serveix per vore la quantitat de liquit

MES POTS DE MESURA

• Serveix per a medir quanta aigua cap

COSES PER MESURAR COSES XICOTETES

• Serveix per mesurar quantitats de líquid xicotetes com per exemple la medicina

MESUREM EL PES DE LES COSES

BÀSCULA DIGITAL

• S'utilitza per a calcular el pes de coses que es gasten a la cuina.

BÀSCULES ANALÒGIQUES

• Son més difícils d'utilitzar i serveixen per a pesar coses xicotetes.