mesura i geometria

Click here to load reader

Post on 18-Jul-2015

141 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  EL MAPA DEL TRESOR

  22128 Didctica de les matemtiques II

  Professor: Juan Vicente Riera Clapes

  Alumnes: Rebassa Tortella, Francisca Juli Simn, Concepci

  Pons Mestre, Elionor

 • 2

  UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

  JUSTIFICACI

  El Currculum de lrea de Matemtiques de les Illes Balears comena dient: les

  matemtiques sn un conjunt de coneixements associats en una primera aproximaci als

  nombres i les formes, que progressivament es complementen fins a constituir una manera

  valuosa danalitzar situacions diverses. Aquest comenament encaixa perfectament amb

  el ttol daquest treball: Mesura i Geometria, perqu donarem sentit a mesures i formes

  duns espais molt propers i concrets, com ho s el pati de lescola.

  El sentit de lrea de matemtiques en letapa de Primria s imminentment

  empric; per aix matematitzarem i contextualitzarem mitjanant el joc en aquests espais

  propers i coneguts uns objectius i uns continguts detapa que els seran bsics en el futur,

  propiciant el procs de construcci del coneixement i lalfabetitzaci matemtica efica, a

  partir de lexperincia prctica i quotidiana, propiciant la interacci i la matemtica

  creativa, per estimular la creativitat, la iniciativa personal, i el raonament.

  Objectius curriculars:

  1. Utilitzar tcniques elementals de recollida de dades per obtenir informaci sobre

  lentorn, representar-les de forma grfica i interpretar-les.

  2. Proposar, resoldre i plantejar problemes matemtics utilitzant els procediments

  adequats de mesura, estimaci i comprovaci de resultats, valorant la perseverana i

  les diferents estratgies en la recerca del resultat i emprant de manera lgica i creativa

  la comunicaci oral i escrita.

  3. Identificar i descriure formes geomtriques de lentorn, utilitzar el coneixement dels

  seus elements i propietats per descriure la realitat i desenvolupar noves possibilitats

  dacci, valorant lesttica de les composicions.

 • 3

  4. Elaborar i utilitzar instruments i estratgies personals daproximaci i estimaci de

  mesures, aix com procediments dorientaci espacial, en contextos de resoluci de

  problemes, decidint en cada cas els avantatges del seu s, i valorar la coherncia dels

  resultats.

  5. Valorar el paper de les matemtiques en la vida quotidiana, gaudir-ne amb ls i

  reconixer el valor dactituds com lexploraci de diferents alternatives, la

  convenincia de la precisi o la perseverana en la recerca de solucions, lesfor i

  linters pel seu aprenentatge.

  Objectius especfics:

  - Realitzar un croquis.

  - Manipular i experimentar amb el geopl aix com amb el full de trames per a

  treballar el concepte drea.

  - Experimentar amb recursos TIC per aproximar-nos a la realitat des de diferents

  punts de vista i, al mateix temps, crear noves perspectives.

  - Mesurar amb unitats de mesura no convencionals per arribar a un resultat com

  mitjanant ls dunitats de mesures convencionals.

  - Treballar en equip de manera cooperativa i participativa aix com desenvolupar la

  iniciativa front a noves tasques.

  Continguts:

  Bloc 2 - Mesura: estimaci i clcul de magnituds.

  - Realitzaci de mesuraments utilitzant instruments i unitats de mesura no

  convencionals o elaborats per lalumne o lalumna, i convencionals en contextos

  quotidians.

  - Elecci dels instruments ms adequats per a lexpressi duna mesura.

 • 4

  - Elaboraci i utilitzaci destratgies personals per a mesurar.

  - Inters per conixer i utilitzar la mesura i per expressar els resultats numrics dels

  mesuraments manifestant les unitats utilitzades i explicant oralment i per escrit el

  procs seguit.

  - Utilitzaci del concepte drea.

  - Valoraci dels avantatges dutilitzar patrons convencionals de mesura vers a

  patrons no convencionals.

  - Transformaci de les unitats de mesura no convencionals a convencionals.

  Bloc 3 - Geometria:

  - Representaci elemental despais coneguts: plnols i maquetes.

  - Interpretaci de plnols senzills.

  - Identificaci de figures planes i espacials en la vida quotidiana.

  - Selecci de tcniques adequades per a representar i interpretar la realitat segons les

  situacions i els objectius.

  Competncies bsiques

  Mitjanant aquesta unitat didctica treballarem les segents competncies bsiques

  juntament amb algunes de les seves dimensions:

  Competncia matemtica

  Els continguts i objectius de la nostra unitat didctica estan pensats per a treballar, de

  manera directa, lrea de matemtiques per a garantir un bon desenvolupament daquesta

  competncia i la seva utilitat mitjanant activitats que parteixin dels propis interessos i

  experincies de lalumnat.

 • 5

  Aquesta competncia la treballarem des de la perspectiva personal, on shauran de

  tractar situacions de la vida quotidiana i instrumental, on lalumnat aprendr alhora altres

  disciplines. A part de tot aix, tamb volem treballar les matemtiques a travs de:

  - El pensament, raonament i argumentaci per part del nostre alumnat.

  - La utilitzaci i construcci de models matemtics.

  - Lorganitzaci, expressi i raonament matemtic per descriure la realitat.

  - Plantejament i resoluci de problemes quotidians.

  Competncia en comunicaci lingstica

  Treballarem aquesta competncia perqu volem facilitar lexpressi i propiciar

  laudici de les explicacions dels altres, la qual cosa desenvolupa la prpia comprensi,

  lesperit crtic i la millora de les destreses comunicatives.

  Durant la realitzaci de les activitats que proposam, que es duran a terme en molts

  casos mitjanant treballs de cooperaci, fomentarem el dileg i la comprensi per resoldre

  problemes tant orals com escrits que saniran plantejant, i per aix, ser necessari conixer i

  utilitzar el llenguatge especfic de les matemtiques (mesura, longitud, pam, unitats de

  mesura...).

  Tots aquests aspectes es fomentaran a travs de:

  - La realitzaci de tutories entre iguals.

  - Treballs de cooperaci.

  - Debats.

  Tractament de la informaci i competncia digital

 • 6

  Les noves tecnologies aplicades dins lrea de coneixement de matemtiques

  proporcionen destreses associades a ls dels nombres, com ara la comparaci,

  laproximaci o les relacions entre les diferents formes dexpressar-los, facilitant aix la

  comprensi dinformacions que incorporen quantitats o mesures. Als alumnes sels ha

  densenyar a trobar, captar, seleccionar, registrar i processar informaci per tal de

  transformar-la en coneixements.

  Les TIC (tecnologies de la informaci i comunicaci) sn un mitj dinformaci i

  comunicaci que facilita la producci de coneixement a lhora de:

  - Conixer i aplicar les eines TIC (tecnologies de la informaci i comunicaci).

  - Disposar dhabilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informaci.

  - Transformar la informaci en coneixement.

  Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic

  Aquesta competncia permet als infants tenir una comprensi i descripci ms ajustada

  de lentorn a la vegada que milloren la seva capacitat per fer construccions i manipular

  mentalment figures en el pla i en lespai, el que els ser de gran utilitat en ls de

  mapes, planificaci de rutes, disseny de plnols, elaboraci de dibuixos, etc. Per

  treballar tot aix ser necessari:

  - Valorar i aplicar el pensament cientificotcnic.

  - Interpretar la informaci que es rep per predir i prendre decisions, demostrar un

  esperit crtic de la informaci que es rep i analitzar-la.

  - Posar en prctica els processos propis de la indagaci cientfica.

  - Observar, interpretar, identificar, localitzar, predir.

  - Plantejar i formular hiptesis, preguntes, solucions i conclusions.

 • 7

  Competncia per aprendre a aprendre

  El carcter instrumental daquesta unitat didctica contribueix al desenvolupament

  daquesta competncia perqu incidirem en els continguts relacionats amb lautonomia, la

  perseverana i lesfor, aix com tamb la verbalitzaci i reflexi tant del procs seguit com

  del resultat final.

  Per treballar tot aix ser necessari per part de lalumnat:

  Ladquisici dautonomia en laprenentatge:

  - Haur de desenvolupar i emprar estratgies.

  - Fer transferncia dels seus aprenentatges.

  - Autoavaluar-se i autorregular-se.

  Organitzar-se i planificar els seus aprenentatges i la prpia feina.

  En quan al docent:

  Haur dactuar com a guia sempre que sigui possible:

  - Mostrant diferents eines i propiciar a la investigaci de diferents estratgies per a

  resoldre problemes de manera ms efica i autnoma.

  Competncia en autonomia i iniciativa personal

  Treballarem aquesta competncia a travs de la resoluci de problemes, la

  planificaci, la gesti dels recursos i la valoraci dels resultats. Tamb volem desenvolupar

 • 8

  una actitud, per part de lalumnat, de confiana en la prpia capacitat per enfrontar-se amb

  xit a situacions incertes. Tot aix ho treballarem mitjanant:

  El treball cooperatiu:

  - Lalumnat haur dimaginar noves situacions, emprendre solucions, desenvolupar-

  les i transmetre-les als seus companys.

  La realitzaci de cerques:

  - Cercar maneres per resoldre situacions plantejades i de les dades necessries per

  aquesta resoluci.

  - Interpretar la informaci, representant les dades grficament o analitzant-les.