treball de recerca - xtec - treball de recerca - 2 abril galiot agraأڈments aquest treball de...

Download TREBALL DE RECERCA - XTEC - Treball de Recerca - 2 Abril Galiot AGRAأڈMENTS Aquest treball de recerca

Post on 21-Jun-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INSTITUT

  DE SALES TREBALL DE RECERCA

  ELS CONTAMINANTS DEL TRÀNSIT RODAT

  +

  ESTUDI DE LA QUALITAT DE L'AIRE DELS

  AUTOBUSOS DE BARCELONA

  Abril Galiot Barberan

  Institut de Sales de Viladecans

  Tutora: Maria José Pino

  2n de Batxillerat

  Curs 2017 - 2018

 • - Treball de Recerca -

  2 Abril Galiot

  AGRAÏMENTS

  Aquest treball de recerca realitzat a l’ Institut de Sales de Viladecans és un

  esforç en el qual han participat diverses persones, directa o indirectament, que

  m’han ajudat a emprendre aquest projecte i que han fet que aquest treball sigui

  possible.

  En primer lloc, a la meva tutora del TR, la Maria José Pino, moltes gràcies per

  haver-me confiat aquest projecte, ha estat un plaer realitzar aquest treball

  d’investigació. Els meus sincers agraïments per haver-me guiat, ajudat, per

  haver-me dedicat tot el temps que he necessitat, per haver-me portat a

  Barcelona diverses vegades quan podria haver anat pel meu compte, i per la

  teva paciència i amabilitat al llarg de tot el projecte.

  Els meus agraïments al CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques),

  que m’ha donat la oportunitat de participar en una de les moltes de les seves

  investigacions, concretament en l’estudi de la qualitat de l’aire dels autobusos

  de Barcelona.

  A la Teresa Moreno, investigadora del CSIC, que és qui dirigeix aquesta

  investigació, per haver-me deixat treballar amb ella mà a mà durant els mesos

  d’estiu, per la seva atenció, per haver-me facilitat molta informació sobre el

  projecte, per haver-se posat en contacte amb mi quan ho he necessitat, per

  haver-me permès acompanyar-la en les pràctiques de l’autobús, i per haver-me

  permès viure aquesta experiència tan increïble i emocionant.

  A l’Amaia Fernández, una noia que estava realitzant el seu doctorat sobre

  l’estudi de la qualitat de l’aire dels autobusos de Barcelona al CSIC, que m’ha

  facilitat informació sobre l’estudi quan ho he necessitat i que em va ajudar a

  gravar el vídeo per a la part pràctica del treball.

 • - Treball de Recerca -

  3 Abril Galiot

  A l’Andrés Alastuey, un investigador del CSIC, que ens va mostrar les

  instal·lacions del centre amb molta amabilitat, va compartir amb nosaltres

  algunes de les investigacions que es realitzen en el centre i va dedicar-me part

  del seu temps a explicar-me en què consistia el projecte.

  A tots vosaltres, el més sincer reconeixement i gratitud.

 • - Treball de Recerca -

  4 Abril Galiot

  ÍNDEX

  AGRAÏMENTS .................................................................................................... 2

  FONAMENT TEÒRIC..........................................................................................7

  1. INTRODUCCIÓ................................................................................................7

  1.1. MOTIVACIÓ.................................................................................................7

  1.2. JUSTIFICACIÓ............................................................................................8

  1.3. HIPÒTESI....................................................................................................9

  2. CONTAMINANTS DE L'AIRE........................................................................10

  3. LA DISPERSIÓ DELS CONTAMINANTS......................................................14

  4. ESTUDI DELS CONTAMINANTS DEL TRÀNSIT.........................................18

  4.1. TIPUS DE CONTAMINANTS....................................................................19

  4.1.1. BLACK CARBON (BC)......................................................................19

  4.1.2. ÒXIDS DE NITROGEN (NOX)...........................................................20

  4.1.3. MONÒXID DE NITROGEN (NO)......................................................21

  4.1.4. DIÒXID DE NITROGEN (NO2)..........................................................21

  4.1.5. PARTÍCULES PM2,5..........................................................................22

  4.1.6. MONÒXID DE CARBONI (CO).........................................................24

  4.1.7. DIÒXID DE CARBONI (CO2)............................................................25

  4.1.8. HIDROCARBURS NO CREMATS (HC)............................................28

  4.1.9. ÒXIDS DE SOFRE (SOX)..................................................................30

  4.1.10. COMPOSTOS DE PLOM................................................................31

  5. EFECTES NEGATIUS DELS CONTAMINANTS DEL TRÀNSIT..................32

  5.1. EFECTES NEGATIUS EN L'ATMOSFERA.............................................32

  5.2. EFECTES NEGATIUS EN LA SALUT.....................................................34

 • - Treball de Recerca -

  5 Abril Galiot

  5.2.1. BLACK CARBON ............................................................................ 35

  5.2.2. DIÒXID DE NITROGEN....................................................................37

  5.2.3. PARTÍCULES PM2,5..........................................................................38

  5.2.4. MONÒXID DE CARBONI.................................................................40

  5.2.5. DIÒXID DE CARBONI......................................................................40

  5.2.6. HIDROCARBURS NO CREMATS....................................................41

  5.2.7. ÒXIDS DE SOFRE..........................................................................41

  5.2.8. COMPOSTOS DE PLOM................................................................41

  6. ORIGEN DELS CONTAMINANTS DEL TRÀNSIT........................................43

  7. COMPARANT LES DIFERENTS CIUTATS EUROPEES.............................45

  8. LEGISLACIÓ DELS CONTAMINANTS DE L'AIRE.......................................47

  8.1. NORMATIVA EUROPEA........................................................................47

  8.2. NORMATIVA ESPANYOLA....................................................................49

  9. ALTERNATIVES PER MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIRE......................50

  9.1. COM REDUIR LES EMISSIONS DE BC?..............................................51

  9.2. COM REDUIR LES EMISSIONS DE NOX?............................................51

  9.3. COM REDUIR LES EMISSIONS DE PARTÍCULES PM2,5?...................52

  9.4. COM REDUIR LES EMISSIONS DE CO?..............................................53

  9.5. COM REDUIR LES EMISSIONS DE CO2?............................................53

  9.6. COM REDUIR LES EMISSIONS DE HC?..............................................54

  9.7. COM REDUIR LES EMISSIONS DE SOX?............................................54

 • - Treball de Recerca -

  6 Abril Galiot

  FONAMENT PRÀCTIC......................................................................................55

  COM REALITZAR UN ESTUDI SOBRE LA QUALITAT DE L'AIRE DELS

  AUTOBUSOS....................................................................................................56

  PART 1: al carrer.....................................................................................56

  PART 2: al laboratori...............................................................................63

  10. APARELLS DE MESURA............................................................................67

  11. CONCLUSIONS DEL TREBALL..................................................................72

  12. WERBGRAFIA.............................................................................................74

 • - Treball de Recerca -

  7 Abril Galiot

  FONAMENT TEÒRIC

  1. INTRODUCCIÓ

  1.1. MOTIVACIÓ

  La motivació d’aquest treball és aprendre coses que fins ara desconeixia sobre

  la contaminació, ajudar als experts a realitzar la part pràctica del treball, la qual

  cosa em sembla molt interessant i alhora entretinguda, i finalment, verificar o

  rebutjar la meva hipòtesi. Un dels motius pels quals em sento molt motivada

  alhora de realitzar aquest projecte és per la part pràctica. He tingut el plaer de

  col·laborar en la investigació d’un centre d’estudis científic, el CSIC (Consell

  Superior d’Investigacions Científiques), en el qual s’estudia la qualitat de l’aire

  dels autobusos de Barcelona. Aquest centre m’ha ofert la oportunitat

  d’acompanyar-los i participar activament en una part del seu projecte, mesurant

  els contaminants dels autobusos amb els seus aparells. El fet d’anar dins

  l’autobús i treballar amb tots els aparells mesurant la contaminació en primera

  persona és una cosa que em va atraure molt i fins i tot, va ser el motiu de pes

  per a que portés a terme aquest projecte quan me’l va presentar la meva tutora.

  Penso que una bona pràctica és més important que centenars de pàgines

  redactades,