simbologia cad

Download Simbologia Cad

Post on 21-Jan-2016

271 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SIMBOLOGIA

DOMTICA. Bus KNX i aplicacions deficincia energtica

LLISTA DE SMBOLS:SMBOLDESCRIPCINOM DEL FITXER

(.dwg)

AUTOMATISMES I INSTALLACIONS ELCTRIQUES

MANIOBRA I SENYALITZACI:

Contacte normalment obert (NO).01-CON.dwg

Contacte normalment tancat (NT).02-CNT.dwg

Polsador normalment obert (NO).03-PNO.dwg

Polsador normalment tancat (NT).04-PNT.dwg

Contacte NO final de cursa.05-FCNO.dwg

Contacte NT final de cursa.06-FCNT.dwg

Contacte NO forat final de cursa.41-FCNO-FORAT.dwg

Contacte NO temporitzador.07-TNO.dwg

Contacte NT temporitzador.08-TNT.dwg

Contacte NO rel magnetotrmic.09-MTNO.dwg

Contacte NT rel magnetotrmic.10-MTNT.dwg

Interruptor.24-INTERRUPTOR.dwg

Commutador.25-COMMUTADOR.dwg

Bobina de contactor o rel.11-BOB-CONT.dwg

Bobina de temporitzador a la connexi12-BOB-TEMP.dwg

Lmpada en general.13-LMPADA.dwg

Pilot de senyalitzaci.14-PILOT.dwg

Electrovlvula monoestable.15-EV-MON.dwg

Electrovlvula biestable.16-EV-BI.dwg

Detector magntic (reed).20-DET-MAGNETIC.dwg

Detector inductiu.21- DET-INDUCTIU.dwg

Detector capacitiu.22-DET-CAPACITIU.dwg

Detector ptic.23-DET-PTIC.dwg

AUTOMATISMES I INSTALLACIONS ELCTRIQUES

POTNCIA:

Motor trifsic dinducci de gbia desquirol.17-MOTOR-TRIF.dwg

Contactor (potncia).18-CONTACTOR-POT.dwg

Rel magnetotrmic (potncia).19-RMT-POT.dwg

Motor persiana monofsic.26-MOT-PERSIANA.dwg

AUTOMATISMES I INSTALLACIONS ELCTRIQUES INDUSTRIALS

MULTIFILAR:

Bornes connexi potncia trifsica.

Regleta.42-ENT-POT-TRIF.dwg

Bornes connexi maniobra monofsica.Regleta.43-ENT-MAN-MON.dwg

Polsador normalment obert NO (Marxa).44-POLSADOR-NO.dwg

Polsador normalment tancat NT (Parada).45-POLSADOR-NT.dwg

Polsador NO-NT.46-POLSADOR.dwg

Contactor industrial.47-CONTACTOR.dwg

Rel magnetotrmic industrial.48-MAGNETOTRMIC.dwg

Temporitzador a la connexi.49-TEMPORITZADOR.dwg

Rel.50-REL.dwg

PIA (maniobra).51-PIA.dwg

Motor trifsic dinducci de gbia desquirol.52-MOTOR.dwg

Lmpades de crrega.53-LMPADES.dwg

Pilots de senyalitzaci.54-PILOTS.dwg

Autmat programable QQM1 Omron.PLC.

55-PLC-OMRON-CQM1.dwg

Autmat programable CPM1A Omron.PLC.

56-PLC-OMRON-CPM1A-20.dwg

INSTALLACIONS ELCTRIQUES DOMSTIQUESMULTIFILAR:

ICP: Interruptor de Control de Potncia.27-ICP.dwg

IGA: Interruptor General Automtic.28-IGA.dwg

Diferencial.29-DIF.dwg

PIA: Petit Interruptor Automtic.30-PIA.dwg

Rel de quadre.31-REL.dwg

Autmat LOGO! (230V).32-LOGO!.dwg

Mdul 4 entrades i 4 sortides LOGO! (230V).33-MOD-4E-4S-LOGO!.dwg

INSTALLACIONS ELCTRIQUES DOMSTIQUESUNIFILAR:

Polsador.34-POLS-UNIF.dwg

Interruptor.35-INT-UNIF.dwg

Commutador.36-COM-UNIF.dwg

Commutador de creuament.37-COM-CRE-UNIF.dwg

Endoll amb presa de terra.38-ENDOLL-UNIF.dwg

Timbre o brunzidor.39-TIMBRE-UNIF.dwg

Punt de llum.40-PUNT-LLUM-UNIF.dwg

Interruptor automtic magnetotrmic unipolar.60-MT-UNIP.dwg

Interruptor automtic magnetotrmic bipolar.61-MT-BIP.dwg

Interruptor automtic magnetotrmic tripolar.62-MT-TRIP.dwg

Interruptor automtic magnetotrmic tetrapolar.63-MT-TETRAP.dwg

Interruptor diferencial bipolar64-DIF-BIP.dwg

Interruptor diferencial tetrapolar.65-DIF-TETRAP.dwg

Interruptor automtic magnetotrmic unipolar.70-PIA-UNIP.dwg

Interruptor automtic magnetotrmic bipolar.71-PIA-BIP.dwg

Interruptor automtic magnetotrmic tripolar.72-PIA-TRIP.dwg

Interruptor automtic magnetotrmic tetrapolar.73-PIA-TETRAP.dwg

Interruptor diferencial bipolar74-DIF-BIP.dwg

Interruptor diferencial tetrapolar.75-DIF-TETRAP.dwg

PNEUMTICA I ELECTROPNEUMTICA:

Cilindre de doble efecte.01-CIL-DE.dwg

Cilindre de doble efecte en posici inicial a fora.02-CIL-DE-B.dwg

Cilindre de simple efecte.03-CIL-SE.dwg

Unitat de manteniment.04-UN-MANT.dwg

Presa de pressi.05-PRESSI.dwg

Sortida descapament amb silenciador.06-ESCAPAMENT.dwg

Vlvula descanyament amb antiretorn. Reguladora de cabal.07-VEIA.dwg

Vlvula descapament rpid.08-VER.dwg

AND. Vlvula de simultanetat.09-AND.dwg

OR. Vlvula selectora de circuit.10-OR.dwg

Vlvula 3/2 NT accionada per polsador.

Polsador pneumtic 3/2 NT.11-V32-NT-POLSADOR.dwg

Vlvula 3/2 NO accionada per polsador.

Polsador pneumtic 3/2 NO.12-V32-NO-POLSADOR.dwg

Vlvula 3/2 NT accionada per rodet.

Final de cursa pneumtic 3/2 NT.13-V32-NT-FC.dwg

Vlvula 3/2 NT accionada per rodet Forada en reps.

Final de cursa pneumtic 3/2 NT forat en reps.14-V32-NT-FC-FORAT.dwg

Vlvula 3/2 NT accionada per aire i retorn per molla.

Vlvula 3/2 NT monoestable.15-V32-NT-MON.dwg

Vlvula 3/2 NT accionada per aire.

Vlvula 3/2 NT biestable.16-V32-NT-BI.dwg

Vlvula 3/2 NO accionada per aire i retorn per molla.

Vlvula 3/2 NO monoestable.17-V32-NO-MON.dwg

Vlvula 3/2 NO accionada per aire.

Vlvula 3/2 NO biestable.18-V32-NO-BI.dwg

Vlvula 5/2 accionada per aire i retorn per molla.

Vlvula 5/2 monoestable.19-V52-MON.dwg

Vlvula 5/2 accionada per aire.

Vlvula 5/2 biestable.20-V52-BI.dwg

Vlvula 3/2 NT accionada per bobina i retorn per molla.

Electrovlvula 3/2 NT monoestable.21-EV32-NT-MON.dwg

Vlvula 3/2 NT accionada per bobines.

Electrovlvula 3/2 NT biestable.22-EV32-NT-BI.dwg

Vlvula 3/2 NO accionada per bobina i retorn per molla.

Electrovlvula 3/2 NO monoestable.23-EV32-NO-MON.dwg

Vlvula 3/2 NO accionada per bobines.

Electrovlvula 3/2 NO biestable.24-EV32-NO-BI.dwg

Vlvula 5/2 accionada per bobina i retorn per molla.

Electrovlvula 5/2 monoestable.25-EV52-MON.dwg

Vlvula 5/2 accionada per bobines.

Electrovlvula 5/2 biestable.26-EV52-BI.dwg

Circuit de potncia Cilindre DE accionat per vlvula biestable amb ajust de velocitat. Amb posici inicial del cilindre a dins.27-POT-PN-DINS.dwg

Circuit de potncia Cilindre DE accionat per vlvula biestable amb ajust de velocitat. Amb posici inicial del cilindre a fora.28-POT-PN-FORA.dwg

Circuit de potncia Cilindre DE accionat per electrovlvula biestable amb ajust de velocitat. Amb posici inicial del cilindre a dins.29-POT-EPN-DINS.dwg

Circuit de potncia Cilindre DE accionat per electrovlvula biestable amb ajust de velocitat. Amb posici inicial del cilindre a fora.30-POT-EPN-FORA.dwg

COMPONENTS DE SISTEMA.

Aquests components sn els que alimenten o formen el sistema EIB o fan que siguin connectables els elements externs. Sn aparells bsics i accessoris que no realitzen funciones de govern ni funcions de control, la seva nica missi s la de subministrar energia elctrica als components a travs del bus i poden servir a la vegada com a suport fsic per a la propagaci de telegrames dordres, com per exemple: fonts de alimentaci, bobines (filtres), acobladors, perfils de dades, connectors, etc.

Unitat dacoblament al BUS (Bus Coupling Unit) BCU.

Bobina o filtre (Choke) CH.

Font dalimentaci (Power Supply) PS.

Font dalimentaci amb bobina (Power Supply) PSCH.

Acoblador de lnia (Line Coupler) LC.

Acoblador drea (Area Coupler) AC.

Interface de dades RS232 (Data Interface RS-232) RS232.

Interface amb autmat programable (PLC Interface) EIB-PLC.

SENSORS O ENTRADES.

Sn els components que donen senyals o ordres al sistema. Aquests senyals poden ser per control manual, com per exemple el polsador, o b, automtic provinent dun sensor o detector dalguna magnitud fsica, com per exemple el sensor de temperatura o termstat.

Sensor entrada component genric.

a) Camp per a identificar el programa daplicaci: binari o analgic.

b) Camp per a introduir el nombre de canals (n) o la magnitud fsica dentrada (T, t, m/s, LX, etc).

Sensor entrada - component binari (interface de polsadors).

b) Camp per a introduir el nombre de canals (n) i el tipus de corrent (cc o ac).

Sensor - entrada - component binari/analgic.

Sensor detector de temperatura binari (Termstat).

Sensor detector de temperatura analgic (Termstat analgic).

Polsador o sensor tctil.

n: Nombre de canals.

Polsador o sensor de regulaci (Dimming).

N: Nombre de canals.

Polsador o sensor de persianes (pujar/baixar).

n: Nombre de canals.

Sensor de moviment. PIR: Infraroig passiu. (US: Ultrasons)

Temporitzador interruptor horari (programador).

Sensor de velocitat del vent (anemmetre).

Sensor de nivell de llum (fotocllula).

ACTUADORS O SORTIDES.

Sn els components que reben senyals o ordres del sistema i les executen. Sn els elements (preactuadors) que volem activar per tal de proporcionar senyal als actuadors.

Actuador genric.

Sortida binria.

n: Nombre de canals.

Sortida analgica.

n: Nombre de canals.

Sortida amb commutaci/regulaci.

N: Nombre de canals

Actuador de persianes.

n: Nombre de canals.

Electrovlvula proporcional (regulable).

Panell o pantalla de visualitzaci dinformaci (display).

N: Nombre de pantalles.

Tots aquest smbols corresponents a alguns dels components ms usuals del BUS EIB, es poden utilitzar per a confeccionar els esquemes de la installaci LGIC i FUNCIONAL.

Esquema Lgic

Esquema FuncionalEXERCICI 1: