simbologia cad

27
ANTONI MORENO REY ANTONI HIDALGO ORTEGA SIMBOLOGIA “.DWG” (AutoCAD) DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica (I)

Upload: miquel-angel

Post on 21-Jan-2016

330 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Simbologia Cad

ANTONI MORENO REYANTONI HIDALGO ORTEGASIMBOLOGIA

“.DWG” (AutoCAD)

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica (I)

Page 2: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

LLISTA DE SÍMBOLS:

SÍMBOL DESCRIPCIÓ NOM DEL FITXER(.dwg)

AUTOMATISMES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

MANIOBRA I SENYALITZACIÓ:

Contacte normalment obert (NO). 01-CON.dwg

Contacte normalment tancat (NT). 02-CNT.dwg

Polsador normalment obert (NO). 03-PNO.dwg

Polsador normalment tancat (NT). 04-PNT.dwg

Contacte NO final de cursa. 05-FCNO.dwg

Contacte NT final de cursa. 06-FCNT.dwg

Contacte NO forçat final de cursa. 41-FCNO-FORÇAT.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 2/23Fitxer: ICE.DOC

Page 3: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Contacte NO temporitzador. 07-TNO.dwg

Contacte NT temporitzador. 08-TNT.dwg

Contacte NO relè magnetotèrmic. 09-MTNO.dwg

Contacte NT relè magnetotèrmic. 10-MTNT.dwg

Interruptor. 24-INTERRUPTOR.dwg

Commutador. 25-COMMUTADOR.dwg

Bobina de contactor o relè. 11-BOB-CONT.dwg

Bobina de temporitzador a la connexió 12-BOB-TEMP.dwg

Làmpada en general. 13-LÀMPADA.dwg

Pilot de senyalització. 14-PILOT.dwg

Electrovàlvula monoestable. 15-EV-MON.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 3/23Fitxer: ICE.DOC

Page 4: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Electrovàlvula biestable. 16-EV-BI.dwg

Detector magnètic (reed). 20-DET-MAGNETIC.dwg

Detector inductiu. 21- DET-INDUCTIU.dwg

Detector capacitiu. 22-DET-CAPACITIU.dwg

Detector òptic. 23-DET-ÒPTIC.dwg

AUTOMATISMES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

POTÈNCIA:

Motor trifàsic d’inducció de gàbia d’esquirol. 17-MOTOR-TRIF.dwg

Contactor (potència). 18-CONTACTOR-POT.dwg

Relè magnetotèrmic (potència). 19-RMT-POT.dwg

Motor persiana monofàsic. 26-MOT-PERSIANA.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 4/23Fitxer: ICE.DOC

Page 5: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

AUTOMATISMES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INDUSTRIALS

MULTIFILAR:

Bornes connexió potència trifàsica.Regleta.

42-ENT-POT-TRIF.dwg

Bornes connexió maniobra monofàsica.Regleta.

43-ENT-MAN-MON.dwg

Polsador normalment obert NO (Marxa). 44-POLSADOR-NO.dwg

Polsador normalment tancat NT (Parada). 45-POLSADOR-NT.dwg

Polsador NO-NT. 46-POLSADOR.dwg

Contactor industrial. 47-CONTACTOR.dwg

Relè magnetotèrmic industrial. 48-MAGNETOTÈRMIC.dwg

Temporitzador a la connexió. 49-TEMPORITZADOR.dwg

Relè. 50-RELÈ.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 5/23Fitxer: ICE.DOC

Page 6: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

PIA (maniobra). 51-PIA.dwg

Motor trifàsic d’inducció de gàbia d’esquirol. 52-MOTOR.dwg

Làmpades de càrrega. 53-LÀMPADES.dwg

Pilots de senyalització. 54-PILOTS.dwg

Autòmat programable QQM1 Omron.PLC.

55-PLC-OMRON-CQM1.dwg

Autòmat programable CPM1A Omron.PLC.

56-PLC-OMRON-CPM1A-20.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 6/23Fitxer: ICE.DOC

Page 7: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DOMÈSTIQUES

MULTIFILAR:

ICP: Interruptor de Control de Potència. 27-ICP.dwg

IGA: Interruptor General Automàtic. 28-IGA.dwg

Diferencial. 29-DIF.dwg

PIA: Petit Interruptor Automàtic. 30-PIA.dwg

Relè de quadre. 31-RELÈ.dwg

Autòmat LOGO! (230V). 32-LOGO!.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 7/23Fitxer: ICE.DOC

Page 8: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Mòdul 4 entrades i 4 sortides LOGO! (230V).

33-MOD-4E-4S-LOGO!.dwg

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DOMÈSTIQUES

UNIFILAR:

Polsador. 34-POLS-UNIF.dwg

Interruptor. 35-INT-UNIF.dwg

Commutador. 36-COM-UNIF.dwg

Commutador de creuament. 37-COM-CRE-UNIF.dwg

Endoll amb presa de terra. 38-ENDOLL-UNIF.dwg

Timbre o brunzidor. 39-TIMBRE-UNIF.dwg

Punt de llum. 40-PUNT-LLUM-UNIF.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 8/23Fitxer: ICE.DOC

Page 9: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar.

60-MT-UNIP.dwg

Interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar.

61-MT-BIP.dwg

Interruptor automàtic magnetotèrmic tripolar.

62-MT-TRIP.dwg

Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar.

63-MT-TETRAP.dwg

Interruptor diferencial bipolar 64-DIF-BIP.dwg

Interruptor diferencial tetrapolar. 65-DIF-TETRAP.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 9/23Fitxer: ICE.DOC

Page 10: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar.

70-PIA-UNIP.dwg

Interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar.

71-PIA-BIP.dwg

Interruptor automàtic magnetotèrmic tripolar.

72-PIA-TRIP.dwg

Interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar.

73-PIA-TETRAP.dwg

Interruptor diferencial bipolar 74-DIF-BIP.dwg

Interruptor diferencial tetrapolar. 75-DIF-TETRAP.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 10/23Fitxer: ICE.DOC

Page 11: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

PNEUMÀTICA I ELECTROPNEUMÀTICA:

Cilindre de doble efecte. 01-CIL-DE.dwg

Cilindre de doble efecte en posició inicial a fora.

02-CIL-DE-B.dwg

Cilindre de simple efecte. 03-CIL-SE.dwg

Unitat de manteniment. 04-UN-MANT.dwg

Presa de pressió. 05-PRESSIÓ.dwg

Sortida d’escapament amb silenciador. 06-ESCAPAMENT.dwg

Vàlvula d’escanyament amb antiretorn. Reguladora de cabal.

07-VEIA.dwg

Vàlvula d’escapament ràpid. 08-VER.dwg

AND. Vàlvula de simultaneïtat. 09-AND.dwg

OR. Vàlvula selectora de circuit. 10-OR.dwg

Vàlvula 3/2 NT accionada per polsador. Polsador pneumàtic 3/2 NT.

11-V32-NT-POLSADOR.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 11/23Fitxer: ICE.DOC

Page 12: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Vàlvula 3/2 NO accionada per polsador. Polsador pneumàtic 3/2 NO.

12-V32-NO-POLSADOR.dwg

Vàlvula 3/2 NT accionada per rodet. Final de cursa pneumàtic 3/2 NT.

13-V32-NT-FC.dwg

Vàlvula 3/2 NT accionada per rodet Forçada en repòs. Final de cursa pneumàtic 3/2 NT forçat en repòs.

14-V32-NT-FC-FORÇAT.dwg

Vàlvula 3/2 NT accionada per aire i retorn per molla. Vàlvula 3/2 NT monoestable.

15-V32-NT-MON.dwg

Vàlvula 3/2 NT accionada per aire. Vàlvula 3/2 NT biestable.

16-V32-NT-BI.dwg

Vàlvula 3/2 NO accionada per aire i retorn per molla. Vàlvula 3/2 NO monoestable.

17-V32-NO-MON.dwg

Vàlvula 3/2 NO accionada per aire. Vàlvula 3/2 NO biestable.

18-V32-NO-BI.dwg

Vàlvula 5/2 accionada per aire i retorn per molla. Vàlvula 5/2 monoestable.

19-V52-MON.dwg

Vàlvula 5/2 accionada per aire. Vàlvula 5/2 biestable.

20-V52-BI.dwg

Vàlvula 3/2 NT accionada per bobina i retorn per molla. Electrovàlvula 3/2 NT monoestable.

21-EV32-NT-MON.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 12/23Fitxer: ICE.DOC

Page 13: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Vàlvula 3/2 NT accionada per bobines. Electrovàlvula 3/2 NT biestable.

22-EV32-NT-BI.dwg

Vàlvula 3/2 NO accionada per bobina i retorn per molla. Electrovàlvula 3/2 NO monoestable.

23-EV32-NO-MON.dwg

Vàlvula 3/2 NO accionada per bobines. Electrovàlvula 3/2 NO biestable.

24-EV32-NO-BI.dwg

Vàlvula 5/2 accionada per bobina i retorn per molla. Electrovàlvula 5/2 monoestable.

25-EV52-MON.dwg

Vàlvula 5/2 accionada per bobines. Electrovàlvula 5/2 biestable.

26-EV52-BI.dwg

Circuit de potència Cilindre DE accionat per vàlvula biestable amb ajust de velocitat. Amb posició inicial del cilindre a dins.

27-POT-PN-DINS.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 13/23Fitxer: ICE.DOC

Page 14: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Circuit de potència Cilindre DE accionat per vàlvula biestable amb ajust de velocitat. Amb posició inicial del cilindre a fora.

28-POT-PN-FORA.dwg

Circuit de potència Cilindre DE accionat per electrovàlvula biestable amb ajust de velocitat. Amb posició inicial del cilindre a dins.

29-POT-EPN-DINS.dwg

Circuit de potència Cilindre DE accionat per electrovàlvula biestable amb ajust de velocitat. Amb posició inicial del cilindre a fora.

30-POT-EPN-FORA.dwg

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 14/23Fitxer: ICE.DOC

Page 15: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

COMPONENTS DE SISTEMA.

Aquests components són els que alimenten o formen el sistema EIB o fan que siguin connectables els elements externs. Són aparells bàsics i accessoris que no realitzen funciones de govern ni funcions de control, la seva única missió és la de subministrar energia elèctrica als components a través del bus i poden servir a la vegada com a suport físic per a la propagació de telegrames d’ordres, com per exemple: fonts de alimentació, bobines (filtres), acobladors, perfils de dades, connectors, etc.

Unitat d’acoblament al BUS (Bus Coupling Unit) BCU.

Bobina o filtre (Choke) CH.

Font d’alimentació (Power Supply) PS.

Font d’alimentació amb bobina (Power Supply) PSCH.

Acoblador de línia (Line Coupler) LC.Acoblador d’àrea (Area Coupler) AC.

Interface de dades RS232 (Data Interface RS-232) RS232.

Interface amb autòmat programable (PLC Interface) EIB-PLC.

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 15/23Fitxer: ICE.DOC

UAB

BOBINA

FA

AA-AL

EIB-RS232

EIB-PLC

DOMÒTICA

Page 16: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

SENSORS O ENTRADES.

Són els components que donen senyals o ordres al sistema. Aquests senyals poden ser per control manual, com per exemple el polsador, o bé, automàtic provinent d’un sensor o detector d’alguna magnitud física, com per exemple el sensor de temperatura o termòstat.

Sensor – entrada – component genèric. a) Camp per a identificar el programa d’aplicació: binari o analògic.b) Camp per a introduir el nombre de canals (n) o la magnitud física

d’entrada (T, t, m/s, LX, etc).

Sensor – entrada - component binari (interface de polsadors).b) Camp per a introduir el nombre de canals (n) i el tipus de corrent (cc

o ac).

Sensor - entrada - component binari/analògic.

Sensor – detector de temperatura binari (Termòstat).

Sensor – detector de temperatura analògic (Termòstat analògic).

Polsador o sensor tàctil.n: Nombre de canals.

Polsador o sensor de regulació (Dimming).N: Nombre de canals.

Polsador o sensor de persianes (pujar/baixar).n: Nombre de canals.

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 16/23Fitxer: ICE.DOC

GEN-SENS

SEN-BIN

SEN-BIN-AN

SEN-BIN-TEMP

SEN-AN-TEMP

POLS

SEN-REG-DIM

POLS-PERS

Page 17: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Sensor de moviment. PIR: Infraroig passiu. (US: Ultrasons)

Temporitzador – interruptor horari (programador).

Sensor de velocitat del vent (anemòmetre).

Sensor de nivell de llum (fotocèl·lula).

ACTUADORS O SORTIDES.

Són els components que reben senyals o ordres del sistema i les executen. Són els elements (preactuadors) que volem activar per tal de proporcionar senyal als actuadors.

Actuador genèric.

Sortida binària.n: Nombre de canals.

Sortida analògica.n: Nombre de canals.

Sortida amb commutació/regulació.N: Nombre de canals

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 17/23Fitxer: ICE.DOC

SEN-MOV-IR

INT-HORARI

SEN-VENT

SEN-LLUM

ACT-GEN

S-BIN

ACT-AN

ACT-COM-REG

Page 18: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Actuador de persianes.n: Nombre de canals.

Electrovàlvula proporcional (regulable).

Panell o pantalla de visualització d’informació (display).N: Nombre de pantalles.

Tots aquest símbols corresponents a alguns dels components més usuals del BUS EIB, es poden utilitzar per a confeccionar els esquemes de la instal·lació LÒGIC i FUNCIONAL.

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 18/23Fitxer: ICE.DOC

ACT-PERS

EV-PROP

PANT-INFO

Page 19: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Esquema Lògic

Esquema FuncionalEXERCICI 1:

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 19/23Fitxer: ICE.DOC

ESQ-0

ESQ-LOG-0

ESQ-FUN-0

Page 20: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Esquema Lògic

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 20/23Fitxer: ICE.DOC

ESQ-1

ESQ-LOG-1

Page 21: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Esquema Funcional

EXERCICI 2:

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 21/23Fitxer: ICE.DOC

ESQ-FUN-1

Page 22: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Esquema Lògic

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 22/23Fitxer: ICE.DOC

ESQ-2

ESQ-LOG-2

Page 23: Simbologia Cad

DOMÒTICA. Bus KNX i aplicacions d’eficiència energètica

Esquema Funcional

Realitzat per:Antoni Hidalgo OrtegaAntoni Moreno Rey

SIMBOLOGIA“.dwg” (AutoCAD)

Data:gener/2012Versió: 4.0

Pàgina: 23/23Fitxer: ICE.DOC

ESQ-FUN-2