rp problemes

Download RP Problemes

Post on 04-Jun-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 RP Problemes

  1/14

  Ensenyar a Pensar?

  Aprendre a Pensar?

  Ls metodolgic dels

  problemes a laula de

  matemtiques

 • 8/14/2019 RP Problemes

  2/14

  s dels problemes a l'aula 2Barcelona 27/06/06

  Per qu aquest tema? Per qu en aquest marc

  s importantparlar dels problemes? Perqu s alhora objecte i instrument daprenentatge Perqu s un aspecte transversal, sempre est present... Perqu analitzant qu en pensem i com ho fem,

  possiblement puguem reflexionar sobre un ampli ventalldaspectes metodolgics de la nostra classe

  Perqu les avaluacions externes ens mostren resultats unamica decebedors

  Perqu la resoluci de problemes s lessncia de lesmatemtiques...

  Perqu resolent problemes saprn a pensar...

 • 8/14/2019 RP Problemes

  3/14

  s dels problemes a l'aula 3Barcelona 27/06/06

  Perqu s alhora objecte i instrument daprenentatgeamb aix volem dir que...

  hem densenyar a resoldre problemes? o s lalumnat que en va

  aprenent? s possible un ensenyament explcit? s resolent problemes com sensenya a resoldre problemes? no depn massa de capacitats innates? ...

  Perqu s un aspecte transversalamb aix volem dir que...

  sempre estem resolent problemes? sempre haurem destar resolent problemes?

  s un aspecte de final o dinici de tema? ...

 • 8/14/2019 RP Problemes

  4/14

  s dels problemes a l'aula 4Barcelona 27/06/06

  Perqu la resoluci de problemes s lessncia de lesmatemtiques

  amb aix volem dir que...

  resoldre problemes = activitat matemtica? si ensenyem a resoldre problemes saprn matemtiques? ensenyant matemtiques estem ensenyant a resoldre problemes? aprenent matemtiques saprn a resoldre problemes? ...

  Perqu resolent problemes saprn a pensar o s ms aviat a linrevs? que aprenent a pensar s com saprn a

  resoldre problemes?

 • 8/14/2019 RP Problemes

  5/14

  s dels problemes a l'aula 5Barcelona 27/06/06

  EXEMPLE 1 (II NAEP):

  Tenim un joc de construccions que cont peces com les de la figura.Concretament tenim 60 peces curtes, 60 peces llargues i 60 cargolsper connectar.Quantes figures com aquesta podrem fer?

  Respostes correctes:3% de lalumnat de 9 anys24% de lalumnat de 13 anys

  Qu nopineu?

 • 8/14/2019 RP Problemes

  6/14

  s dels problemes a l'aula 6Barcelona 27/06/06

  EXEMPLE 2 (J.Mason):

  Quant de cartr necessitem per construir un envs que puguicontenir un litre de llet?

  Qu nespereu?

 • 8/14/2019 RP Problemes

  7/14

  s dels problemes a l'aula 7Barcelona 27/06/06

  EXEMPLE 3 (Shell Center):

  Imaginem una tira llarga de paper.Dobleguem-la per la meitat fentcoincidir els dos extrems lun sobre

  laltre. Quan la tornem a obrir

  observarem una marca de doblec

  enmig.Si enlloc de doblegar-la una solavegada, ho fem dues vegades,sempre per la meitat i en el mateixsentit, quan la tornem a obrir

  observarem tres marques de doblec.Quantes marques observarem sifssim aix 10 vegades en total?

  Qu nopineu?

 • 8/14/2019 RP Problemes

  8/14

  s dels problemes a l'aula 8Barcelona 27/06/06

  Quin dells s un problema?

  Calcula lrea dun triangle equilter de 30 metres depermetre

  Explica com trobar lrea dun triangle equilter coneixent-

  ne el permetre

  Calcula h en el dibuix. A continuaci calcula lrea

  h10 m

  10 m

  10 m

 • 8/14/2019 RP Problemes

  9/14

  s dels problemes a l'aula 9Barcelona 27/06/06

  Quin dells s un problema?

  Si la puntuaci mitjana de les 10 proves de mates delprimer trimestre s de 5,6 i la puntuaci mitjana de les 15del segon trimestre s de 6,7, quina s la puntuaci mitjanade totes elles?

  Calcula mitjana de les segentsdades referides a proves de mates

  En les 10 primeres proves de mates porto una mitjana de5,6; tinc opci darribar a una mitjana de 6 quan hagi acabatles 12 proves que cal fer en total?

  qualificaci n.proves

  5,6 10

  6,7 15

 • 8/14/2019 RP Problemes

  10/14

  s dels problemes a l'aula 10Barcelona 27/06/06

  De qu depn que una proposta sigui unproblema o no ho sigui?

  Quins sn els protagonistes de qualsevol situaci daprenentatge?Aix doncs... la resposta s bvia:

  dels coneixements, de les capacitats, dels interessos, de les

  creences, de les emocions que hi implica, de les experinciesprvies... daquell alumne en concret, per tambde la manera queinteractuen entre ellsde la finalitat amb la qual el professoratproposa el problema, lesexpectatives que en t,...

  de la naturalesa i caracterstiques concretes del problemaproposat, del conjunt de tasques proposades,...del contexten el qual s proposat,...

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/#Diapositiva%2015http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/#Diapositiva%2015
 • 8/14/2019 RP Problemes

  11/14

  s dels problemes a l'aula 11Barcelona 27/06/06

  Protagonistes que intervenen en el procs de-a i en particular en el procs de RP a laula

  TASCA

  ALUMNAT PROFESSORAT

  la selecci que se nha fetels elements que les caracteritzenel paper que juguen

  la seva visi de la matemticai de leducaciles seves creences entorn a la RP

  les seves creencesels seus coneixements i capacitatsels afectes, emocions, el seu contextles interaccions

  SITUACIONSDAPRENENTATGE

  PROCESSOS DE COMUNICACI / INTERACCI

 • 8/14/2019 RP Problemes

  12/14

  s dels problemes a l'aula 12Barcelona 27/06/06

  Per qu ens poden ser tils els problemes?

  Illustrar Aplicar Avaluar Contextualitzar (introduir) Crear un ambient dinvestigaci Motivar Entretenir

 • 8/14/2019 RP Problemes

  13/14

  s dels problemes a l'aula 13Barcelona 27/06/06

  Sentn la idea de problema i la RP com...

  Finalitats acreditativai illustrativa Eines per pensarmatemticament

  Caractersti qu es d el model de

  treball amb problemes a laula...

  Reducci dels problemesa no-problemes

  La RP com a objecte i com ainstrument daprenentatge

  Paper que donem a la RP

 • 8/14/2019 RP Problemes

  14/14

  s dels problemes a l'aula 14Barcelona 27/06/06

  Quins aspectes influeixen en el procs deresoluci?

  Coneixements

  Control

  Condicionsscioculturals

  Creences

  Emocions i actituds