reunió de pares d’educació primària- curs 2019-20 ep 5a ... 2019... · resolució de problemes...

of 8 /8
Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A Data: 4 de setembre de 2019 Nom tutor: Jonatan Sánchez Àrees/mestres: Educació Física: Carlos Basurte Música: Gerard Serrat Anglès: Laura Espínola Religió: Miquel Puidomenech Robòtica: Jaume Delgado. Science: Jonatan Sánchez Expressió Oral Anglès: Montserrat Aldea Comunicació i llenguatge: Carme Jubany i Jonatan Sánchez Matemàtiques: Jonatan Sánchez Socials: Vanesa Garcia i Eulàlia Fanals Acabem tasques: Lluïsa Tobert Hores visita: - Tutor:Jonatan Sánchez. Dilluns de 9 a 10h.Cal concertar la visita via agenda. - Si voleu concertar hora amb algun especialista cal fer-ho via agenda. Entrades i sortides: Les entrades es podran fer tan per la porta del carrer Paradís com la del carrer Salut. Sortides: S’hauran de recollir els alumnes al pati cobert a les 13h i a les 17h. Exceptuant aquells alumnes que, prèviament notificat a direcció via correu electrònic, podran marxar sols. Entrades: al matí 8:50h i a la tarda 14:50h. Sortides: al matí 13:00h i a la tarda 17:00h.

Upload: others

Post on 23-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A ... 2019... · Resolució de problemes de diferents tipologies. Càlcul mental (operacions i problemes). Geometria. Mesura

Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat

Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org

Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A

Data: 4 de setembre de 2019

Nom tutor: Jonatan Sánchez

Àrees/mestres:

Educació Física: Carlos Basurte

Música: Gerard Serrat

Anglès: Laura Espínola

Religió: Miquel Puidomenech

Robòtica: Jaume Delgado.

Science: Jonatan Sánchez

Expressió Oral Anglès: Montserrat Aldea

Comunicació i llenguatge: Carme Jubany i

Jonatan Sánchez

Matemàtiques: Jonatan Sánchez

Socials: Vanesa Garcia i Eulàlia Fanals

Acabem tasques: Lluïsa Tobert

Hores visita:

- Tutor:Jonatan Sánchez. Dilluns de 9 a 10h.Cal concertar la visita via agenda.

- Si voleu concertar hora amb algun especialista cal fer-ho via agenda.

Entrades i sortides:

Les entrades es podran fer tan per la porta del carrer Paradís com la del carrer Salut.

Sortides: S’hauran de recollir els alumnes al pati cobert a les 13h i a les 17h. Exceptuant aquells

alumnes que, prèviament notificat a direcció via correu electrònic, podran marxar sols.

Entrades: al matí 8:50h i a la tarda 14:50h.

Sortides: al matí 13:00h i a la tarda 17:00h.

Page 2: Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A ... 2019... · Resolució de problemes de diferents tipologies. Càlcul mental (operacions i problemes). Geometria. Mesura

Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat

Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org

Metodologies:

Per tal de formar els nostres alumnes d’una manera integral, no només tenint en compte la dimensió

intel·lectual, sinó també la personal,l’emocional i la moral, treballem a partir de les següents

metodologies:

Treball Cooperatiu:

- Objectiu: desenvolupar la competència social i ciutadana, la competència de tractament de la

informació,la competència d’aprendre a aprendre i la competència lingüística.

- Com?

Portem a terme tècniques simples en les quals els alumnes treballen en parelles o

en grups d’un màxim de 4 persones. Aquest tipus de tècnica és ràpid i normalment

ens serveix per repassar i consolidar continguts. També ajuden als alumnes a ser

conscients d’allò que saben.

Portem a terme tècniques complexes: en aquest cas els alumnes treballen en grups

heterogenisde 3-4 persones i cadascú té un rol a complir durant el termini del

projecte/treball. Els mestres presentem una sèrie de tasques que els alumnes

hauran de resoldre conjuntament.

Projecte interdisciplinari:

En realitzem dos cada curs. El primer és variable i el segon és el que coneixem com a “Les

Jornades de la Família”. Es tracta d’uns treballs realitzats en tots els nivells del centre en el que

els alumnes es centren en un tema concret i el treballen des de les diferents àrees potenciant les

vuit intel·ligències múltiples.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 – 10

Anglès Matemàtiques Comunicació i

lenguaje

Anglès Anglès

10-11 Matemàtiques Acabem tasques

Inform.+Exp.oral anglès

Matemàtiques

11-11.30 PATI

11.30-12.15

Science

Comunicació i

lenguaje.

Socials

Religió

Socials 12.15-13

15:00-16:00 Comunicació i

lenguaje EF

Música

Matemàtiques

Tutoria grup (PAT)

Comunicació i lenguaje

16:00-17:00 Matemàtiques

Page 3: Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A ... 2019... · Resolució de problemes de diferents tipologies. Càlcul mental (operacions i problemes). Geometria. Mesura

Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat

Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org

El primer projecte interdisciplinari (temàtic)es durà a terme del 11 al15 de novembre del 2019.

Les Jornades de la Família es celebraran del 27 al 29 d’abril del 2020.

Projecte de comprensió:

Les àrees de llengua catalana i castellana es treballaran a partir de centres d’interès i amb

material preparat pels mestres.

Durant el segon trimestre a l’àrea de Castellà es realitzarà un projecte a partir del llibre de lectura

del Quijote.

A l’àrea de Religió es realitzarà un projecte per trimestre.

TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement):

Seguim educant els alumnes en l’ús normalitzat de les tecnologies, com a eina de treball en l’ús

de material i aplicacions digitals en l’aprenentatge. Les TAC es treballen des de totes les àrees.

L’escola posa a disposició dels alumnes l’ús de Ipads per a la realització d’activitats diverses.

Per altra banda, els alumnes reben classes de Robòticacada 15 dies en grups desdoblats. En

aquesta àrea aprendran a programar, calcular, treballar en equip així com programes bàsics

d’informàtica. Aquesta assignatura es fa en anglès.

PAT (Projecte d’Acció Tutorial):

Treball d’hàbits, valors i convivència fent especial atenció a l’educació emocional i la

competència social.

CONTINGUTS FONAMENTALS DEL CURS

MATEMÀTIQUES - Entusiasmat

Operacions sense i amb decimals (suma, resta, multiplicació i divisió).

Fraccions

Resolució de problemes de diferents tipologies.

Càlcul mental (operacions i problemes).

Geometria.

Mesura.

Lectura i confecció de gràfics. ANGLÈS

Vocabulari específic de diferents àmbits.

Estructures gramaticals pròpies del curs.

Els temps verbals propis del curs.

Expressió oral i escrita.

Comprensió oral i escrita. SCIENCE

Les plantes.

Els éssers vius. La cèl·lula.

Els animals. CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL

Continguts propis de l’àrea en relació a la història i geografia.

Page 4: Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A ... 2019... · Resolució de problemes de diferents tipologies. Càlcul mental (operacions i problemes). Geometria. Mesura

Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat

Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org

MÚSICA

Consolidació i perfeccionament de la flauta de bec.

Coneixement de nous ritmes.

Dansa: descoberta de danses d’esbart i d’arreu del món.

Repàs de les famílies d’instruments musicals. EVP (Educació Visual i Plàstica)

Treballs lliures i dirigits amb diferents tècniques i diferents materials, vinculats a les diferents àrees.

Es potenciarà i es valorarà la creativitat i polidesa a través de diferents dibuixos i manualitats. ROBÒTICA

Programari Word, Excel i Power Point.

Programació de robots. EDUCACIÓ FÍSICA

Jocs d’iniciació a diferents esports

Capacitats físiques

Esports: Tennis, bàsquet, futbol sala i handbol.

Salut: higiene personal

Activitats gimnàstiques COMUNICACIÓ I LLENGUATGE (LLENGUA CATALANA I CASTELLANA)

Expressió escrita.

Lèxic.

Gramàtica.

Anàlisi morfològica i sintàctica

Ortografia. Mètode Gabarró ( Castellà).

Lectura de diferents tipus de textos.

Velocitat lectora ( a la seva edat hauria d’arribar a 150 paraules per minut en acabar el curs).

Comprensió lectora.

Expressió oral. RELIGIÓ

Les religions antigues.

Calendari Litúrgic.

Les benaurances i la solidaritat.

EXCURSIONS

1r Trimestre: 1 d’octubre (Ciutat Esportiva Blanes - Tennis)

2n Trimestre: 12 de març ( Sagrada Família de Barcelona).*Pendent de confirmació

3r Trimestre:8 de maig (Beques – Projecte 5 al Temple).

Page 5: Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A ... 2019... · Resolució de problemes de diferents tipologies. Càlcul mental (operacions i problemes). Geometria. Mesura

Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat

Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org

INFORMES:

Es farà entrega d’un informe al final de cada trimestre. Cal retornar sempre el resguard

signat.

L’entrega de l’informe del tercer trimestre la farà personalment el tutor/a.

Dies no lectius del curs 19-20 :4 de novembre, 24 de febrer,13 de març, 30 d’abril

Períodes de vacances:

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020.

Setmana Santa: del 4 d’abril al 14 d’abril del 2020.

Horari intensiu: a partir del 15 de juny del 2020.

Altres informacions:

Educació física:

En cas de no poder-se dutxar per malaltia també és convenient no fer la classe.

Vestuari:

Tota la roba ha d’estar marcada. Les bates i els abrics han de portar una beta per penjar-

les.( La bata s’ha de portar des del primer dilluns d’octubre fins a finals de maig).

La roba perduda es guardarà un trimestre i després es donarà a Caritas.

Material:

Portar les tasques d’estiu el primer dia.

El primer dia han de portar els llibres corresponents a les àrees del dia.

En un estoig: llapis, goma, maquineta, “típex” i un punta fina negre. Bolígrafs blau,

negre i vermell. Colors de fusta i retoladors.

Un regle de 15 cm. i un de 40cm. Carpeta amb separacions. Tisores i una barra d’

enganxament.

No pilotes de cuir, bales de ferro, telèfons mòbils, no jocs, ni consoles, etc.

Els dimecres no es podran portar pilotes a l’esbarjo.

Altre material (compàs, transportador d’angles,...)es demanarà als alumnes

mitjançant l’agenda i amb antelació.

Llibre viatger

Page 6: Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A ... 2019... · Resolució de problemes de diferents tipologies. Càlcul mental (operacions i problemes). Geometria. Mesura

Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat

Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org

Menjador:

• Tiquet diari a 2/4 de 9 i abans de les 11 h. Secretaria.

• Si anem d’excursió i volen pícnic han de demanar-ho tres dies abans.

Biblioteca

La biblioteca estarà oberta de 5 a 6,00 de la tarda, de dilluns a dijous a partir del mes d’octubre.

És bo aprofitar l’ajuda del monitor per fer els deures i poder utilitzar llibres de consulta i

ordinadors.

Recomanacions:

• Agenda: mitjà de comunicació escrit entre la família i l’escola. No papers. Revisar

diàriament.

• Consultar l’Alèxia regularment.

• Ajudar-lo a estudiar però no fer-li els deures. Hi haurà un full de control de deures, estudi,

material i incidències. Control diari pels mestres i pares. Signatura mensual. Les faltes

repercuteixen a les notes de les àrees.

• La no presentació d’un treball comporta suspendre directament l’assignatura fins que no

s’hagi presentat degudament.

• Cal que l’alumne s’acostumi a utilitzar l’hora de tutoria individual en el cas de tenir algun

problema dins l’àmbit escolar. És important que ho aprengui a fer ell, deixant els pares en un

segon pla.

• Abans de qualsevol dubte i per no treure idees errònies, parlar amb el tutor.

• Nens/es malalts o vacances no se’ls donarà cap tipus de feina.

• Cura amb la higiene personal i vestit.

• Portar sempre un paquet de mocadors de paper.

• No portar llaminadures.

Page 7: Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A ... 2019... · Resolució de problemes de diferents tipologies. Càlcul mental (operacions i problemes). Geometria. Mesura

Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat

Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org

NORMATIVA RESPECTE A LES FALTES DE DEURES I COMPORTAMENT

• 10 faltes de deures = 1 falta lleu.

• 5 faltes lleus per deures = 1 falta greu.

• 3 faltes lleus per comportament = 1 falta greu (en queda un registre escrit).

• 1 incident greu = 1 falta greu

• 3 FALTES GREUS COMPORTEN LA NO PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS ESCOLARS, SORTIDES,

COLÒNIES,PASTORETS…

ÚS DELS CHROMEBOOKS:

És un aparell d’ús personal i tant pares com alumnes en són responsables.

Caldrà que cada dia portin el seu aparell a l’escola degudament carregat. El carregador queda a cas.

No portar l’aparell o no portar-lo carregat suposarà una manca de material i/o deures.

Cal que portin auriculars personals ( de botó) i els tinguin a disposició a la classe per poder ser usats

sempre que sigui necessari.

Cal que portin funda per protegir el seu Chromebook.

Si els alumnes s’han de sentir més còmodes, poden portar un mouse sense fil.

Cal que tot el material referit als Chromebooks vingui marcat amb el nom i el cognom.

RECORDEM QUE CAL FER UN BON ÚS DEL SEU APARELL CHROMEBOOK I DE TOTS ELS COMPLEMENTS

JA QUE SÓN EINES DE TREBALL ESCOLAR.

ELS PRIMERS DOS DIES FAREM TALLERS PER TREBALLAR EL FUNCIONAMENT DEL CHROMEBOOK.

AL.LÈRGIES I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS AL CENTRE.

Caldrà entregar degudament complimentat i signat el full de les al·lèrgies abans del 12 de setembre a

la secretaria del centre tant si l’alumne/a pateix algun tipus d’al·lèrgia com si no. En cas que durant el

curs sigui convenient realitzar algun canvi, els pares ho notifiquen a secretaria.

En cas que calgui administrar algun tipus de fàrmac als vostres fills cal portar el full dels fàrmacs +

informa mèdic ( NO RECEPTA!!!). En cas contrari NO EL PODREM ADMINISTAR.

Page 8: Reunió de Pares d’Educació Primària- Curs 2019-20 EP 5A ... 2019... · Resolució de problemes de diferents tipologies. Càlcul mental (operacions i problemes). Geometria. Mesura

Col·legi SantaMaria de Blanes Centre Concertat

Salut, 24 17300 Blanes (Girona) Tel. 972 33 09 62 - Fax 972 33 09 62 Santa Bàrbara , 1 17300 Blanes (Girona)Tel. 972 33 00 91 - Fax 972 33 00 24 Pàgina web: http://www.blanes.manyanet.org

FULLS CONSENTIMENT PER LES SORTIDES ESCOLARS

A partir d’aquest curs en totes les sortides escolars, ja siguin a Blanes com fora de la població, s’haurà

de signar la circular corresponent. Estigueu alerta perquè en alguns casos no disposareu de gaire

temps per retornar-les signades.

LLIBRES NOUS i TASQUES D’ESTIU

Folrats i marcats amb el nom, cognom i curs pel proper dilluns 16 de setembre.

Portar la presentació i expressió oral preparada dels 10 TOPS de l’estiu pel proper 16 de setembre.