projecte educatiu del cfa tortosa - xtec.cat · projecte educatiu del cfa tortosa cfa tortosa | c/...

of 34/34
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Centre de Formació de Persones Adultes Tortosa Carrer Hernan Cortés, 15 43500 Tortosa Tel. 977 588 995 Fax 977 588 995 [email protected] http://www.xtec.cat/cfatortosa PROJECTE EDUCATIU DEL CFA TORTOSA

Post on 28-Jun-2018

242 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Centre de Formaci de Persones Adultes Tortosa Carrer Hernan Corts, 15 43500 Tortosa Tel. 977 588 995 Fax 977 588 995 [email protected] http://www.xtec.cat/cfatortosa

  PROJECTE EDUCATIU DEL CFA TORTOSA

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 2

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 3

  I. INTRODUCCI II. ANLISI DEL CONTEXT

  HISTRIA DEL CENTRE LOCALITZACI RELACIONS DEL CENTRE

  III. MARC LEGAL LLEIS DE CARCTER ESTATAL I AUTONMIC TITULARITAT

  IV. TRETS DIDENTITAT

  PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL CONFESSIONALITAT LNIA METODOLGICA PLURALISME I VALORS DEMOCRTICS LA COEDUCACI LEDUCACI EN LES NOVES TECNOLOGIES LEDUCACI EN LA DIVERSITAT I LA INTEGRACI

  V. RECURSOS I MITJANS EDUCATIUS

  HUMANS MATERIALS

  VI. PRINCIPIS PEDAGGICS

  OBJECTIUS GENERALS VALORS HBITS OBJECTIUS DMBIT INSTITUCIONAL

  VII. PRINCIPIS ORGANITZATIUS

  RGANS UNIPERSONALS DE GOVERN RGANS COLLEGIATS DE GOVERN RGANS DE COORDINACI TUTORIES

  VIII. OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE IX. PROJECTE LINGSTIC DE CENTRE

  MARC LEGAL PRINCIPIS PEDAGGICS ANLISI DEL CONTEXT PLANIFICACI AVALUACI

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 4

  I. INTRODUCCI El Projecte Educatiu del CFA TORTOSA es basa en la realitat concreta de

  lescola, estableix una relaci entre el seu present i el seu futur i necessita la creativitat, la illusi i lesfor solidari dels qui sn els protagonistes de la tasca educativa.

  Es pretn que lescola sigui oberta i pluralista, que com a pblica que s, sigui respectuosa amb les diferents maneres de pensar de tothom, que cap alumne o professor sigui discriminat per ra de confessionalitat, concepcions filosfiques, ideolgiques o poltiques i que, per tant, amb aquest marc de respecte mutu no hi poden tenir cabuda activitats dadoctrinament, proselitisme o sectarisme.

  El Projecte Educatiu del centre s la seua normativa fonamental, per tant, la resta de normes hauran de ser coherents amb all que shi manifesti. s un document obert, que es revisar peridicament, en funci de les diferents circumstncies conjunturals.

  Aquest projecte, com a instrument dorganitzaci i de gesti es fonamenta en cinc punts concrets:

  1. L'aplicaci dels criteris d'organitzaci pedaggica, les prioritats i els

  plantejaments educatius, els procediments d'inclusi i altres actuacions que caracteritzen el centre.

  2. Els indicadors de progrs pertinents. 3. La concreci i el desenvolupament dels currculums. 4. Els criteris que defineixen l'estructura organitzativa prpia. 5. El projecte lingstic, d'acord amb les determinacions del ttol II, que es

  concreta a partir de la realitat sociolingstica de l'entorn. El Projecte Educatiu del centre s, en definitiva, un disseny que ha de ser

  capa dillusionar els membres de la comunitat educativa i de possibilitar la seva implantaci.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 5

  II. ANLISI DEL CONTEXT El curs 2009-2010 lAFA tenia ubicada la secretaria i la sala de professors en

  una nica aula del CEIP la Merc. Les classes es realitzaven a le.o.i. Tortosa al mat, ocupant 3 aules de la planta baixa i una aula de la primera planta aix com tamb una aula dinformtica. Per la tarda les classes comenaven un cop acabades les classes de lescola de primria i es realitzaven en aules del CEIP La Merc. Per aquest torn es disposava dun conserge municipal que controlava els accessos al centre.

  Al curs 2010-2011 lAFA Tortosa deixa dimpartir el cicle de formaci instrumental. Aspecte que es considera com a negatiu per la gran tasca social que es desenvolupava. Tot i aix es creix amb un curs de preparaci a proves accs que simpartiria a la tarda.

  El curs 2011-2012, i concretament al setembre del 2011, lAFA Tortosa es trasllada a dintre de lInstitut de lEbre, conservant lentrada que tenia lantic Institut Tortosa, pel carrer Hernan Corts, i ocupant dues aules de la planta baixa i 5 aules ordinries de la primera planta. Tamb es passa a compartir una aula dinformtica amb linstitut de lEbre. Aquest trasllat suposa una millora notable ja que lescola es concentra en un nic edifici on subica la secretaria de lescola i la sala de professors a la planta baixa, i les aules a la primera planta. Hi ha un acord per compartir la resta despais amb la direcci de lInstitut de lEbre. Aix els alumnes del CFA poden gaudir de la biblioteca, els lavabos i la resta dinstallacions. Malauradament es perd el conserge municipal que tant bona tasca realitzava a lescola, aspecte que obliga tant a professorat com a alumnat a entrar per lentrada principal de lInstitut de lEbre.

  Tamb s novetat daquest curs la realitzaci al CFA de les proves lliures del GES, en una primera convocatria al maig del 2012 i en una segona al novembre del mateix any, ja al curs 2012-2013. El tribunal el formen 3 professors de lAFA i linspector del centre.

  El curs 2012-2013 gaireb es mant loferta formativa per sincrementa un grup de Informtica dusuari III. s un ensenyament experimental que realitzaran algunes de les AFA i dels CFA de tota Catalunya per acabar-lo implementant a poc a poc. LAFA Tortosa est inclosa dintre daquesta llista reduda de centres.

  A novembre del 2012 lAFA Tortosa passa a ser centre i sanomena CFA

  Tortosa per un acord de govern, GOV/121/2012, de 27 de novembre. Es mant la mateixa ubicaci i el mateix codi de centre per es nomena un director, un secretari i un cap destudis. Tamb sha de constituir un Consell Escolar.

  El segon trimestre del curs 2013-2014 el CFA Tortosa sincorpora com a

  centre de suport IOC dels estudis de GES. Tamb aquest curs 2013-2014 es fa un grup diferenciat dalumnes que noms cursen els mduls C del PQPI.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 6

  LOCALITZACI

  El CFA Tortosa es troba situat al barri de Ferreries, concretament al carrer

  Hernan Corts nmero 15, dintre de linstitut de lEbre. Es disposa duna secretaria i duna sala de professors a la planta baixa de ledifici. Tamb es disposa duna entrada independent, pel mateix carrer Hernan Corts, per aquesta porta roman tancada ja que en lactualitat no es disposa de conserge per controlar-la. s per aix que tant lalumnat com el professorat hi accedeix per la porta principal de lInstitut de lEbre, a lavinguda Cristfor Colom. A ms a ms tamb socupen 5 aules de classe ordinries i una aula dinformtica compartida amb lInstitut de lEbre.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 7

  RELACIONS DEL CFA El CFA Tortosa mant relacions externes amb les segents institucions:

  Ajuntament de Tortosa Consell Comarcal del Baix Ebre Institut de lEbre Institut Obert de Catalunya (IOC) Espai Obert dAprenentatge PQPI-PTT Tortosa Aula 2000 Institut Cristfor Despuig Institut Joaquim Bau Institut Roquetes Centre de Recursos Pedaggics dels Serveis Territorials de les Terres de

  lEbre CFA Sebasti Joan Arb CFA Ribera dEbre Universitat Rovira i Virgili

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 8

  III. MARC LEGAL

  LLEIS DE CARCTER ESTATAL I AUTONMIC: Constituci Espanyola de 1978. Captol segon. Drets i llibertats. Article 27 Estatut de Catalunya de 2006. Ttol I. Drets, deures i principis rectors

  Articles 21, 22, 30 i 35 La Llei Orgnica del Dret dEducaci de 1985 (LODE). Ttol preliminar.

  Articles primer i segon La Llei dOrdenaci General del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE). Ttol

  III. De leducaci de les persones adultes. Articles 51, 52, 53 i 54 La Llei de Formaci dAdults de 1991 fa referncia als tres mbits de

  formaci: formaci instrumental i bsica, formaci laboral i formaci sociocultural i lleure. Cal destacar daquesta llei lesment que fa dels tres mbits de la seva aplicaci. En lmbit de la formaci bsica sinclouen tots els nivells educatius fins a laccs a la universitat.

  Decret de creaci de Centres dAdults del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, 6 dabril de 1994

  Llei de Poltica Lingstica de 1998. Captol III. Articles 20, 21 i 23 La Llei Orgnica de lEducaci de 2006. Ttol I. Captol IX. Articles 66, 67,

  68, 69 i 70 Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci. Ttol V. Captol IV. Articles 69, 70

  i 71 Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia de centres educatius. Resoluci de 19 de juny de 2012, per la qual sestableixen els currculums

  dels ensenyaments dinformtica daplicaci als centres i aules de persones adultes, que depenen del Departament dEnsenyament

  Resoluci de 10 de maig de 2013, per la qual sestableixen els currculums dels ensenyaments corresponents a la llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada arans a lAran, i a les llenges estrangeres, daplicaci als centres de formaci dadults que depenen del Departament dEnsenyament.

  TITULARITAT Aquesta Centre s de titularitat pblica. Pertany al Departament

  dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya i per tant est sotmesa a les prescripcions, lleis, disposicions i reglaments que dicti en cada moment aquest Departament.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 9

  IV. TRETS DIDENTITAT DEL CENTRE

  PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL: MISSI, VISI I VALORS

  LA MISSI El CFA Tortosa s un centre de formaci de persones adultes del

  Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya ubicada a la ciutat de Tortosa, concretament al barri de Ferreries.

  La seva missi s la formaci de les persones adultes entesa com a permanent al llarg de tota la vida. Leducaci permanent contempla diversos objectius: assolir una titulaci bsica (Graduat en Educaci Secundria), reconduir al sistema reglat (proves daccs a Cicles Formatius), preparar laccs a la universitat (PAU per majors de 25 anys) i aconseguir un seguit de competncies bsiques que permetin lautonomia de les persones en la societat actual (informtica i idioma estranger), assolir un nivell de catal (dacolliment, bsic i llindar) i compensar les mancances daquelles persones que per diverses raons no van ser escolaritzades o ho van ser insuficientment. Els principis que han dimpregnar aquest aprenentatge al llarg de la vida han de ser:

  Pluralista en la mesura que no ha dexcloure ning a causa de la seva

  procedncia, raa, religi, ideologia o nivell econmic. Democrtic, perqu ha de transmetre els valors bsics de llibertat, civisme,

  solidaritat i respecte als altres. Integrador, el centre ha de ser un referent en lacolliment de persones

  nouvingudes per tal dafavorir la cohesi social. Basat en el comproms del professorat per impulsar les iniciatives

  dinnovaci i millora educativa de laula.

  LA VISI

  Consolidar el CFA Tortosa com a model daula de formaci de persones adultes de Tortosa i tamb de la comarca del Baix Ebre i de les Terres de lEbre.

  Millorar els processos densenyament i aprenentatge amb lobjectiu de millorar els resultats acadmics de lalumnat.

  Implantar al CFA Tortosa sistemes estructurats i dinmics dadmissi, acollida i integraci de lalumnat per tal de millorar la cohesi social.

  Integrar, en els processos daprenentatge, sistemes densenyament basats en les noves tecnologies.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 10

  ELS VALORS El CFA Tortosa intenta impregnar la seva tasca educativa amb els segents

  valors: Respecte per la multiculturalitat i interculturalitat Valoraci dels elements constitutius de les societats democrtiques Foment als alumnes del desig per aprendre al llarg de tota la vida Integraci del bagatge cultural previ i divers de les persones adultes en els

  processos daprenentatge CONFESSIONALITAT

  En un sistema jurdic i poltic basat en el pluralisme, la llibertat ideolgica i

  religiosa dels individus, i laconfessionalitat de lEstat, el nostre Centre es mant en aquesta lnia, ideolgicament neutral, s a dir, des dels segents principis:

  No adoctrinament de cap religi i menys des duna posici dirigista No proselitisme, evitant que el professorat pugui servir-se del seu rol i fer-

  ne s per adoptar una religi o doctrina determinada No sectarisme, evitant tota mena de fanatisme o intransigncia que pugui

  discriminar a lalumnat i al professorat El CFA Tortosa es manifesta aconfessional per tal de respondre als principis

  de respecte i de pluralisme ideolgic de lactual societat.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 11

  LNIA METODOLGICA Es procurar lestudi sistemtic del medi que envolta a lalumne, com a punt

  de partida per comprendre realitats ms llunyanes. Lactuaci educativa es basar en els principis del constructivisme i

  fomentar les activitats crtica i investigadora que impliqui la participaci. Es desenvoluparan les capacitats de discussi, de decisi i la voluntat

  collectiva per millorar la realitat social. Sadmetr la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intellectuals. Es cultivar ladquisici de coneixements i la sistematitzaci cientfica amb

  una utilitzaci prctica, evitant la desconnexi entre la teoria i la prctica. Es fomentaran lactivitat i la iniciativa per tal de descobrir els coneixements. Es tindr en compte el bagatge inicial de cada alumne a lhora de programar

  i distribuir els nivells. La tasca educativa es basar en el respecte mutu, el dileg, la collaboraci,

  la solidaritat i la llibertat responsable.

  PLURALISME I VALORS DEMOCRTICS El CFA Tortosa ha de ser: Pluralista. Es procurar no excloure ning a causa de la seva procedncia,

  raa, religi, ideologia o nivell econmic. Democrtica. Es procurar transmetre als alumnes els valors bsics de

  llibertat, civisme, solidaritat, respecte als altres, justcia. Sinculcar la participaci per a la millora de la societat. El professor podr manifestar la seva opini personal, per sense intentar adoctrinar o manipular els alumnes. Es procurar que els alumnes aprenguin a conviure amb els altres.

  LA COEDUCACI

  Es practicar una educaci per a la igualtat sense discriminacions per ra de

  sexe. Daquesta manera, lensenyament que simpartir ser igual per als homes i per a les dones i es desenvolupar en un marc de coeducaci. Per tant, sutilitzar una metodologia didctica que tracti devitar conductes que atribueixin diferncia entre lhome i la dona.

  En aquest sentit, lelecci dels llibres de text, lectures, criteris dagrupament per a les accions formatives, propostes dorientaci acadmica i professional, estaran orientades dacord amb aquesta metodologia.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 12

  LEDUCACI EN LES NOVES TECNOLOGIES Es facilitaran les eines bsiques, dintre de la disponibilitat de laula, per

  comprendre la societat actual. Actualment ls de les noves tecnologies s fonamental en la prctica educativa; per aix, lensenyament de les tecnologies de la informaci i la comunicaci i la seva utilitzaci permeten el desenvolupament de diferents procediments de comunicaci, deducaci, doci i de relaci. En aquest sentit es desenvolupa el currculum de les COMPETIC i de les acreditacions ACTIC.

  LEDUCACI EN LA DIVERSITAT I LA INTEGRACI

  El CFA Tortosa assumeix la diversitat com a caracterstica intrnseca de la

  realitat humana. s una escola integradora i, per aix, vol disposar dels recursos adients per tal datendre alumnat amb discapacitats sensorials o motrius, atendre alumnat amb dificultats daprenentatge i atendre alumnat nouvingut. La diversitat s entesa com a enriquiment per a una millor cohesi social.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 13

  V. RECURSOS I MITJANS EDUCATIUS DEL CENTRE

  HUMANS Personal docent: 8 professors, dels qual 2 sn de primria i 6 de secundria Personal no docent: 1 administratiu a mitja jornada Alumnes: En els darrers anys la matrcula solia oscillar entre els 450 i els

  500 alumnes. Per en el curs present, curs 2012-2013, la matrcula gira als voltants dels 535 alumnes i sestructura de la segent manera:

  Ensenyaments inicials i bsics 200 Formaci bsica 83 Preparaci per a proves daccs 137 Competncies per a la societat de la informaci 115

  MATERIALS

  El CFA Tortosa no disposa de centre propi i les classes simparteixen a

  lInstitut de lEbre. Les aules tenen les segents caracterstiques: 2 aules ordinries amb capacitat per a 35 persones. 3 aules ordinries amb capacitat per a 30 persones. 3 pissarres digitals amb lequip dudio complet

  Lavabos per a dones, homes i discapacitats Es comparteix una aula dinformtica amb les segents caracterstiques: Capacitat per a 25 persones 25 ordinadors ms lordinador de professor amb un can retroprojector

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 14

  Tamb socupa de manera permanent:

  Sala de professors. Dotada amb 7 ordinadors porttils, 1 miniporttil, 1 ordinador que fa de servidor, 1 impressora lser i una fotocopiadora en xarxa.

  Secretaria, dotada amb 1 ordinador, 1 ordinador porttil, una impressora lser a color i una fotocopiadora en xarxa

  Amb un acord amb la direcci de lInstitut de lEbre els alumnes del CFA Tortosa poden fer s de la biblioteca del centre, aix com del bar i dels serveis que disposa lInstitut sense cap tipus de discriminaci.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 15

  VI. PRINCIPIS PEDAGGICS

  INTRODUCCI Prenent com a punt de referncia la societat on vivim, les noves tecnologies,

  els mitjans audiovisuals que tenim a labast, les fonts dinformaci..., i tants i variats ajuts de qu podem disposar per tal daconseguir coneixements, el centre ha de dedicar un gran esfor per formar persones capaces, no tant dacumular dades i conceptes, sin de saber-los adquirir, extreure, seleccionar, esquematitzar, classificar, etc., i, per tant, potenciar totes aquelles tcniques i recursos que li permetran una major agilitat i eficcia en la seva recerca daprenentatges i per tant en el seu desenvolupament integral. En definitiva, es tracta que lalumnat adquireixi les habilitats i destreses bsiques que li permetin desenvolupar la capacitat daprendre a aprendre al llarg de la seva vida.

  Dins la mateixa lnia, i considerant a lalumne com una persona en totes les seves dimensions, sha de donar prioritat a leducaci dels valors, de les normes, dels hbits i el respecte propi i dels altres, potenciant les seves activitats que ho afavoreixin.

  s per tot aix que es proposen els segents:

  OBJECTIUS GENERALS 1. Aconseguir que lalumnat es trobi a gust dins del Centre acceptant la prpia

  identitat 2. Acceptar i respectar els altres tal com sn per facilitar una convivncia

  harmnica 3. Participar activament i responsablement en totes les tasques que es realitzen

  dintre i fora de laula 4. Resoldre situacions conflictives mitjanant un procs determinant

  (identificaci, planificaci, disseny i resoluci....), verificant els resultats per poder incidir en les possibles errades i verbalitzar, en acabar, el procs seguit

  5. Generalitzar qualsevol coneixement adquirit per arribar a resoldre una situaci i/o necessitat que es pugui presentar en la vida quotidiana

  6. Utilitzar de manera correctament i apropiada la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la com a llengua ds i daprenentatge, i per tant com a llengua vehicular

  7. Conixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que puguin utilitzar-la com a font dinformaci i vehicle dexpressi

  8. Adquirir les bases duna llengua estrangera per tal de comprendre i expressar missatges senzills propis de la vida diria

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 16

  9. Viure les tradicions, els costums, festes i folklore propis de la poblaci, comarca i pas valorant-les en el marc de lEstat i del context europeu

  10. Fomentar lactitud de respecte, conservaci i s correcte dels recursos materials, tcnics, naturals i socials

  11. Adquirir una actitud selectiva i crtica davant del consum i dels mitjans de comunicaci per tal darribar a ser individus amb criteris propis

  12. Ajudar i facilitar la inserci laboral dels alumnes 13. Garantir a lalumnat un nivell acadmic ptim per tal dassumir amb xit

  els seus futurs estudis

  VALORS Parallelament als objectius generals proposats, considerem que el treball

  educatiu i formatiu del Centre ha destar impregnat de valors necessaris per una justa convivncia democrtica: pau, solidaritat, civisme, sinceritat, justcia, estimaci i respecte als companys i professors.

  Mitjanant aquests valors sintentar despertar una sincera illusi per una societat millor, amb el convenciment que lacci individual de la persona contribueix de manera important en el conjunt de la societat.

  HBITS

  Dacord amb objectius exposats i els valors definits, el Centre treballar tot un

  seguit dhbits (de treball i estudi, dordre, responsabilitat, autocontrol....) duna manera constant i progressiva, sempre adaptats a les necessitats de lalumnat o del grup classe.

  Per tal davaluar el grau dassoliment aconseguit en aquests hbits, ser necessria la coordinaci i la constncia dels equips docents.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 17

  OBJECTIUS DMBIT INSTITUCIONAL 1. Fomentar una bona relaci amb les diferents institucions amb qu

  collabora el Centre 2. Mantenir bones relacions amb lAjuntament, el Consell Comarcal del Baix

  Ebre, la Universitat Antoni Rovira i Virgili, lInstitut de lEbre i daltres organismes i institucions per tal dunir les diverses sinergies en benefici del progrs de la comunitat

  3. Mantenir una interrelaci activa amb les diferents entitats de la poblaci i

  participar en les activitats dordre local i comarcal que es considerin oportunes

  4. Fomentar i mantenir una actitud oberta de dileg entre els professors i

  mostrar respecte mutu per les diferents maneres de pensar, tenint en compte que la diversitat s enriquidora per a tots

  5. Crear i utilitzar instruments eficaos per tal dafavorir una bona interrelaci

  entre nivells 6. Afavorir i potenciar la participaci del professorat en activitats de formaci

  permanent que, sens dubte, repercutiran en el bon funcionament del Centre

  7. Gestionar amb total transparncia el procs administratiu del Centre 8. Mantenir totes les installacions del Centre, tant les prpies com les

  compartides, i el seu material en bon estat de conservaci 9. Procurar que la comunicaci i les relacions personals entre tots els

  estaments i collectius del Centre es desenvolupin amb respecte i cordialitat 10. Considerar la tasca del personal dadministraci i serveis com a bsica en la

  comunicaci i relaci entre tots els estaments i collectius del Centre. 11. Collaborar amb els serveis institucionals relacionats amb la formaci i

  atenci de lalumnat

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 18

  VII. PRINCIPIS ORGANITZATIUS

  Els rgans de govern i representaci dels centres de formaci de persones

  adultes sn els que estableix larticle 24 del Decret 56/2007, de 13 de mar i lAcord de govern GOV/232/2006, de 27 de desembre.

  Sestructuren de la manera segent:

  RGANS UNIPERSONALS DE GOVERN El director del centre de formaci de persones adultes.

  La direcci i la responsabilitat general de l'activitat del centre corresponen al director, el qual vetlla per la coordinaci de la gesti del centre i l'adequaci al projecte educatiu i a la programaci general anual, en exercici de les funcions que, en el marc de l'article 142 de la Llei d'educaci, li atribueix el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcci dels centres educatius pblics i del personal directiu professional docent (DOGC nm. 5753, d'11.11.2010). Sn funcions especfiques del director:

  Representar oficialment el centre i representar lAdministraci educativa al centre, sens perjudici de les competncies de la resta dautoritats educatives de lAdministraci educativa.

  Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents i vetllar per la seva correcta aplicaci al centre.

  Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, dacord amb les disposicions vigents, sens perjudici de les competncies del consell escolar.

  Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre. Convocar i presidir els actes acadmics i les reunions de tots el rgans

  collegiats del centre. Autoritzar les despeses dacord amb el pressupost del centre i ordenar-

  ne els pagaments. Visar les certificacions i els documents oficials del centre. Proposar el nomenament dels crrecs directius i dels rgans

  unipersonals i de coordinaci. Executar els acords dels rgans collegiats dins lmbit de la seva

  competncia. Elaborar, amb carcter anual, en el marc del projecte educatiu, la

  programaci general del centre conjuntament amb lequip directiu i vetllar per lelaboraci, aplicaci i revisi, quan escaigui, del projecte

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 19

  curricular del centre i per la seva adequaci al currculum aprovat pel Govern de la Generalitat.

  Collaborar amb els rgans superiors de lAdministraci educativa. Vetllar pel compliment del Reglament de Rgim Intern del centre. Assignar al personal docent els diferents ensenyaments, activitats,

  nivell, mdul, tenir en compte lespecialitat del lloc de treball al qual est adscrit i les especialitats que t reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, escoltada la proposta del claustre.

  Controlar lassistncia del personal del centre i dels alumnes, vetllant per lharmonia de les relacions interpersonals.

  Fomentar i coordinar la participaci dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la informaci sobre la vida del centre i les activitats prpies en el marc de la normativa vigent.

  Elaborar, conjuntament amb lequip directiu, la memria anual dactivitats del centre i trametre-la als corresponents serveis territorials del Departament dEnsenyament, un cop el consell de centre nhagi ems linforme corresponent.

  Totes les altres competncies que li atribueixin els corresponents reglaments orgnics.

  El secretari-administrador del centre de formaci de persones adultes.

  Corresponen al secretari-administrador del centre les funcions a qu fa referncia l'article 33 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, i concretades a les normes dorganitzaci i funcionament del centre.

  Correspon al secretari la gesti de lactivitat administrativa i econmica del centre, vetllant per la seva ordenaci, unitat i eficcia i exercint com a cap immediat del personal dadministraci i serveis, per delegaci del director.

  Sn funcions especfiques del secretari-administrador:

  Exercir la secretaria dels rgans collegiats de govern i estendre actes de les reunions que duguin a terme.

  Tenir cura de les tasques administratives, atenent la seva programaci general i el calendari escolar.

  Estendre les certificacions i els documents oficials, amb el vistiplau del director.

  Dur a terme la gesti econmica del centre i la comptabilitat que sen deriva i elaborar i custodiar la documentaci preceptiva. Elaborar el projecte de pressupost del centre conjuntament amb el director.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 20

  Obrir i mantenir els comptes amb lentitat financera juntament amb el director.

  Vetllar per ladequat compliment de la gesti administrativa del procs de matriculaci, tot garantint la seva adequaci a les disposicions vigents.

  Tenir cura que els expedients acadmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats dacord amb la normativa vigent.

  Ordenar el procs darxiu dels documents de centre, assegurar la unitat dels registres i expedicions acadmiques, diligenciar el documents oficials i custodiar-los.

  Confegir i mantenir linventari general del centre. Vetllar pel manteniment i la conservaci del centre, de les seves

  installacions, mobiliari i equipament dacord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparaci quan correspongui.

  Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o atribudes per disposicions del Departament dEnsenyament.

  El cap destudis del centre de formaci de persones adultes.

  Corresponen al cap d'estudis del centre les funcions a qu fa referncia l'article 32 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius i concretades a les normes dorganitzaci i funcionament del centre:

  Correspon al cap destudis lorganitzaci i el seguiment de les activitats docents dacord amb les instruccions del director i els criteris fixats pel claustre. Tamb li correspon la planificaci i lavaluaci interna de les activitats del centre, i la seva organitzaci i coordinaci, sota el comandament del director.

  16.6. Sn funcions especfiques del cap destudis:

  Substituir el director en cas dabsncia, en els supsits establerts a larticle 32.4 del Decret 102/2010.

  Coordinar lelaboraci i actualitzaci de la programaci didctica i vetllar per lelaboraci de les adequacions curriculars necessries per atendre la diversitat dels ritmes daprenentatge i la singularitat de cada alumne, procurant la collaboraci i la participaci de tots els membres del claustre.

  Vetllar perqu lavaluaci del procs daprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relaci amb els objectius generals i amb els criteris fixats pel claustre.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 21

  Coordinar la realitzaci de les reunions davaluaci i presidir les sessions davaluaci, particularment dels ensenyaments de leducaci secundria per a persones adultes.

  Vetllar per la coherncia i ladequaci en la selecci de llibres de text i del material didctic i complementari utilitzats en els diferents ensenyaments i activitats que simparteixen en el centre.

  Coordinar lacci tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment.

  Qualsevol altra funci que li encarregui el director, en lmbit de les funcions previstes per al cap destudis en la normativa vigent.

  RGANS COLLEGIATS DE GOVERN El Consell Escolar s lrgan de representaci i participaci collegiada dels diversos sectors de la

  Comunitat Educativa. La seva composici s: El Director del Centre, que far de President del Consell El cap destudis que substitueix al Director en la seua absncia. El secretari-administrador del Centre que actua com a secretari del Consell

  amb veu per sense vot Un representant de lAjuntament de lmbit municipal corresponent Quatre professors elegits pel Claustre Quatre representants elegits entre els alumnes Un representant del Personal dAdministraci i Serveis En tot cas, el nombre de professors i alumnes, membres del Consell Escolar,

  no ser inferior, en ambds casos, a un ter del total dels components del Consell.

  Reunions. El Consell de Centre es reunir preceptivament una vegada per

  trimestre, i sempre a linici i a lacabament del curs. Tamb es reunir sempre que el convoqui el seu President o ho solliciti almenys un ter dels seus membres.

  Decisions. Les decisions en el si del Consell Escolar es prendran normalment

  per consens. Si no s possible arribar a un acord, es determinar la decisi per majoria dels seus membres presents, que en tot cas, no podr ser inferior a la meitat ms u dels components del Consell.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 22

  Actes. El Secretari-Administrador aixecar acta de totes les reunions plenries del Consell. Les actes de les sessions del Consell sn un document intern que ha de poder ser consultat per tots els seus membres, per no s preceptiu facilitar-ne cpies. Aix no obstant, els membres del Consell poden sollicitar certificaci dacords concrets que constin en lacta. Aquesta certificaci lestendr el Secretari amb el vistiplau del Director.

  El Claustre de Professors El Claustre de Professors s lrgan tcnic i professional i de participaci dels

  professors en el govern del Centre. La seva composici s: El director del centre que actuar com a president El Cap dEstudis, que actuar de Sotsdirector en cas dabsncia o malaltia

  del Director. El secretari-administrador del centre que actuar com a secretari del

  Claustre amb veu i vot. La totalitat dels professors que prestin serveis al Centre Reunions Ordinries. El Claustre es reunir preceptivament una vegada cada trimestre

  amb carcter ordinari. Ser preceptiu celebrar un claustre al comenament i al final de cada curs escolar.

  Extraordinries. Sempre que ho solliciti un ter, almenys, dels seus membres o el convoqui el Director del Centre.

  Assistncia

  Lassistncia a les sessions del Claustre de Professors ser obligatria per a tots els seus components. Cap membre del Claustre pot abandonar la sessi mentre el Director de laula no aixequi aquesta mateixa sessi. Actes

  El Secretari-Administrador del Centre aixecar acta de cada sessi del Claustre, per la qual cosa, una vegada aprovada, passar a formar part de la documentaci general del Centre.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 23

  RGANS DE COORDINACI Coordinador densenyaments inicials Coordinador densenyaments bsics Coordinador de preparaci per a proves daccs Coordinador de competncies per a la societat de la informaci Les funcions especfiques de les coordinacions sindiquen en les instruccions

  per a lorganitzaci i el funcionament dels centres i aules de formaci de persones adultes del Departament dEnsenyament i es concreten a les normes dorganitzaci i funcionament del centre.

  PROFESSORAT

  Cada professor sha de responsabilitzar de latenci personal dels alumnes de la

  seua matria. Estar en coordinaci amb el grup docent corresponent per gestionar el bon funcionament del grup classe.

  Cada professor tindr una hora datenci a lalumnat que es notificar al tauler

  danuncis del centre. Sempre que siga possible, es partir amb mitja hora al mat i mitja hora a la tarda.

  Altres tasques del professorat sn: Donar suport, si sescau, a les presentacions dels ensenyaments a linici de cada curs escolar i explicar-ne el funcionament als alumne.

  Escoltar les propostes dels alumnes referents a la seva educaci i

  convivncia en el centre. Motivar els alumnes partint dels seus interessos

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 24

  VIII. OFERTA EDUCATIVA DEL CFA Loferta formativa del CFA Tortosa t per finalitat donar resposta a les

  necessitats i a les demandes formatives de lentorn, en especial laprenentatge de la llengua catalana, una llengua estrangera, langls i les noves tecnologies (informtica), aix com la preparaci a proves daccs i la formaci bsica (GES).

  Els ensenyaments inicials i bsics i les competncies per a la societat de la

  informaci i la comunicaci es regulen per la Resoluci de 19 de juny de 2012, per la qual sestableixen els currculums dels ensenyaments dinformtica daplicaci als centres i aules de persones adultes, que depenen del Departament dEnsenyament i per la Resoluci de 10 de maig de 2013, per la qual sestableixen els currculums dels ensenyaments corresponents a la llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada arans a lAran, i a les llenges estrangeres, daplicaci als centres de formaci dadults que depenen del Departament dEnsenyament.

  La formaci bsica est regulada per la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig,

  dEducaci, pel Decret 143/2007, de 26 de juny, pel Decret 161/2009, de 27 doctubre, dordenaci de leducaci secundria obligatria per a les persones adultes i per la correcci derrades daquest Decret publicades al DOGC 5798, de 18 de gener de 2011 i finalment per lOrdre ENS 154/2011, de 14 de juny del procediment i els documents i requisits formals del procs davaluaci a leducaci secundria obligatria per a les persones adultes.

  Els ensenyaments de preparaci per a les proves daccs sestableixen per la

  Resoluci EDU/2898/2006, per la qual es regula, amb carcter experimental, la formaci per a les proves daccs a cicles formatius. A ms a ms, la formaci per a les proves daccs tindr en compte el temari establert per la normativa vigent de regulaci daquestes proves.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 25

  Loferta formativa del CFA abasta els segents ensenyaments:

  ENSENYAMENTS INICIALS I BSICS

  Nivell 1

  Nivell 2

  Llengua catalana

  Nivell 3 Llengua estrangera (angls) Nivell 1 Informtica COMPETIC Inicial

  FORMACI BSICA Nivell 1

  Graduat en Educaci Secundria Nivell 2

  Centre de suport IOC del GES

  PREPARACI PER A PROVES DACCS A Cicles Formatius de Grau Mitj A Cicles Formatius de Grau Superior A la Universitat per a majors de 25 anys (part comuna)

  COMPETNCIES PER A LA SOCIETAT DE LA INFORMACI

  Nivell 2 Llengua estrangera (angls)

  Nivell 3 COMPETIC I COMPETIC II Informtica COMPETIC III

  Els ensenyaments inicials tenen per objectiu que les persones destinatries

  nadquireixin el grau de competncia mnima per a desenvolupar-se en la societat actual en les rees de llengua catalana, llengua estrangera i informtica. I, si escau, obtenir un certificat destudis. La formaci bsica abasta lobtenci del ttol de graduat en educaci

  secundria per a persones adultes, majors de 18 anys o majors de 16 i menors de 18 que compleixen unes circumstncies especials.

  El cicle deducaci secundria permet de completar els ensenyaments bsics i obtenir el ttol de graduat en educaci secundria. Els continguts sestructuren en tres mbits i dos nivells.

  Els mbits sn els segents: Lmbit de la comunicaci inclou: llengua catalana i literatura, llengua

  castellana i literatura i llengua estrangera. Lmbit cientfic tecnolgic inclou: cincies de la naturalesa, matemtiques,

  tecnologies, i els aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 26

  Lmbit social inclou: cincies socials, geografia i histria, educaci per a la ciutadania, educaci visual i plstica.

  Els cursos de preparaci per a les proves daccs van adreats a les persones adultes que volen accedir als diversos nivells del sistema educatiu i no disposen de la titulaci prvia adient.

  El cursos de competncies per a la societat de la informaci tenen com a objectiu que lalumnat assoleixi les competncies bsiques en tecnologies de la informaci i en una llengua estrangera, a nivell avanat per desenvolupar-se en la societat actual.

  Per una altra banda, s important tenir present que en el nou currculum de la formaci dadults, especialment en leducaci secundria sinclou la finalitat de promoure laprenentatge al llarg de la vida perqu totes les persones tinguin oportunitats de formaci, tot respectant la diversitat, i proporcionar els mitjans per a ladquisici de les habilitats i coneixements que contribueixen a lassoliment de les competncies clau.

  Sentn per competncia la capacitat dutilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva.

  Les competncies clau sn necessries per al desenvolupament personal, lexercici de la ciutadania activa, la inclusi social i la inserci en el mn del treball.

  El Projecte Curricular de Centre tindr en compte aquesta legislaci i unificar

  el seu desenvolupament dels diferents ensenyaments seguint el segent esquema:

  Objectius Continguts

  o Fets, conceptes i sistemes conceptuals o Procediments o Actituds, valors i normes

  Criteris metodolgics Acci tutorial Avaluaci Professors Organitzaci de lalumnat Espais Atenci a la diversitat s de les Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci Autoformaci Temporalitzaci

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 27

  IX. PROJECTE LINGSTIC DE CENTRE El projecte lingstic s linstrument que possibilita que el centre pugui

  organitzar i gestionar els aspectes relatius a lensenyament i a ls de les llenges en el centre.

  El catal s la llengua prpia del centre i sutilitza com a llengua vehicular i daprenentatge, i tamb com a llengua de lmbit administratiu i de comunicaci, encara que, seguint el principi de no discriminaci per motius de llengua i el de respecte i tolerncia entre totes les persones, tamb sutilitzen altres llenges.

  En el projecte lingstic de centre, tamb, quedaran definits els criteris per a latenci especfica dels alumnes de procedncia estrangera amb desconeixement de la llengua catalana i en alguns casos de la castellana.

  MARC LEGAL

  Constituci Espaola. Art.3: 1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los espaoles tienen el

  deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las dems lenguas espaolas sern tambin oficiales en las respectivas

  Comunidades Autnomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingsticas de Espaa es un

  patrimonio cultural que ser objeto de especial respeto y proteccin. Estatut dAutonomia de Catalunya. Art. 3: 1. La llengua prpia de Catalunya s el catal. 2. Lidioma catal s loficial de Catalunya, aix com tamb ho s el castell,

  oficial a tot lEstat espanyol. 3. La Generalitat garantir ls normal i oficial dambds idiomes, prendr les

  mesures necessries per tal dassegurar llur coneixement i crear les condicions que permetin darribar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya.

  Llei 1/1998, de 7 de gener, de poltica lingstica. Captol III. Article 20 1. El catal, com a llengua prpia de Catalunya, ho s tamb de lensenyament,

  en tots els nivells i les modalitats educatius. 2. Els centres densenyament de qualsevol grau han de fer del catal el vehicle

  dexpressi normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.

  Article 21 1. El catal sha dutilitzar normalment com a llengua vehicular i

  daprenentatge en lensenyament no universitari.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 28

  Article 23 En la programaci de cursos de formaci permanent dadults s preceptiu lensenyament del catal i del castell. Llei 12/2009 de 10 de juliol, dEducaci Decret 102/2010 de 3 dagost, dautonomia de centres educatius Resoluci de 21e juny de 2013per la qual saproven els documents per a

  lorganitzaci i la gesti dels centres per al curs 2013-2014.

  PRINCIPIS PEDAGGICS Generals La llengua catalana ha de tenir consideraci de primera llengua. La castellana

  de segona llengua, com a llengua coneguda i oficial, per amb un tractament diferencial.

  Sha devitar la programaci parallela en ambdues llenges. Dins del castell noms shan de tractar els continguts diferencials i especfics. Els comuns a ambdues llenges shan de programar en estructures comunes. No shan davanar continguts en les altres llenges que no shagin donat en catal.

  La coordinaci entre els professors de llengua ha de ser primordial. Tot el claustre ha destar vinculat als acords apresos. Tot el claustre ha de ser conscient que ls de la llengua s indispensable per a

  laprenentatge de totes les altres matries i que, a la vegada, aquestes collaboren en la utilitzaci correcta del llenguatge com a instrument didentitat, de coneixement i de representaci. Per tant, sha de vetllar pel bon s lingstic, tant del professorat com de lalumnat.

  El centre implicar als alumnes en el respecte per la diversitat lingstica i en la presa de conscincia de la riquesa que representa aquesta pluralitat.

  Metodolgics El desenvolupament del llenguatge en lalumnat ha de pretendre que aquest

  esdevingui un instrument til per a la resta daprenentatges i la comunicaci. La llengua parlada s punt de partida imprescindible per a laccs a la llengua

  escrita. La llengua parlada no pot ser considerada com un fet que es produeix espontniament, sin que ha destar rigorosament programada al llarg de tot lensenyament.

  Les activitats que afavoreixen el desenvolupament de la comprensi i expressi oral i escrita han de servir per introduir de manera gradual i progressiva els continguts de lxic, fontica, ortografia i gramtica.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 29

  La reflexi i interioritzaci de normes i criteris sobre aquesta part formal de la llengua sha de fer a partir de contextos significatius. Les activitats centrades en els aspectes gramaticals shan de centrar en la reflexi i correcci de les prpies produccions i mai, en lexplicitaci duna teoria gramatical.

  Sha devitar la repetici sistemtica de continguts. Les adquisicions que lalumne fa a partir del catal es transfereixen a les altres llenges.

  Lensenyament de les llenges sha de plantejar des de la perspectiva de ladquisici dinstruments per a la comunicaci i laprenentatge.

  El domini oral i escrit de la llengua catalana i castellana implica la capacitat de conixer i utilitzar els distint registres i adaptar-los a les diferents situacions comunicatives. Tot el professorat posar mfasi en ls adequat de la llengua oral i escrita, tant pel que fa a la comprensi oral com pel que fa a lexpressi.

  Laprenentatge de les llenges estrangeres sha de basar en ls comunicatiu i no en el seu estudi formal.

  La utilitzaci de les Tecnologies de la Informaci i de la Comunicaci ha de formar part dels recursos didctics del professorat de totes les llenges del centre. Aquestes tecnologies (processadors de texts, aplicacions multimdia, eines telemtiques, programes dexercitaci lingstica...) ajuden a desenvolupar estratgies per al tractament de la informaci en qualsevol forma que es presenti i requereixen la realitzaci dactivitats de creaci, recollida, emmagatzematge i processament de dades, i presentaci i comunicaci de la informaci en formes diverses.

  Tractament de les llenges al Centre Catal Es far lorientaci necessria, tant des de la secretaria del centre, com des del

  claustre de professors, per tal de qu lalumnat conegui la llengua catalana. Si algun alumne no s catalanoparlant sel matricular al catal de nivell 1. Aquest s un ensenyament clau per assolir els continguts mnims de la llengua per poder seguir qualsevol altre ensenyament del centre. Tamb es recomanar inscriures al catal 2 aquells alumnes que entenen el catal per no lescriuen i que es matriculen als estudis de GES o preparaci a proves.

  El catal tindr la consideraci de primera llengua. Sn funcions daquesta llengua transmetre conceptes, aprenentatges i habilitats. Totes aquestes adquisicions els alumnes les aniran transferint a la segona llengua.

  Totes les matries seran impartides en aquesta llengua excepci feta dels idiomes estrangers i el castell. Les activitats orals i escrites, lexposici del professor, el material didctic, els llibres de text, els dossiers i les activitats davaluaci sn en llengua catalana.

  El catal ser llengua auxiliar en laprenentatge dels idiomes estrangers.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 30

  La llengua catalana ser emprada en totes les actuacions administratives del centre. I tamb a la secretaria del centre satendr preferentment als alumnes en catal, sense perjudici de fer-ho en llengua castellana si la situaci ho requereix.

  Castell El castell ser introdut com a segona llengua. Lensenyament del castell ha

  de partir de la competncia lingstica que ladult ja posseeix. Sistematitzar aquest coneixement bsicament oral i potenciar i enriquir lexpressi oral i facilitar laccs a la llengua escrita per tal de dur a un domini del model estndard de la llengua espanyola. Sense que aix suposi de titllar dincorrectes les variants dialectals.

  A lrea de llengua castellana i literatura les activitats orals i escrites, lexposici del professor, el material didctic, els llibres de text, els dossiers i les activitats davaluaci sn en llengua castellana.

  Idiomes estrangers La llengua estrangera que simparteix al centre s langls. Daquest idioma

  simparteix un primer nivell amb dos grups al mat i un a la tarda, un segon nivell amb un grup a la tarda i un tercer nivell tamb a la tarda. Dacord amb lactual desenvolupament curricular, lalumnat en assolir en tercer nivell, nivell A2.2 del Marc Europeu Com de Referncia per a les llenges (MECR), hauria de superar laccs al tercer curs de les escoles oficials didiomes.

  Tamb sofereix la llengua francesa com a opci de llengua estrangera al curs de preparaci a grau mitj com a alternativa a la llengua anglesa dintre de lhorari del grup, mentre que al curs de preparaci per a les proves daccs a grau superior, sofereix el francs com a llengua estrangera o com a assignatura especfica, per impartides per lIOC. Tamb tenen lopci de cursar per lIOC el francs com a llengua estrangera als estudis de GES.

  En lensenyament de la llengua estrangera, la llengua vehicular i daprenentatge ser la mateixa llengua objecte destudi. Sutilitzar el catal com a llengua auxiliar. Atenci a la diversitat Latenci a la diversitat, des del punt de vista del tractament de les llenges, es

  basar en ladquisici duna competncia comunicativa bsica, prioritriament en catal, que el permeti participar de la dinmica del treball que es desenvolupi dins laula.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 31

  ANLISI DEL CONTEXT El centre es troba situat en una zona de les Terres de lEbre, concretament a la

  seua capital, Tortosa, on la llengua habitual de relaci al carrer s el catal. Alumnes A partir de la informaci donada pels alumes en el full de preinscripci al CFA

  (curs 2008-09), la situaci de les llenges s la segent:

  Alumnes que no parlen ni catal ni castell 416% Alumnes que no entenen catal 108% Alumnes que entenen angls 75% Alumnes que entenen altres llenges (francs fonamentalment)

  66%

  Dacord amb les dades estadstiques del curs 2011-2012 s interessant indicar

  que solament el 13 % de lalumnat del CFA sn estrangers. La procedncia daquests alumnes s la segent:

  Uni Europea 1 % Resta dEuropa 275 % Amrica del Nord

  0 % Amrica del Sud 2,75 %

  Magrib 5 % frica Subsahariana

  0 %

  sia i Oceania 15 %

  Shan de preveure els mecanismes i les estratgies pedaggiques adients per facilitar lacolliment dalumnes nouvinguts de llengua familiar diferent de les dues oficials a Catalunya, a travs duna atenci individualitzada que els permeti incorporar-se al grup classe i assolir amb xit una competncia lingstica i comunicativa equiparable en catal i castell.

  Shan de preveure els mecanismes i les estratgies pedaggiques adients per a la integraci dalumnes amb discapacitats fsiques que afectin especficament ladquisici de llenges.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 32

  Professorat Informaci sobre les titulacions dels professors pel que fa a les llenges i sobre

  les capacitats lingstiques: Mestres de catal 2 Llicenciat en filologia anglo-

  germnica 2

  Certificats de capacitaci catal 5 Entenen langls 5 Idonetat catal 1 Certificat daptitud angls 1 Nivell D de catal (o equivalent) 3 Certificat daptitud EOI francs 1 Mestre especialitat francs 1

  Certificat elemental EOI angls 1 Llicenciat en filologia catalana 1 Certificat elemental EOI francs 1

  Personal no docent Informaci sobre les capacitacions en llengua catalana:

  Administrativa Nivell C

  PLANIFICACI mbit docent Les rees simpartiran normalment en llengua catalana excepte la de llengua

  castellana i la de llenges estrangeres. Les activitats orals i escrites, lexposici del professor, al material didctic, els llibres de text i les activitats davaluaci seran en llengua catalana (Resoluci de 30 de juny de 1997).

  Lalumnat nouvingut que sincorpori al centre a qualsevol ensenyament que no sigui el de les llenges (Graduat en Educaci Secundria, Preparaci per a Proves dAccs...) sels oferir la possibilitat dassistir tamb als nivells inicials de llenges que ofereix el centre.

  Lalumnat amb necessitats especfiques degudes a discapacitats fsiques rebran un suport especial addicional densenyament de les llenges, mitjanant tutories, mitjans informtics...

  Aquells alumnes que tinguin dificultats per superar alguns mduls del currculum de Graduat en Educaci Secundria de lmbit de comunicaci i aquells alumnes que tinguin dificultats per seguir el ritme de les assignatures de llenges als cursos de Preparaci a les Proves dAccs a Cicles Formatius, podran cursar, com a refor, ensenyaments inicials i bsics de llenges que el Centre imparteix.

  El professorat dels centre ha de conixer les dues llenges oficials de Catalunya i estar en condicions dutilitzar-les en la tasca docent.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 33

  Els objectius de les llenges estrangeres als ensenyaments inicials i de competncies per a la societat de la informaci sn:

  1. Demostrar que lalumne ha adquirit un conjunt destratgies lingstiques

  com a base per a futurs aprenentatges 2. Compartir activitats comunicatives i de desenvolupament de la llengua,

  utilitzant la llengua estrangera amb coherncia, demostrant que ha adquirit el domini de les estructures, les habilitats bsiques tant del llenguatge oral com de lescrit

  3. Valorar laprenentatge i s de la llengua estrangera com un mitj de desenvolupament personal

  4. Reconixer la importncia que t el coneixement de la llengua estrangera com a llenguatge de comunicaci i entesa internacional en un mn intercultural

  mbit organitzatiu El centre utilitzar la llengua catalana com a llengua de comunicaci oral i

  escrita entre el professorat, el personal no docent i lalumnat dins i fora de lmbit curricular.

  El centre fomentar la participaci del personal docent i no docent en cursos dactualitzaci lingstica.

  A lhora de completar lhorari lectiu del professorat, es procurar atendre al mxim les necessitats dels alumnes i les demandes de lentorn, dins daquestes es prioritzar el suport a classes de catal per als alumnes amb dificultats de comprensi i expressi, especialment pels alumnes nouvinguts.

  mbit administratiu El centre, en totes les activitats administratives, tant les internes com les

  externes (comunicacions, horaris, arxius, retolacions, informes, certificats...), utilitzar la llengua catalana. En els casos en els quals els usuaris demanin en castell un certificat o informe sels hi facilitar en aquesta llengua. El centre utilitzar el mascul genric en les comunicacions internes i externes.

  mbit de relaci El centre impulsar la tendncia a usar el catal en el mxim de contextos

  possibles, com a expressi de la voluntat de normalitzar la llengua. Aix mateix, impulsar la prctica de les actituds de participaci en converses en qu cada interlocutor fa s de la seva llengua.

  La llengua catalana ser utilitzada en totes les reunions i actes de la comunitat educativa.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 34

  Sha de promoure lautoestima de ls de la llengua catalana entre lalumnat (especialment entre el castellanoparlant i el nouvingut) i implicar-los en el procs de normalitzaci lingstica i dintegraci social.

  mbit extraescolar El centre vetllar perqu totes aquelles activitats pedaggiques que es realitzin

  fora del centre es duguin a terme en llengua catalana.

  AVALUACI Els criteris davaluaci han de ser generals i shan daprovar pel claustre de

  professors. No noms han de contemplar els aspectes especfics de cada llengua, sin que tamb shan de contemplar els continguts comuns.

  Lavaluaci ser continuada i formativa durant tot el procs. Es far a travs de lobservaci de lactuaci lingstica en tots els mbits ja referenciats.

  Aquesta avaluaci es far tant en el nivell de planificaci com en el daplicaci. Els resultats globals sinclouran en la memria anual. Lobjectiu fonamental de lavaluaci s la revisi i la millora constants.