liniabcnnord 178

of 24 /24
redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 - [email protected] | administració: [email protected] línia nord El setmanari del Barcelonès Nord linianord.cat · 30/6/2016 · Núm.178 · Difusió OJD-PGD: 15.376 exemplars setmanals El setmanari del Barcelonès Nord Santa Coloma pàg 14 El Ple aprova el Pla d’Actuació amb els únics vots del PSC Montgat pàg 17 La Festa Major, un èxit malgrat haver caigut en el pont de Sant Joan Tiana pàg 18 Govern i oposició estudiaran millores al consultori local Esports pàg 23 Tot a punt al Círcol Catòlic de Badalona per acollir el clínic d’Aíto García Reneses Badalona pàg 8 Llum verda a la inversió de 14,3 milions d’euros per recuperar espais públics Reaccions al 26J pàg 16 Joan Belda (Sant Adrià en Comú): “Podem s’ha d’implicar en el procés independentista”

Author: comunicacio21

Post on 04-Aug-2016

245 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniabcnnord_178.pdf

TRANSCRIPT

 • redacci: 93 458 87 80 - [email protected] | anunciat: 686 429 517 - [email protected] | administraci: [email protected]

  lnianordEl setmanari del Barcelons Nord linianord.cat 30/6/2016 Nm.178 Difusi OJD-PGD: 15.376 exemplars setmanalsEl setmanari del Barcelons Nord

  Santa Coloma pg 14El Ple aprova el PladActuaci amb elsnics vots del PSC

  Montgat pg 17La Festa Major, un xitmalgrat haver caiguten el pont de Sant Joan

  Tiana pg 18Govern i oposiciestudiaran milloresal consultori local

  Esports pg 23Tot a punt al Crcol Catlicde Badalona per acollir elclnic dAto Garca Reneses

  Badalona pg 8Llum verda a la inversi de 14,3 milions deuros perrecuperar espais pblics

  Reaccions al 26J pg 16Joan Belda (Sant Adri en Com):Podem sha dimplicar en el procs independentista

 • Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517| 2 30 juny 2016lnianord.cat

 • En Com Podem (ECP) va guan-yar diumenge les eleccions es-panyoles a la comarca, repetint lavictria obtinguda als comicisdel 20D, tot i que alhora va ser lacandidatura que ms vots va per-dre. I s que ECP va rebre 51.300vots, 7.000 menys que els obtin-guts el desembre. Aix doncs, ladistncia amb la segona fora, elPSC, sha escurat, per tot i aixcontinua sent de gaireb 12.000vots. A ms, ECP ha tornat a serla candidatura ms votada a Ba-dalona, Santa Coloma, Sant Adrii Montgat i es consolida comlopci poltica hegemnica a lacomarca, almenys en el cas de leseleccions espanyoles.

  Per la seva banda, els socia-listes tornen a ser segons, tambperdent suports, i veuen de noucom, malgrat governar els Ajun-taments de Santa Coloma i SantAdri el primer cmodament,han tornat a quedar per darreredECP a les espanyoles. En totalel PSC ha obtingut 39.706 vots,2.600 menys que al 20D.

  Per altra banda, el BarcelonsNord ha contribut en laugmentde suports al PP registrat arreu delestat espanyol. A la comarca, elspopulars han millorat els resul-tats del desembre. Aleshores novan arribar als 27.000 vots i arahan superat els 28.000, crei-xent a tots els municipis.

  En aquest sentit, el principaldamnificat de lascens del PP sCiutadans, que desprs de supe-rar els populars al desembre,diumenge va perdre gaireb

  6.000 vots amb pou feines hasuperat els 22.000 i es quedacom a quarta fora al BarcelonsNord. El PP, doncs, repeteix elseu tercer lloc a Badalona i acon-segueix ser la tercera fora ms

  votada a Santa Coloma, SantAdri i a nivell global a la co-marca.

  Una millora de resultats pro-duda, en part, per laugment delabstenci a tots els municipis.De fet, lndex de participaci

  en les eleccions va ser del 65% demitjana, mentre que en els co-micis del 20D va arribar al 71%.

  Pel que fa als partits sobira-nistes, ERC sha tornat a imposari a ms ha augmentat el seu avan-tatge sobre Convergncia (CDC).Al desembre va ser de 5.000 vots,mentre que ara s de 8.000.

  Els republicans sn lnicafora que, conjuntament amb elPP, ha crescut a tots els munici-pis en aquestes eleccions. Con-cretament, ha rebut gaireb unmiler de vots ms al BarcelonsNord i ha guanyat els comicis aTiana. A ms, la davallada de Ciu-tadans ha perms als republicansveure de ms a prop la quarta po-sici a Badalona i Sant Adri.

  Per la seva banda, els con-vergents han empitjorat els re-sultats obtinguts sota la marca deDemocrcia i Llibertat al des-

  embre. I s que CDC ha perdut2.000 vots respecte del 20D i sla fora menys votada a tots elsmunicipis de la comarca, a ex-cepci de Tiana, on ha estat ter-cera. La candidatura ha obtingut9.600 vots al Barcelons Nord.

  En conjunt, els resultatsdERC i CDC comporten que elsobiranisme hagi patit una lleu-gera reculada a la comarca. Elcreixement republic no ha estatsuficient per compensar la cai-guda dels convergents. Ara, lasuma de vots de les dues candi-datures s de 27.500, mentreque al 20D les dues forces van su-mar-ne 28.500 una difernciade 1.000 vots. Tot i aix, cal te-nir present que les eleccions es-panyoles mai no han estat un es-cenari propici per a les forces so-biranistes. Aix s, els resultats nodeixen de ser un toc datenci.

  La comarca es mant lilaEn Com Podem va poder tornar a celebrar una nova victria al Barcelons Nord. Foto: Marc Lozano/En Com Podem

  El PP ha milloratels resultats del

  20D i ha superatels 28.000 vots

  Eleccions 26J 3 | lnianord.cat30 juny 2016

  En Com Podem torna a guanyar les eleccions espanyoles al Barcelons Nord tot i perdre 7.000 vots ERC es consolida com a fora sobiranista ms votada mentre que CDC s el partit amb menys suports

  Andreu MerinoBARCELONS N.

 • | 4 lnianord.cat 30 juny 2016lnianord.cat

  Victria lila tot i perdre 4.000 votsBADALONA4En Com Podem (ECP) va consoli-dar la seva hegemonia a Badalona, desprs dha-ver-se endut la victria als comicis del desembre.Diumenge, tot i perdre 4.139 vots, la candidatura en-capalada per Xavier Domnech va tornar a supe-rar mpliament el PSC, que va perdre un miler devots i es va quedar a 8.000 dels comuns.

  Daltra banda, la campanya centrada en la figuradel candidat al Senat i regidor a lAjuntament, Xa-vier Garcia Albiol, li ha servit al PP per mantenir latercera plaa obtinguda al 20D i per ampliar el mar-ge sobre Ciutadans. Al desembre, els dAlbert Riveravan quedar-se a noms a 200 vots dels populars,per la davallada en aquestes eleccions han per-dut 3.350 vots els ha deixat a una distncia de

  4.000 vots de la candidatura encapalada per Jor-ge Fernndez Daz. En aquest sentit, el cas Antifrauno ha passat factura al ministre de lInterior en fun-cions, a qui Albiol va donar nims en un acte cele-brat a la ciutat el 22 de juny.

  El PP, doncs, ha sortit reforat dels comicis i haobtingut 502 vots ms que al desembre. Tot i aix,no ha estat el partit que ms ha crescut, ja que ERCha augmentat els seus suports en 675 vots, tot i quesha hagut de conformar amb mantenir-se com acinquena fora, mentre que CDC ha quedat de nourelegada a lltima posici.

  Les candidatures integrades per formacionsque donen suport al govern municipal ECP iERC han obtingut el 41% dels vots registrats.

  El PSC cau de nou en un dels seus feusSANTA COLOMA4La confiana dels colomencs enel PSC varia ostensiblement si es tracta de polticamunicipal o espanyola. Aix, tot i que els socialistesgaudeixen duna cmoda majoria absoluta a lA-juntament, han perdut de nou les eleccions estatalsa la ciutat, on sha imposat En Com Podem.

  Els liles, doncs, han ratificat la victria del des-embre per han perdut suports pel cam. Fa sis me-sos, Xavier Domnech va obtenir 17.400 vots a San-ta Coloma, mentre que ara ha rebut 15.615 suports.La davallada, per, no ha estat suficient perqu elssocialistes poguessin fer el seu sorpasso particular,

  ja que el PSC tamb ha perdut vots respecte al 20D,en aquest cas gaireb un miler, quedant-se en14.750.

  En canvi, el PP ha pujat i ha quedat en una ter-cera posici que al desembre va obtenir Ciutadans.En aquesta ocasi, els taronges han perdut propde 1.800 vots i han quedat relegats com a quartafora.

  En clau sobiranista, i tot i que ERC ha esgarra-pat un centenar ms de vots que al 20D, els resul-tats de CDC i els republicans sumats indiquen queshan perdut 425 vots en sis mesos.

  El PP pren la tercera posici a CsSANT ADRI4Les noves eleccions han estat un bl-sam per al PP a Sant Adri. Desprs de quedar coma quarta fora en les eleccions del desembre, els po-pulars han estat ara la formaci que ms ha cres-cut en els nous comicis amb un centenar i escaigde vots i a ms ha pres la tercera posici a Ciu-tadans, que anava cam de convertir-se en alter-nativa en aquest feu socialista, desprs de ser el ter-cer partit ms votat en les darreres eleccions es-panyoles i el segon que va rebre ms suports en leseleccions municipals del maig de 2015.

  De fet, la ra de lascens del PP sha de buscar

  ms aviat en la davallada de Ciutadans que en elcreixement dels populars. I s que els dAlbert Ri-bera han perdut gaireb 600 vots respecte del des-embre.

  Mentrestant, En Com Podem ha repetit la vic-tria del 20D, per per un marge molt ms estretsobre el PSC, que ara noms sha quedat a 1.300vots dels comuns en un altre dels feus socialistesde la comarca.

  Per la seva banda, malgrat el creixementdERC, lindependentisme continua sent residuala Sant Adri.

  Cmode triomf lila sobre ERC, segonaMONTGAT4Montgat trenca el relat de les tres gransciutats del Barcelons Nord. Mentre que a Badalona,Santa Coloma i Sant Adri En Com Podem (ECP) iPSC shan disputat lhegemonia en les dues darrereseleccions espanyoles, aqu s ERC qui sha aferrat alsegon lloc, tot i que lluny de discutir la victria lila.

  El triomf dECP ha estat clar tant al desembrecom diumenge passat. Ara b, en les primeres, elmarge dels comuns sobre els republicans va ser dems de mil vots, mentre que ara sha redut a 700,desprs que ECP hagi perdut gaireb 300 vots i ERCnhagi guanyat una cinquantena.

  Aix s, ERC ha reafirmat una segona posici queCiutadans li va discutir el 20D, desprs que la can-didatura de Girauta hagi perdut 150 suports respectedels comicis de fa sis mesos.

  Per la seva banda, el PSC es mant com a quar-ta fora, havent obtingut 772 vots, i el PP es con-verteix en el cinqu partit ms votat amb 681 vots.Laugment de suports als populars ha relegat CDCa lltima posici. Els sobiranistes han empitjoratels resultats obtinguts sota la marca de Democr-cia i Llibertat i ara noms han rebut 558 vots, msdun centenar menys que al desembre.

  Victria dERC en un mn al revsTIANA4A Tiana sha tornat a evidenciar que poct a veure el comportament dels electors en uneseleccions espanyoles respecte duns comicis locals.El PSC, que va guanyar les eleccions municipals iostenta lalcaldia, ha estat la fora amb represen-taci al Congrs que menys vots ha obtingut al po-ble, concretament 429.

  En canvi, ERC, quarta fora a les municipals,va guanyar les eleccions de diumenge, superant EnCom Podem, que shavia imposat en els comicisdel 20D. Aquest cop els republicans han obtingut1.172 vots 70 ms que al desembre, per la pr-

  dua de 84 vots per part dEn Com Podem ha apla-nat el cam als republicans.

  Daltra banda, tot i perdre ms dun centenarde vots, CDC ha mantingut la tercera posici ob-tinguda per Democrcia i Llibertat al desembre,mentre que la quarta fora ms votada ha estat elPP amb 500 vots, superant Ciutadans, que nhaperdut gaireb un centenar.

  Aix doncs, caldr esperar per veure si la pata-cada del PSC es deu al carcter estatal dels comi-cis o si, per contra, pot ser un senyal que sacostaun canvi de cicle a Tiana.

  Eleccions 26J

 • Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 5 | 30 juny 2016 lnianord.cat

 • Opini| 6 lnianord.cat 30 juny 2016

  publicitat 686 429 517

  Les cartes dopini es poden enviar a: [email protected]

  Lnia Nord no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: [email protected] publicitat: [email protected]: [email protected]

  lnianord.catDipsit legal: B 43222-2010

  amb el suport de:Difusi controlada

  15.376 exemplars setmanals

  Un diari plural

  A lEstat espanyol ha guanyat elvot de la por. El PP ha millorat elsresultats i les forces del canvi, Uni-dos Podemos, han sigut incapa-ces de prendre el segon lloc a unPSOE que, encara que obt els pit-jors resultats de la seva histria,salva els mobles i consolida el li-deratge del seu candidat davantles aspiracions i les conspira-cions de la vella gurdia socialis-ta. La dirigent andalusa haurdesperar una altra oportunitat.

  Tanmateix, ens resulta difcilacceptar que lelectorat espanyolsiguin cmplice dels corruptes opensi que amb el PP tot anir mi-llor. Ara b, els resultats sn el quesn i s evident que el PP ha gua-nyat. Un diumenge negre per a lademocrcia, segrestada per lapor i els mercats.

  Sense cap dubte, hi ha influtla situaci de Grcia, tamb la deFrana i fins i tot el resultat del re-ferndum de la Gran Bretanya. Hafuncionat el pragmatisme dallvirgencita que me quede comoestoy. I s una llstima, ja quelentusiasme i la illusi que sha-via generat entre els joves amb lacandidatura de Pablo Iglesias i Al-berto Garzn, les marees i altresorganitzacions que apostaven pelcanvi, difcilment se superar.Tamb s possible que lexplica-ci estigui en aquella dita que diuque amb la maduresa tothom esfa conservador i de dretes. Don sino provenen els vots del PP?

  Hem de reconixer que shaperdut una gran oportunitat. I en-cara que sembli una paradoxa, emdiu un bon amic, ha perdut la de-mocrcia. Com sexplica que en unpartit ple de corruptes i respon-sables del desmantellament de

  lEstat de benestar, i agafat cons-pirant contra formacions polti-ques rivals, millori els seus resul-tats electorals de fa sis mesos?

  Venen dies difcils, per quipensa que hi haur unes noveseleccions segurament sequivoca.Entre altres raons perqu no se-ria gens descartable una majoriaabsoluta del PP.

  Els resultats ens diuen que elcentre-dreta suma 169 diputatsmentre que el centre-esquerra ensuma 156. Si la coherncia del quesha dit i defensat fins ara fos elque es mantingus, estarem abo-cats a unes noves eleccions. Pers evident que al centre-esquer-ra aix no li interessa.

  s possible un govern de cen-tre-esquerra? Hi ha una majoriadopinadors que ho descarten i hoconsideren ms que impossible.La incompatibilitat entre les-querra sistmica i lesquerra queaposta per una nova transicifan inviable qualsevol acord. Ams, no sha doblidar que pes-quen en els mateixos caladors.

  T ms possibilitats un governen minoria del PP, amb suportspuntuals tant de Ciutadans comdel PSOE. No ser la gran coali-ci per la qual aposten els vells di-rigents socialistes. Ciutadans ensexplicar que, grcies a ells, les re-formes necessries per regenerarla poltica i la governana de les-tat sn possibles.

  I a Catalunya? Es mantenenels resultats del 20-D i es conso-lida el sobiranisme i el gir a les-querra. En Com Podem continuasent la fora ms votada a les gransciutats metropolitanes, encaraque perd a prop de 150.000 votsrespecte del 20-D. En el bndol in-

  dependentista, ERC nou dipu-tats esgarrapa vots a CDC que,tanmateix, salva els mobles imant els seus vuit diputats.

  I a Badalona? En Com Po-dem es converteix en la primerafora 28.485 votsi dobla els re-sultats que a les municipals va ob-tenir Guanyem 15.645 vots. Ensegon lloc se situen els socialis-tes 20.316 vots que guanyen7.726 vots i el PP 16.483 votsperd el primer lloc que va obtenira les municipals 30.559 vots ise situa en tercer lloc amb una pr-dua de 14.000 vots. Ciutadansmultiplica per 2,5 els resultats ob-tinguts a les municipals incre-menta en 7.402 els vots respectea les municipals i se situa com aquarta fora. ERC millora els re-sultats de les municipals guanya1.559 vots, mentre que CDC enperd 688 respecte a les munici-pals. S que s cert que no sn elmateix unes generals que unesmunicipals, per donen pistes.

  Ms enll dels resultats delEstat, a Catalunya i a Badalonaes consolida el canvi. A Catalunyahi ha una marca com a referent,En Com Podem, formada perPodem i lesquerra transforma-dora que aposta per un nou pro-cs constituent. Per aix, a Ba-dalona cal treballar per aconseguirla confluncia de tots els quelluiten per defensar el benestar deles persones i aposten per una al-tra forma de fer poltica en la qualla gent pugui decidir sobre el quilafecta, i on el dret a decidir i el re-ferndum siguin una realitat.

  A Badalona, si b es progres-sa adequadament, s evident quenecessitem millorar per no tornara les velles prctiques.

  per Pedro Jess Fernndez

  4El vot de la por

  Actualitat a la xarxa

  #Tortasso

  @Joanlluislluis: S'ha fet evident quel'nica possibilitat real que t Podem pergovernar s la de guanyar les eleccions enuna Catalunya independent.

  4Un pas extravagantper Jordi Lleal

  Desprs de les eleccions del26J, una multitud de reac-cions shan desfermat als mit-jans informatius amb comen-taris i anlisi dels resultats ob-tinguts pels diferents partits po-ltics, intentant explicar el per-qu daitals resultats. El que suna paranoia, s no voler veu-re i entendre qu passa en la re-alitat i pintar-la segons con-vingui. Voler tenir una expli-caci de com pot ser que el PPa Catalunya hagi augmentat elnombre de vots, amb els ante-cedents del joc brut del senyorFernndez Daz en les conver-ses amb De Alfonso s incom-prensible, noms es podria en-tendre que als seus votants jaels est b i premien al minis-tre per fotre canya als inde-pendentistes. Si amb els cen-tenars dimplicacions en ca-sos de corrupci, amb el seny-or Mariano Rajoy a la lluna deValncia, augmenten els seus

  votants, ser perqu ja els estb que spiguen portar els seusnegocis. Quan la societat estcondemnada per la desaparicide la classe mitjana, latur, elssous de misria i els contractestemporals per dies i hores, ladepredaci dels diners delsfons de pensions, etctera, el re-sultat s inexplicable.

  Molts catalans veiem Es-panya com una cosa llunyanaper que ens mortifica i en re-bem les conseqncies dunens momificat, anquilosat en laseva suprbia que pretn im-posar el model castell, senseuna mnima autocrtica, ni ferni un gest, dapropament i en-tesa, cap a Catalunya. El msdecebedor s que amb el PP sa-lineen, amb petits matisos, lesaltres tres forces principals dela poltica espanyola. El pobleespanyol ha votat, es pot serms autodestructiu i maso-quista? Van aviats!

  Un diari participatiu

  #AJudici

  @Jaumeasens: El nostre suport a Mas,Ortega i Rigau davant del judici poltica la democrcia 9N. Les urnes no delin-queixen, les clavegueres s!

  #DobleBrexit

  @MABastenier: Inglaterra acaba de salirdos veces de Europa. La primera por elBrexit contra la UE; la segunda, derrotadapor Islandia en la Eurocopa.

 • Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 7 | 30 juny 2016 lnianord.cat

 • 30 juny 2016

  | 8

  lnianord.catBadalona

  El Ple municipal de dimarts vaaprovar -amb els vots dels grups degovern i labstenci de loposici-la primera fase del pla dinversionsdel mandat, dedicada a la rehabi-litaci despais pblics i equipa-ments i que ha estat batejada ambel nom de Pla Recupera. El Pla esfinana amb 14,3 milions deurosde lAjuntament i 3,5 milions queaportaran entre la Diputaci i l-rea Metropolitana.

  Un cop aprovada la primerafase, la segona se sotmetr a vo-taci del Ple a la tardor. Una se-gona fase dotada amb 31,5 milionsdeuros, dels quals 14 sinvertiranen all que decideixi la ciutadaniaa travs dun procs participatiu,mentre que el govern de Sabaterencara no ha avanat on preveudestinar la resta. Sigui com sigui,diversos grups van demanar al go-

  vern que treballi per aconseguir elseu suport en aquesta segona fase.El ms complicat vindr a la tar-dor, va dir el portaveu del PP,Juan Fernndez. Demanem msconsens i treball conjunt, va de-manar el portaveu del PSC, lexPastor.

  En aquest sentit, el tercer ti-nent dalcaldia i regidor dHisen-da, Jose Tllez, va assegurar que nohavien rebut preguntes ni pro-postes dels socialistes. No passa-ria res si vosts votessin a favordalguna cosa algun dia, va etzi-bar a Pastor.

  SOCIALITZACI DE LLIBRESDaltra banda, el Ple va aprovar elpla de socialitzaci de llibres per alprxim curs. La regidora dEdu-caci, Laia Sabater, el va presen-tar com una proposta de transi-ci, dotada amb 300.000 euros.Ens comprometem a revisar-la decara al segent curs, va afirmar.

  Sen beneficiaran les comuni-tats escolars de centres pblics iconcertats i cada una dissenyar elseu propi pla de socialitzaci.Aquest cop el PSC s que va votara favor, igual que Cs, mentre queel PP i CiU es van abstenir.

  Un moment del Ple celebrat dimarts. Foto:Lnia Nord

  Llum verda a la inversi de 14,3 milions deuros a la ciutat El Ple va aprovar la primera fase dinversions del mandat

  amb labstenci de loposici, que llana un avs per a la tardor

  Lespai cultural a Eines Canela,proposta ms votada del PAM

  PARTICIPACI4La rehabilita-ci de lantiga fbrica Eines Ca-nela, al Torrent de Vallmajor, enun equipament cultural s laproposta ms votada pels vensen el marc del procs participa-tiu del Pla dActuaci Municipal(PAM).

  Avui, un cop realitzades lesaudincies informatives als sisdistrictes, comencen les ses-sions participatives en qu lA-juntament vol treballar les pro-postes rebudes a travs de la p-gina web. Tamb sen far unaper districte i acabaran el 13 dejuliol. Cada districte treballarbsicament les propostes de laseva zona, explica lassessor de

  la regidoria de Participaci, Ra-fael Crespo.

  Ms enll de la conversidEines Canela en un equipa-ment cultural, les altres pro-postes ms votades sn lesta-bliment de mecanismes muni-cipals contra la pobresa, aug-mentar els recursos en educacii sanitat o potenciar ls de la bi-cicleta.

  Un cop finalitzades les ses-sions participatives, els tcnicsmunicipals valoraran si les pro-postes sn viables econmica-ment, tcnicament o sn com-petncia de lAjuntament. Fi-nalment, a loctubre es far la vo-taci ciutadana.

  Can Ruti celebrar dem els 1.000 trasplantaments

  SALUT4Dem lhospital Ger-mans Trias i Pujol estar de cele-braci. El centre ha demostratenguany que s un referent a Ca-talunya i a lestat espanyol, ja queha arribat als 1.000 trasplanta-ments realitzats. Per aix dem, elservei de Nefrologia del centre haprogramat una jornada de collo-quis a la sala dactes de lhospital,en els quals intervindran pacientstrasplantats, els seus familiars i res-ponsables de Can Ruti.

  Daltra banda, al vespre esfar un sopar de cloenda de la jor-nada al Centre Internacional de

  Negocis de Badalona (BCIN), alqual lhospital ha convidat tots elspacients trasplantats, aix com elpersonal mdic responsable delstrasplantaments.

  ANY DE RCORDA ms darribar a la xifra rodonade 1.000, durant el 2015 Can Rutiha establert un nou rcord detrasplantaments fets en un any,amb 74.

  A ms, enguany tamb shancelebrat 30 anys de la primera ope-raci i 25 del primer trasplanta-ment de pncrees.

  Rescaten amb helicpter un home de 82 anys a la platjaSUCCESSOS4El passat dissabte25 de juny, a la zona de platja delestaci de Badalona es va viureuna escena molt poc habitual.

  Al mat, un home de 82 anysi ve de la ciutat va estar a punt do-fegar-se, a causa dun tall de di-gesti. Desprs de lincident, lapersona va ser atesa a la platja i elServei dEmergncies Mdiques(SEM) va desplaar un helicpterfins al lloc dels fets, la qual cosa va

  permetre fer ms rpid el trajec-te fins a lHospital dels GermansTrias i Pujol, on el pacient es va re-cuperar.

  DESALLOTJAMENTDaltra banda, lincident va ferque la Gurdia Urbana desallot-gs una part de la platja per fa-cilitar latenci mdica del pa-cient i el seu trasllat a Can Rutiper part del SEM.

  Departament de Comunicaci | El PP denuncia s partidistaEl PP ha denunciat un s partidista del departament de Comunicaci municipal per part del govern. El

  principal partit de loposici considera que lexecutiu de Sabater va obligar els treballadors municipals a po-sar-se al servei dels grups -tots menys els populars- que el 23 de juny es van reunir per treballar una moci

  conjunta que demans la dimissi de Jorge Fernndez Daz i Daniel de Alfonso arran del cas Antifrau.

  Andreu MerinoBADALONA

 • Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 9 | 30 juny 2016 lnianord.cat

 • Badalona| 10 lnianord.cat 30 juny 2016

  Eduard Roure, premi literariCiutat de Badalona 2016

  TEATRE4Eduard Roure s elguanyador del premi literari Ciu-tat de Badalona de narrativa2016 amb lobra La nit de lesoques. Ara, el text ser publicatper Viena Edicions, mentre queRoure ha rebut un premi en me-tllic de 2.000 euros.

  Lautor va rebre el premi enla cerimnia celebrada ahir al Te-atre Principal, que tamb va re-conixer Albert Lpez Vivancos

  com a guanyador de la categoriade narrativa juvenil per Em dicSal i sc un noi normal.

  A ms, Vicent Almela vaguanyar el premi literari Betliade poesia amb lobra Tamb elvertigen i Roger Simeon va rebreel reconeixement a millor pea deteatre breu per El pis del pare.Lpez, Almela i Simeon tambpublicaran la seva obra i han re-but un premi de 1.000 euros.

  Aspanin celebra els seuscinquanta anys al Museu

  ENTITATS4Avui lentitat Aspa-nin viur un dels dies ms as-senyalats en el marc dels actes decelebraci del seu cinquante-nari. I s que a dos quarts de vuitde la tarda, el Museu de Bada-lona inaugurar lexposici Elsdiferents: nosaltres i vosaltres.50 anys dAspanin a Badalona.

  Lexposici oferir un repsde la trajectria daquesta enti-tat, que va nixer el 1966 amblobjectiu de buscar solucionsals problemes quotidians alsquals els joves amb discapacitatintellectual havien de fer frontcada dia. Concretament, lentitatva ser impulsada per un grup re-dut de pares i mares, amb la

  collaboraci de diversos treba-lladors socials.

  ASSESSORAMENT I SERVEISDesprs de cinquanta anys devida, Aspanin t plenament con-solidada la seva activitat a la ciu-tat. Actualment, ofereix un ser-vei dassessorament per a fam-lies, diverses aules deducaci es-pecial, una llar residncia inau-gurada el 2009 -a travs de laqual els joves amb discapacitatpoden emancipar-se de la fam-lia-, aix com diversos tallers i ac-tivitats de lleure.

  Lexposici al Museu, quesinaugura avui, estar oberta alpblic fins al 31 de juliol.

  Proactiva Open Arms est pre-parada per ajudar on calgui. Aixde contundent sexpressava el di-rector de lONG badalonina, s-car Camps, a labril en declaracionsa Lnia Nord. El temps li ha donatla ra. Dimarts, un equip de Pro-activa salpava des del port de Ba-dalona amb el vaixell Astral en di-recci al Mediterrani central, onlONG sinstallar per dur a termetasques de salvament martim a laruta entre Lbia i Itlia, el punt delmar Mediterrani on actualmentmoren ms persones en el seu in-tent per arribar a Europa.

  s per aix que Proactiva hiha desplaat una embarcaci de30 metres deslora, amb la qualtreballaran principalment a lescostes lbies i tunisianes. El vai-xell s un iot de luxe cedit perl'empresari itali Livio LoMona-co, que lONG ha convertit en unaembarcaci medicalitzada peratendre emergncies.

  Tot i el desplaament al Me-diterrani central, Proactiva man-tindr lactivitat a lilla grega deLesbos, on els socorristes badalo-nins van arribar al setembre de

  2015 i ja han salvat centenars demilers de vides.

  LA RUTA MS PERILLOSAEstava previst que lAstral salpsde Badalona el 20 de juny, per fi-nalment problemes tcnics vanprovocar que linici de la travessiasajorns fins dimarts. Ara, Pro-activa es prepara per actuar en unade les rutes ms perilloses delMediterrani.

  De fet, segons dades de lAltComissionat de les Nacions Uni-des per als Refugiats (Acnur), a fi-nals de maig 700 persones po-drien haver mort en diversos nau-fragis dembarcacions sortides del

  nord dfrica o lOrient Mitj en di-recci a Itlia.

  El tancament de la ruta delsBalcans i lacord firmat entre laUni Europea i Turquia ha fet quela ruta del Mediterrani shagi re-activat, deixat en segon lloc la delmar Egeu, que en molts cops te-nia Lesbos com a dest.

  Aix doncs, milers de personesrefugiades aposten per embar-car-se en una ruta ms llarga -i pertant ms perillosa- i on les mfiesoperen des de fa temps. A ms, se-gons organitzacions com MetgesSense Fronteres, les embarca-cions cada cop arriben ms ata-pedes a les costes italianes.

  LAstral va salpar dimarts des del Port de Badalona. Foto: Twitter

  Proactiva salpa de Badalonacap al Mediterrani central

  RedacciBADALONA

 • Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 11 | 30 juny 2016 lnianord.cat

 • | 12 30 juny 2016lnianord.cat

  Centre Comercial Passeig de la Salutwww.passeigsalut.com

  Centre Comercial Passeig de la Salut - Butllet n 09

 • 13 | 30 juny 2016 lnianord.cat

  Centre Comercial Passeig de la Salutwww.passeigsalut.com

  Centre Comercial Passeig de la Salut - Butllet n 09

  Aquest mes de juny, la nostra associaciha participat en el consell d'associacionsde comer de Pimec Barcelons nord iMaresme.

  En aquesta reuni vam comptar amb

  la presncia del Diputat Delegat de Co-mer, el Sr. Isaac Albert. Agram la seva predisposici de tre-ballar i collaborar amb el comer deproximitat.

  Participem en el consell dassociacions de comer

  Una mirada a aquest mes

  Reunits al districte amb Ada Llaurad,Fernando Gmez i Pep Palau, treba-

  llant en les prximes activitats querealitzarem al Passeig de la Salut.

  Reuni al districte per organitzar les prximes activitats

  Per segon any hem tornat a collaboraramb els nostres amics i vens en la "Bici-cletada Solidria, organitzada pel collegiMare de Du de la Salut.

  Un plaer poder acompanyar-vos enaquesta magnfica iniciativa solidria.Moltes felicitats!!!Lany que ve repetirem...

  Collaborem amb la Bicicletada Solidria del collegi Mare de Du

  Per a nosaltres ha estat un plaer haverpogut acompanyar i collaborar amb elsnostres amics del Tennis taula TTCJEMA de Badalona al barri del Remei,

  en el seu torneig anual, que es va cele-brar el dia 11 de juny.Tot plegat en un gran ambient moltfamiliar. Felicitats!!!!

  Acompanyem el TTC JEMA en el seu torneig anual de tennis taula

  Ens visiten la Intendenta en Cap i el Caporal de lABP Badalona

  Hem tingut la visita de laIntendenta en Cap, Lour-des Puigbarraca, i el Ca-poral J. Miquel Luque delABP Badalona.

  Els hem traslladat lesnecessitats i millores enprevenci que es podrienrealitzar en temes de segu-retat en el nostre eix co-mercial i la importncia, laprofessionalitat i el granservei que realitzen elsMossos d'Esquadra alsnostres comeros.

 • 30 juny 2016

  | 14

  lnianord.cat

  Santa Coloma

  La Policia Local i els Mossostornen a patrullar junts

  SEGURETAT4Ja fa uns dies quepels carrers de Santa Coloma espoden veure patrulles policialsmixtes, integrades per agentsde la Policia Local i dels MossosdEsquadra. Unes patrulles que,de moment, han centrat els seusesforos al mercat de venda nosedentria de lentorn de la pla-a dels Sagarra.

  Segons lAjuntament, aquestpatrullatge vol transmetre unabona sensaci de seguretat, iper aix els agents han mantin-gut entrevistes amb els gestorsdel mercat.

  Unes entrevistes en qu, se-gona explica el consistori a tra-vs dun comunicat, els agentsvan rebre peticions relacionadesamb els petits furts que es pro-dueixen al mercat, aix com ambels venedors ambulants que nodisposen del perms municipalcorresponent.

  Daltra banda, les patrullesmixtes volen eradicar la prcti-ca del top manta, un tipus devenda que, segons lAjuntament,els comerciants del mercat devenda no sedentria valorenmolt negativament.

  Comencen les obres al passatge de Sant Miquel

  URBANISME4Dilluns lAjunta-ment va comenar les obres dereforma i millora del passatge deSant Miquel, al barri de Sin-guerln, que segons preveu elconsistori sallargaran durantles dues prximes setmanes.

  El principal objectiu de lesobres s substituir el pavimentde formig de tota la via per unnou daglomerat, a ms de re-duir lleugerament lamplada dela calada per eixamplar les vo-reres existents uns deu cent-metres -ara en mesuren 60 i pertant les noves en farien 70- per

  posar-les al mateix nivell de lacalada. Tot plegat, segons ex-plica lAjuntament a travs duncomunicat, per millorar la cir-culaci dels vehicles i fer ms se-gur litinerari daccs per alsvens del barri.

  El pressupost de les obres s,segons dades fetes pbliquespel consistori, de 12.338 euros.Daltra banda, lAjuntament de-mana disculpes al venat perles possibles molsties que espuguin produir durant el des-envolupament de les obres alpassatge de Sant Miquel.

  Dol per la mort del mestreJon Anchustegui- Etxearte

  OBTIUARIS4El mestre i acti-vista del moviment educatiu,Jon Anchustegui-Etxearte, vamorir dimarts a ledat de 65anys.

  Anchustegui-Etxearte erauna figura molt popular a la ciu-tat, on havia exercit de mestre ales escoles Salvat Papasseit, Pri-mavera o Rossell-Prcel, ontamb va ser impulsor de lAs-sociaci de Mares i Pares dA-lumnes (AMPA) del centre.

  Ms tard, va ser professor aSant Adri de Bess i va acabarla seva carrera professional alcentre El Tur, de Montcada, dela qual va ser director i on es vajubilar el curs passat.

  Desprs de la seva mort, di-versos mitjans de comunicacii entitats, com el Casal del Mes-tre o el Frum Grama, han ex-pressat el seu condol a famlia iamics, al qual es vol sumaraquesta publicaci.

  LGTBI | Xarxa de municipisSanta Coloma s una de les ciutats impulsores de la Xarxa de municipis LGTBI, que es va presentar

  dimarts a Cerdanyola del Valls. Lobjectiu de la iniciativa s defensar els drets de lesbianes, gais, bi-sexuals, transgneres i intersexuals, aix com eradicar l'homofbia, la bifbia i la transfbia. Tamb

  en formen part Sabadell, Terrassa, Ripollet, Barber del Valls, Berga i Sant Quirze del Valls.

  Salvat Papasseit. Foto:Google Maps

  Atendre les nenes i adolescentsvctimes de la violncia masclis-ta, vetllar per les persones gransi dependents, aix com per laqualitat dels serveis pblics de sa-lut de la ciutat. Aquests sn al-guns dels objectius prioritarisinclosos en el Pla dActuaci Mu-nicipal (PAM) aprovat dimarts alPle amb els nics vots favorablesdel PSC.

  Les poltiques incloses en elPAM shan establert desprs dunprocs participatiu impulsat perlAjuntament i, a partir dara, lespropostes saplicaran en funci dela disponibilitat pressupost-ria, tal com explica el consisto-ri. LAjuntament ha xifrat en 98milions deuros la inversi ne-cessria per desenvolupar el PAMfins al 2019.

  CRTIQUES DE LOPOSICIDaltra banda, el govern no vacomptar amb cap suport de lo-posici per aprovar el PAM. Elprincipal grup opositor, SOM,va votar-hi en contra perqu con-sidera deficient el procs par-ticipatiu impulsat per elaborar-lo.Shan fet molts actes, per nosha impulsat la deliberaci ni shacedit poder real, argumenta elportaveu de SOM, Aitor Blanc,que a ms qualifica el procsparticipatiu de campanya enco-

  berta per lalcaldessa i creu queels objectius del pla sn un reflexdel programa electoral del PSC.

  Un punt de vista compartitper Ciutadans, que es va abstenir.Shan prioritzat les lnies pro-posades pel govern per sobre deles necessitats de la ciutadania,considera. Ha importat ms lafoto o la promoci que el contin-gut del procs participatiu, creuel seu portaveu, Dimas Gragera.

  Per la seva banda, el PP va vo-tar en contra i ICV es va abstenir.

  Imatge del Ple celebrat dimarts. Foto:Twitter

  El Ple aprova el Pla dActuaciamb els nics vots del PSC

  El PAM suposar una inversi de 98 milions deuros fins al 2019 SOM i PP van votar-hi en contra i Cs i ICV van abstenir-se

  RedacciSANTA COLOMA

 • Santa Coloma 15 | lnianord.cat30 juny 2016

  El Sagarra acollir dimecres laprimera preestrena del Grec

  TEATRE4Santa Coloma gaudirun any ms dun tastet del Festi-val Grec de Barcelona a preus po-pulars. Enguany, el Sagarra pre-estrenar dues obres que inte-graran la programaci del festivalbarcelon i comenar dimecresque ve amb Tata Mala, un es-pectacle de teatre musical creat perEnric Montefusco, que reflexionasobre la uni entre les persones isobre la naturalesa dels rituals, anivell psicolgic i poltic.

  Montefusco va integrar la ban-da musical Standstill i, tot i que jahavia fet incursions al mn del te-atre, aquesta s el seu primergran muntatge, en qu adaptaun text de la dramaturga Diana

  Bandini i aposta per una fusi en-tre msica, dansa, interpretaci ifins i tot cultura tradicional po-pular, a travs de la intervencidels Falcons de Barcelona.

  Desprs de preestrenar-se aSanta Coloma, Tata Mala sins-tallar del 8 al 10 de juliol al Cen-tre de Cultura Contempornia deBarcelona, en el marc del Grec.

  Daltra banda, el 19 de juliol elSagarra acollir As en la tierracomo en el cielo, que abans da-terrar al festival barcelon tambpassar per Santa Coloma. Estracta dun espectacle de dansasurrealista amb certa dosi dhu-mor negre. Les dues funcionstenen un preu de 6 euros.

  El barri del Llat celebrar aquestcap de setmana la seva Festa Ma-jor. Divendres al migdia el grupinfantil Pot Petit donar el tret desortida a les festes i a la tarda esfar un acte dhomenatge a lagent gran. Daltra banda, a lesvuit del vespre es dur a termeuna recepci dentitats, que pre-cedir el preg, enguany prota-gonitzat per lalcaldessa, NriaParlon.

  Desprs del moment solem-ne, els vens podran gaudir du-na actuaci del mag Micki Mocoi del ball amb el grup Capaca-bana.

  MSICA I BALLDissabte la programaci estarcentrada en el pblic infantil. Almat shabilitar un inflableaqutic, mentre que al migdiasorganitzar una xocolatada idesprs una festa de lescuma. Ala una del migdia soferir eltradicional dinar de migas i latarda ser el moment per al balli la msica.

  En primer lloc, a dos quartsde sis els protagonistes seran els

  integrants de la colla de batuka-da Tukant. Ms tard, a dosquarts set ser el torn de les se-villanes, mentre que a les vuit delvespre sorganitzar una exhibi-ci de dansa. A les onze de la nit,el grup Chess posar punt finalal segon dia de Festa Major .

  Daltra banda, diumenge co-menar amb una exhibici deBolillos, aix com espais de jocsinflables per a nens, un taller demaquillatge i una exhibici detaekwondo. Melani Corazn ila mgia del Mago Fleky ame-nitzaran la tarda, mentre que el

  fi de festa anir a crrec del grupCanela i miel, que acomiadaranles festes fins a lany que ve.

  ACABEN LES FESTES DE BARRIDe fet, les festes del Llat servi-ran per acomiadar les festes ma-jors dels barris que shan celebratdes de principis de juny a SantaColoma.

  Al llarg de tot el ms, la ciu-tat ha celebrat les festes de RiuSud, Can Calvet, Singuerln, LesOliveres, Riu Nord, CementiriVell Pallaresa, Guinardera, Fon-do i Serra de Marina.

  El Mago Fleky actuar diumenge al vespre. Foto: Mago Fleky

  El Llat tanca la temporada de festes majors de barri

  RedacciSANTA COLOMA

  La Colmena tanca temporadaamb 4.500 espectadors

  ENTITATS4La Colmena ha tancatla seva segona temporada de tea-tre a la nova seu de lentitat amb4.540 espectadors.

  La Colmena ha programatdurant tot el curs 70 funcions ims de 36 espectacles diversos.Segons els seus directors, JoanFernndez i Andreu Bans, partde lxit rau en laposta per les ac-tuacions dartistes locals. Enshem consolidat com una ala al-

  ternativa al teatre municipal Jo-sep Maria de Sagarra, afirmen.

  Daltra banda, per a Fernndezi Bans la clau de lxit tamb haestat loferta de cursos de forma-ci i la creaci dun grup de teatreestable.

  De fet, la temporada que ve lesobres de la companyia La Col-mena estaran en cartell tres set-manes, amb la qual cosa es volatreure nou pblic.

 • 30 juny 2016

  | 16

  lnianord.catSant Adri

  LAlex Zayas Band obre avui el 22 Festival de Jazz

  MSICA4Els jardins del Museude la Histria de la Immigracide Catalunya (MhIC) acolliranavui el concert de lAlex ZayasBand, que donar el tret de sor-tida al 22 Festival de Jazz deSant Adri, organitzat per las-sociaci Amics del Jazz.

  Desprs de formar part de labanda del clebre bluesmanameric Hook Herrera, Zayas hatingut una dilatada carrera, jaconsolidada, a partir duna ba-rreja de blues rock i funk, amb la

  qual ha sabut construir un estilpropi.

  El festival continuar als jar-dins del MhIC el 7, el 14 i el 21 dejuliol. Desprs de Zayas ser eltorn de Gwen Perry, mentre queel dia 14 els protagonistes seranImma Ilies i el Michele FaberQuartet i el 21 el Benjamn LenTrio.

  Tots els concerts comenarana les nou del vespre als jardinsdel MhIC i el preu de les entra-des s de 5 euros.

  LABORAL4LAjuntament deSant Adri sha comproms apagar un sou mnim de 1.000 eu-ros al mes als treballadors muni-cipals i a treballar perqu les em-preses adjudicatries de serveissegueixin el mateix exemple.

  Aix ho va aprovar el Ple di-marts, desprs de donar llumverda a una moci presentada perERC -a la qual es van adherir elPSC, Sant Adri en Com i MES-i que va ser impulsada per Anema Mil, una iniciativa ciutadana que

  demana fixar el sou mnim in-terprofessional en 14 pagues de1.000 euros.

  Mentre que el sou de la plan-tilla municipal ja s igual o supe-rior als 1.000 euros, caldr tre-ballar perqu les empreses adju-dicatries respectin el compromsadquirit. La moci preveu que lesempreses incorporin clusulessocials, explica el portaveudERC, Rubn Arenas. LAjun-tament haur de donar ms pun-tuaci a aquelles que es com-

  prometin a pagar als seus treba-lladors un mnim de mil euros,afegeix.

  Daltra banda, la moci tam-b proposava lelaboraci dun plade treball entre Ajuntament, em-preses i sindicats, amb lobjectiuque progressivament tots els tre-balladors de la ciutat ingressincom a mnim 1.000 euros men-suals. s un objectiu a llarg ter-mini, primer cal tenir capacitatdinterlocuci amb les empre-ses, explica Arenas.

  El Polidor | Activitats de juliolEl centre de producci cultural i juvenil Polidor no aturar la seva activitat al juliol i oferir

  diversos tallers. Els dilluns estaran dedicats a les xarxes socials, els dimarts a la cerca de fei-na i lelaboraci de currculums, els dimecres a instruments musicals, els dijous a lapre-nentatge dangls, els divendres a pellcules i jocs i els dissabtes a espectacles culturals.

  Cap a un sou mnim de mil euros

  Jo plego dintentar canviar Es-panya. Ser la mosca collonera ala vostra esquerra, us acompan-yar i lluitar en lnic procs deruptura possible a la pennsula: laindependncia de Catalunya.Aquestes paraules del portaveu deSant Adri en Com i militant dePodem, Joan Belda, a Facebookhan tingut abast nacional i moltsles consideren la prova de la con-versi del regidor a lindepen-dentisme.

  Enmig del rebombori, Beldaha ats Lnia Nord per dotar decontext la seva reflexi a la xarxa.Sant Adri en Com sempre hadefensat un procs de rupturaper la repblica catalana, expli-ca. De fet, la candidatura es va pre-sentar amb el nom de Poble Actiu,un epgraf que agrupava diverses

  confluncies municipals alineadesamb la CUP. Tot i aix, la candi-datura no descartava laposta perfederar-se amb lestat espanyol.

  HEM TOPAT AMB UN MURAra, un cop passades les elec-cions espanyoles de diumenge,Belda considera que els que veienfactible un canvi de model terri-torial a lestat han topat amb unmur. No critico el paper de Po-dem, per s impossible federar-se quan no hi ha un tracte diguala igual, argumenta el regidor, queacusa PP, PSOE i Ciutadans de

  bloquejar qualsevol canvi de mo-del territorial. Actualment lnicprocs de ruptura possible a les-tat s lindependentista, afegeix.

  En aquest sentit, Belda rei-vindica Podem com a eina per su-mar suports a un procs consti-tuent i de ruptura independen-tista. A lrea metropolitanamolts cops sha vist lindepen-dentisme com un moviment bur-gs i etnicista, afirma Belda.Candidatures com Sant Adri enCom han aconseguit suports alsbarris i aix s com se sumen es-foros per la ruptura, conclou.

  Belda (a la dreta), en una imatge darxiu. Foto: Sant Adri en Com

  Belda: Podem sha dimplicaren el procs independentista El portaveu de Sant Adri en Com reivindica el partit lila

  com a eina per sumar suports a la ruptura amb lestat espanyol

  Andreu MerinoSANT ADRI

 • 30 juny 2016

  17 |

  lnianord.catMontgat

  El consistori rep 20 propostesde nou logotip municipal

  PROMOCI4LAjuntament harebut 20 propostes de nou lo-gotip municipal en el marc de lacampanya impulsada pel con-sistori amb lobjectiu de pro-mocionar la vila.

  Lobjectiu de la regidoria deComunicaci i Promoci s es-collir un logotip que reflecteixiels atractius de Montgat, ambl'objectiu de fer-lo servir com aimatge en campanyes, objectespromocionals, serveis i publi-cacions municipals.

  Ara, el jurat integrat per lal-caldessa, la regidora de Pro-moci de la Vila, el regidor de

  Promoci Econmica, tcnicsde lAjuntament, dos dissenya-dors professionals i el secretarimunicipal hauran descollir laproposta guanyadora.

  Per fer-ho, es basaran encriteris artstics i simblics. Ams, es valoraran especialmentaquelles propostes que mostrincom sadapta el logotip a diver-sos espais on es pugui aplicar enun futur, com trptics, fullets opgines web.

  El logotip ha dincloure ls-kyline del poble i pot contenirlemes o eslgans per promo-cionar la vila.

  Igualtat | Primera Jornada de diversitats sexualsEl 8 de juliol a partir de les nou del vespre, el Parc del Tramvia acollir la primera Jornadade diversitats sexuals de Montgat, en el marc dactuaci local LGTBI. En el programa sin-

  clouran un colloqui presentat per l'Observatori Contra l'Homofbia i la projecci de lapellculaPride. Tot plegat amb lobjectiu de fer sensibilitzaci envers la diversitat sexual.

  LAjuntament i les entitats ja res-piren alleujades. La Festa Majorde Sant Joan ha estat un xit, mal-grat que enguany Sant Joan cai-gus en pont i, a ms, hi haguseleccions diumenge. Les festeshan superat les expectatives departicipaci que tenem, reconeixel regidor de Festes i Cultura, Jor-di Chimisanas.

  Una participaci que, segonsChimisanas, ha estat promogudaper les associacions de vens i lesentitats culturals del poble, co-menant pel preg del 22 dejuny, en el qual hi van participarel CRiC, la Coral i Aspamoti. Elpreg ha estat un dels plats fortsde les festes, estem molt satisfetsde com va anar, explica Chimi-sanas. Daltra banda, laflunciaals concerts tamb ha estat moltpositiva, afegeix. Concerts com elde lorquestra La Privada, la nit dela revetlla al parc de la Riera d'en

  Font. Aquest va ser un dels in-gredients duna nit de Sant Joanque tamb va comptar amb la-rribada de la Flama del Canig,lencesa de la foguera a la platja iun sopar popular.

  Una revetlla en la qual, segonslAjuntament, van participar-hifora joves del poble, que, enmolts casos, van preferir que-dar-se que optar per altres alter-natives doci a municipis vens.Bona part del jovent va optar perquedar-se a Montgat, asseguraChimisanas. Un fet meritori si, ams, es t en compte que el 25 de

  juny Vilassar de Mar va acollir lafinal del concurs de Msica Jovedel Maresme, amb la participacide bandes locals.

  Precisament, un dels motiusde satisfacci per part del governmunicipal s que, segons assegurael consistori, vens de totes lesedats shan implicat en les festesde Sant Joan denguany.

  Una participaci que shapogut evidenciar en diverses ac-tivitats com el concert de cobla,el torneig de voleibol o les acti-vitats infantils organitzades ala plaa Sant Joan.

  El consistori valora positivament la participaci. Foto: Ajuntament

  La Festa Major aguanta el pont de Sant Joan

  RedacciMONTGAT

  El disseny escollit servir per promocionar la vila. Foto: Isidro Jabato

 • 30 juny 2016

  | 18

  lnianord.catTiana

  Esports, angls i msica als casals destiu de Tiana

  CASALS4Tiana ja ha donat eltret de sortida a la majoria de ca-sals destiu destinats a infants ijoves. De fet, lnic que encara noha comenat s el Campus debsquet Cruz Domnguez, queho far dissabte i que tamb in-clou piscina, sortides, activitatsldiques i visites de jugadorsprofessionals.

  Daltra banda, fins ara hancomenat sis casals, com perexemple el campus destiu DuetSports, pensat per a nens de 3 a15 anys i que durar fins al 29 dejuliol. Aquest casal inclou laprctica desports com futbol,bsquet, handbol o bdminton.

  En canvi, el Campus SoccerDream se centra principalment

  en el futbol i es desenvolupar alcamp de futbol fins al 22 de ju-liol.

  Per la seva banda, el Casinoacollir les seves setmanes es-portives per a nens de 3 a 13anys, que duraran fins al 29 dejuliol.

  MSICA I ANGLSLoferta de casals no se centranoms en les activitats esporti-ves. s el cas de lEscola de M-sica i Dansa, que organitza un ca-sal de cant, teatre, jazz i hiphop fins al 8 de juliol.

  Per ltim, lescola danglsKids&Us, organitza un campusfins al 29 de juliol centrat en la-prenentatge de langls.

  PAM | Enquesta ciutadanaLAjuntament ha habilitat a la pgina web municipal una enquesta destina-da als vens en el marc del procs participatiu del Pla dActuaci Municipal

  (PAM). El qestionari sestructura en nou blocs a travs dels quals el governmunicipal proposa les principals mesures dactuaci al llarg del mandat.

  El govern municipal i els grupsde loposici estudiaran possiblesmillores al consultori de salut lo-cal, un cop les dues parts dispo-sen per primera vegada de totala informaci sobre els serveisprestats a lequipament, aixcom sobre els professionals quehi treballen o les llistes despera.

  La informaci lha facilitatBadalona Serveis Assistencials(BSA), empresa pblica a qui elServei Catal de la Salut (Cat-Salut) t concedit el servei delconsultori. Lequipament enca-ra mant la qualificaci de rural,propi de municipis amb poca po-blaci.

  ESTUDI I PROPOSTESA la reuni hi va assistir la regi-dora de Drets i Benestar Social,Marta Gurdia i lassessor deJunts per Tiana en matria desanitat, Ramon Coll, a ms de la

  gerent de BSA, Pilar Saura, en-tre altres representants de lem-presa pblica.

  Ara, tant lexecutiu dEsterPujol com lagrupaci delectorsestudiaran la informaci ob-tinguda i a partir daqu valo-raran fer demandes de millo-res del servei. Podrem de-manar que el consultori ofersels serveis de metges especia-listes, apunta Coll, que recor-da que aquest servei fins ara no-ms sofereix a Montgat.

  Daltra banda, Coll asseguraque la voluntat de Junts s tre-ballar conjuntament amb lexe-cutiu municipal.

  Una predisposici que Gur-dia comparteix. Estem oberts atreballar amb tothom, assegu-ra la regidora, que valora moltpositivament disposar de tota lainformaci possible sobre elconsultori local. A partir daqu,veurem si cal reclamar algunamillora. Si s el cas, haurem derecrrer al CatSalut, conclou.

  Imatge darxiu del consultori local. Foto: Junts per Tiana

  Govern i oposici estudiaranmillores al consultori local

  RedacciTIANA

 • 30 juny 2016

  19 |

  lnianord.catComarca

  Les PAH volen que el BBVAcedeixi pisos buits

  HABITATGE4Les PAH de la co-marca mantenen la seva deman-da per aconseguir que el BBVA ce-deixi als Ajuntaments pisos queactualment t buits per destinar-los a lloguer social. Segons la pla-taforma, aquest banc s un delsque t ms pisos buits a tot lestat,i per aix la demanda semmarcaen una campanya de la PAH a ni-vell estatal.

  Per ara, les PAH de Badalonai Santa Coloma han demanat reu-nions a tres bandes en qu hi par-ticipin els Ajuntaments i repre-sentants de lentitat bancria. Entots dos casos, fins ara la plata-forma no ha obtingut resposta.Tenim contacte constant amb laPAH i el BBVA, assegura el regi-dor dHabitatge, Oriol Llad. En-tenem que no hauria de ser dif-cil convocar una reuni a tres

  bandes, per encara no ho hemvalorat, explica.

  Per la seva banda, la portaveude la PAH de Badalona, MontseGarcia, creu que la intervenci delconsistori suposaria un pas en-davant en les reclamacions de laplataforma. Creiem que si lA-juntament es posiciona, el BBVAestaria disposat a cedir pisos,assegura. Mentrestant, Juan Pas-tor, membre de la PAH de SantaColoma, s ms prudent. La me-diaci amb el BBVA ha servit peraturar desnonaments, per veu-rem si tamb serveix perqu ce-deixin pisos buits, diu.

  A lespera dobtenir respos-ta dels seus Ajuntaments, lesPAH preparen una acci con-junta a nivell catal dissabte perexigir a lentitat bancria la ces-si dels seus pisos buits.

  Consorci del Bess | Badalona oficialitza la seva adhesiEl Ple municipal de Badalona celebrat dimarts va aprovar ladhesi de lAjuntament al Consorci del Bess,

  que ja es va anunciar al desembre, amb labstenci del PP i el vot a favor de la resta de grups. Fins ara lens elformaven els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma, Sant Adri i Montcada i un dels reptes ms desta-

  cats que ha dafrontar s la transformaci del litoral a la zona on subiquen les Tres Xemeneies.

  El Barcelons Nord sha bolcatamb la celebraci del Dia Inter-nacional de lOrgull Lsbic, Gai,Transsexual, Bisexual i Interse-xual (LGTBI), que es comme-mora el 28 de juny, tant a nivellinstitucional com social.

  Per una banda, els Plens mu-nicipals de Badalona, Santa Co-loma i Sant Adri han aprovatmocions de suport al dia de lOr-gull LGTBI, que reivindiquen eldret de les persones a viure de for-ma plena, lliure i segura la sevasexualitat, a reconixer que lesmltiples formes destimar i des-itjar han de ser viscudes i trans-meses de manera naturalitzada irespectuosa.

  GRAFITI COLLECTIUDaltra banda, lAjuntament deBadalona va impulsar dimarts lacreaci dun grafiti collectiu alprquing de la platja, amb lob-

  jectiu de sensibilitzar els vens en-vers els drets i llibertats delcollectiu LGTBI.

  La intervenci artstica vaanar a crrec de la comissi de jo-ves Krear-T i va comptar amb laparticipaci de desenes de per-sones. Aquesta, per, no va serlnica acci que es va fer a Ba-dalona el 28 de juny. Al mat, Lespilones del carrer Francesc Lay-ret van aparixer enfundadesamb els colors de la bandera delArc de Sant Mart.

  FESTA AL MAS FONOLLARDaltra banda, a Santa Coloma lacelebraci del dia de lOrgull sa-llargar fins dissabte.

  El nou collectiu EntenemSanta Coloma LGTBI, que es vapresentar en societat el 17 demaig, celebrar una festa al MasFonollar amb actuacions delsdjs Rajah, Pam Pool i Ari Ko-rrales i amb Sharonne com a ar-tista convidada. El collectiu Brui-xes de Gramenet ser lencarre-gat de fer la colenda dun acte.

  Shan dut a terme accions artstiques als carrers de la comarca. Foto: Twitter

  La comarca surt de larmari per reivindicar lorgull LGTBI

  RedacciBARCELONS NORD

 • 30 juny 2016

  | 20

  lnianord.catComer

  La febre de la tapa contagiarSant Adri el cap de setmanaSANT ADRI4Lestiu ja s aqui el bon temps que lacompanyaconvida a sortir al carrer a gau-dir de les nits. Per aquesta ra, iper tal de reivindicar la gastro-nomia local, Sant Adri celebra-r a partir de dem i fins diu-menge la primera edici del Ta-pat, una mostra on ms de 10restauradors locals oferiran a laplaa de la Vila les seves millorstapes a un preu econmic.

  La iniciativa va a crrec de la-gncia Klousner i compta amb lacollaboraci de lAjuntament.A banda de laspecte gastronmicels organitzadors han volgut do-nar un aire festiu a lesdeveni-ment, ja que hi haur un escenaricentral on es faran actuacions iespectacles. Per la seva banda, di-verses entitats de la ciutat, comara el grup La Tronada, tambshan implicat en aquesta fira.

  Tiana escalfa motors per a la seva primera Festa dEstiu

  TIANA4La primera Festa dEs-tiu de Tiana tindr lloc dem di-vendres a la tarda. Lesdeveni-ment est organitzat per lAsso-ciaci de Comerciants i ServeisTianencs (ACIST) per dina-mitzar el comer del municipi,expliquen des de lentitat, i tam-b servir per donar la benvin-guda a lestiu.

  La festa arrencar a les sis dela tarda amb un taller de cuinaamb flors a crrec de Nria Cui-

  netes. Una hora ms tard hihaur lactuaci de Bufa & Sons,un grup que fa msica ambqualsevol estri, des de cadiresfins a mnegues o escales.

  Al llarg de la festa tamb hihaur un altre espai on es po-dran tastar cerveses artesanes.

  Aquest tipus dactivitats, depetit format, safegeixen a les queja organitza lACIST al llarg delany, com ara el Tast Tiana, elMarket Tiana o la Fira de Nadal.

  Larribada de dos Mercadonams a Badalona, grcies a unacord entre la marca valenciana ila Fundaci Badalona Capa quetreballa amb discapacitats, con-tinua portant cua. Desprs de latensa reuni a Bufal entre vens,botiguers, fundaci i Ajuntamentde fa unes setmanes, i de lanun-ci duna assemblea oberta per al8 de juliol, organtizada per lAs-sociaci de Vens de Bufal, persumar forces i encetar mobilit-zacions en contra de Mercadona,abans-dahir la qesti va ocuparuna part del Ple.

  Des de lAjuntament sempresha defensat un projecte que tun retorn social, tal com va ver-balitzar el regidor del Districte III,Francesc Ribot, en la reuni ambcomerciants a Bufal. Ribot es re-feria a la permuta de terrenysentre Mercadona i Badalona Ca-pa que permetr a la fundaci

  gaudir dun espai ms gran en unnou edifici on sinstallar un delsdos supermercats que t projectatsla marca. Els botiguers, per la sevabanda, creuen que un altre Mer-cadona a la ciutat ara nhi ha 5canviaria el model comercial.

  I qu hi tenen a dir des de Ba-dalona Capa? La seva presiden-ta, lexalcaldessa socialista MaiteArqu, explica a Lnia Nord quelacord amb Mercadona s moltimportant, ja que els permetr te-nir el doble despai. Arqu la-menta que actualment no tenenles condicions adients per tre-ballar al seu local del Gorg, i queper aquesta ra no poden atendrems demanda. La presidenta tam-b assegura estar estranyada

  per lactitud contrria dels boti-guers amb aquest projecte. En-tenem les seves raons i podemparlar-ne, afirma, tot i que re-corda que altres marques comCondis han obert supermercats ala ciutat i els comerciants nohan dit res, critica Arqu.

  El president de la FederacidAssociacions de Comerciants,Joaqun Nocete, respon que noes pot comparar una gran su-perfcie com Mercadona ambun Condis, que sn franquciesamb locals ms petits i amb for-mat de proximitat.

  Amb tot, ahir a la tarda es vacelebrar una trobada entre Guan-yem i les plataformes crtiquesamb larribada dels Mercadona.

  Badalona Capa: No entenemlactitud dels comerciants

  F. Javier RodrguezBADALONA

  Badalona | Campanya dinspecci a les botigues del centreEl departament de Consum de Badalona Prspera Sostenible, amb la collaboraci de la Diputaci,

  ha iniciat aquesta setmana una campanya dinspecci informativa adreada als comeros del centre de la ciutat. Lobjectiu s informar i assessorar els botiguers sobre els requisits que

  han de tenir els seus comeros pel que fa a la informaci que han de donar als seus clients.

 • 30 juny 2016

  21 |

  lnianord.catEsports

  El Seagull senfrontar a lEs-panyol a les semifinals de laCopa Catalunya. Les gavinesvan tornar a fer histria dissab-te passat i van segellar la sevaclassificaci desprs de patir i su-perar lAtltic Prat (2-2 desprsdel partit, 4-2 als llanaments depenal). Ara falta saber quan esdisputar aquest partit, malgratque des de la Federaci Catala-na de Futbol (FCF) apunten quesi tot va com lany passat ser afinals dagost i, si res no canvia,leliminatria, a partit nic, es ju-garia a Montigal.

  Encara amb les ferides ober-tes del partit contra el Tacuense,les de Jordi Ferrn van afrontarel matx de dissabte passat al Ju-lio Mndez del Prat amb lob-jectiu de guanyar-se un lloc en-tre els quatre millors equips delpas. Desprs de gaireb mitjahora de joc molt igualada i sen-

  se massa presncia a les rees,les gavines van donar el primercop grcies a una diana de Bea alminut 26.

  Tot i aix, les locals, que vanacabar en cinquena posici algrup 1 de la Preferent femenina,no es van donar per venudes idesprs del descans van capgirarel marcador. Mireia Garcia alset minut de la represa i nge-la Barroso des dels 11 metres alminut 70 van donar-li la volta a

  leliminatria. La reacci del Se-agull va ser gaireb immediata itres minuts desprs tornaven asituar lempat al marcador, tam-b amb un penal que va trans-formar Alba Gordo.

  Els llanaments des del puntde penal van somriure al Seagull.Alba, Xnia, Georgina i Patri esvan mostrar infallibles des dels11 metres, mentre que nomsngela i Tania Martnez vanaconseguir superar Noe.

  Les gavines continuen fent histria. Foto:CES

  El Seagull pateix per ja s a lessemifinals de la Copa CatalunyaRedacciBADALONA

  Montgat | Quatre cares noves per a la Fundacin HermesLHermes comena a perfilar la plantilla per al curs que ve. A finals de la setmana passada,

  el club va anunciar les arribades de quatre jugadors, el veter davanter argent Forzinetti(ex de la Grama), el migcampista Toms Garca (que arriba de la UE Sants) i dos jugadorsjoves, el porter Fabi (procedent de la UA Horta) i el lateral dret Sergi (fitxat del Ripollet).

  El CF Badalona, entreMontigal i Can Peixauet

  BADALONA4El futur immediatdel CF Badalona es resoldr aviat.Desprs de les darreres trobadesque el club i lAjuntament hanmantingut en el marc de la co-missi de seguiment de les obresdel nou estadi, el president Miquelngel Snchez ha explicat a LniaNord que el club sabr abansdel 15 de juliol on jugar els seuspartits fins que el camp estiguiacabat. Ens s igual jugar a Mon-tigal o a Can Peixauet, el que vo-lem s un espai ordenat i quecompleixi amb la normativa, novolem un camp petit, assegura el

  dirigent, que explica que en els da-rrers dies han comenat obres aMontigal per installar-hi gra-deries suplementries.

  PRIMERES RENOVACIONSPer altra banda, abans-dahir elclub va anunciar les primeres re-novacions de dos pesos pesants dela plantilla, Toni Lao i SergioMaestre, que seguiran vestintlescapulada com a mnim unatemporada ms. El mateix dia,per, es va conixer la marxa delporter Marc Vito, que ha fitxat pelCrdoba per jugar al seu filial.

  El club sabr si continua a Montigal abans del 15 de juliol. Foto:CFB

 • Esports| 22 lnianord.cat 30 juny 2016

  Mhavia marcat com a objectiujugar a la lliga espanyola. Ma-graden els reptes i volia jugar ala millor lliga del mn. Sn pa-raules de Maxi Rescia, el primerfitxatge del Catgas 2016-17. Cam-pi de Lliga, Copa i Supercopa aItlia amb el Pescara i finalista dela darrera edici de la UEFAFutsal Cup, el tanca de 28 anyssha comproms per tres tem-porades amb els colomencs. Eljugador de Buenos Aires esperaadaptar-se rpidament al nou es-til de joc i a la lliga i assegura quesesforar de valent per sumarel mxim i respondre a tot el queli demani el tcnic.

  El prxim repte per a Rescia,per, ser la disputa del mundialde Colmbia amb lalbiceleste,amb qui ja ha jugat dues copes

  del mn i suma ms de 100 in-ternacionalitats. LArgentina de-butar el dia 12 de setembrecontra el Kazakhstan. Els altresdos rivals dels sud-americans se-ran Salom i Costa Rica.

  COMENA EL CAMPUS DESTIUPer altra banda, dilluns passat vaarrencar una nova edici del

  campus destiu del club, que sa-llargar fins al divendres de la set-mana que ve. Durant tots aquestsdies, els nens poden gaudir desessions enfocades a la tcnica ila tctica i daltres pensades pertreballar la psicomotricitat. Tam-b faran una sortida a la piscinai un intercanvi amb els partici-pants al campus del CF Lloreda.

  Rescia, en un partit de la selecci argentina contra Itlia. Foto: AFA

  Rescia: Magraden els reptesi volia jugar a la millor lliga

  El tanca argent sha comproms amb el Catgas per tres anys Dilluns va comenar una nova edici del campus destiu del club

  El CK Badalona vol fer unreset i tornar a crear un equip

  BADALONA4Bufen vents decanvi al CK Badalona. Lequipms antic en actiu del pas (es vafundar lany 1997), comena a di-buixar la temporada 2016-17 i fauna crida per captar jugadors i ju-gadores per al primer equip.

  Volem fer un reset, lobjectiua curt termini no s guanyar la lli-ga, sin comenar de zero, que lagent ens conegui i crear un equip,explica lentrenador i vicepresi-dent, Jordi Martnez. Per aix,lentitat fa una crida per trobarnois i noies de ms de 16 anys.De moment hem fitxat 3 juga-dors del Matar i ara mateix so-bretot necessitem noies. La tem-porada passada vam patir molteslesions i tamb hi ha gent que sharetirat. Jo mateix vaig acabar la

  temporada com a jugador i en-trenador, afegeix Martnez. To-thom qui vulgui atrevir-se amb elkorfbal pot contactar amb el cluba travs de Facebook o Twitter oenviar un correu electrnic [email protected] La in-tenci del club s comenar a ferentrenaments oberts a lescola Ba-rres i Ones a finals dagost.

  Actualment, el club t dosequips sniors, un a Segona i una Tercera, per la situaci podriacanviar. Dem hi ha una as-semblea extraordinria on podriacanviar el format de lliga, per imi-tar el model holands. De cara alcurs que ve eliminarem el filial ien funci del que es decideixi alassemblea, podrem anar a jugara Tercera, acaba Martnez.

  El Dojo Satori organitza un entrenament solidari

  Pluja de medalles per al CTT Badalona a Blanes

  BADALONA4Continuen arri-bant bons resultats per al CTTBadalona. Els darrers metalls pera les vitrines del club van arribaral campionat dEspanya que esva disputar entre el 17 i el 26 da-quest mes a Blanes.

  El conjunt alev badalon, for-mat pels germans Lloret, DavidRepecho i Sergi Bocanegra vanaconseguir la segona posici des-prs de plantar-se a la final, on novan poder guanyar contra elsgrans favorits, el CETT Esparre-guera (3-1). Pel cam, lequip vaeliminar lAtltico San Sebas-tin, el filial de lEsparreguera i elTenis Mesa Alicante per la via r-pida (3-0).

  Pel que fa a les categories detennis adaptat, Alberto Seoane vaaconseguir dos guardons ms. Elpalista va fregar el ttol en la ca-tegoria individual Classe 6, pertamb va caure a la final en qua-tre sets contra landals lvaroValera. Seoane va arrodonir laseva actuaci al campionat ambun bronze per equips fent pare-lla amb el madrileny del CTMProgreso ngel Garrido.

  Daquesta manera, Seoaneclou un juny fantstic, ja quetamb va aconseguir dos bronzesfa unes setmanes a lOpen Inter-nacional del Prat. Ara, Seoanecontinua preparant-se per alsJocs Paralmpics.

  RedacciSANTA COLOMA

  SANTA COLOMA4Esport i so-lidaritat es donen la m. Dempassat el pavell La Bastida serlescenari dun entrenamentdarts marcials, boxa i lluita or-ganitzat pel Dojo Satori.

  s el primer cop que sor-ganitza i vindran mestres i cam-pions mundials com Csar Cr-doba, Jonathan Tineo o JaviGarca. Lespectacle est asse-gurat, expliquen des del gimnsa Lnia Nord. La jornada co-menar a les 9 del mat i sa-llargar fins a la 1 del migdia.Durant aquestes quatre hores,

  els participants podran aprendredaquests mestres, campions delmn en les seves disciplines, enun tatami gegant de ms de400 metres que sinstallar alpoliesportiu. A Catalunya sem-pre hi ha hagut una gran aficipels esports de contacte i si hi hauna bona resposta, ens plante-jarem repetir lexperincia, ex-pliquen els organitzadors.

  La sessi tindr un marcat ca-rcter solidari. Tot el que es recaptide les inscripcions dels partici-pants ser per a Creu Roja. El p-blic tamb podr fer donacions.

 • Esports 23 | lnianord.cat30 juny 2016

  [email protected]

  AGENDA SETMANALDEM 1 DE JULIOL21:00 Amb larribada del mes de juliol tornen

  les Nits dEstiu al Museu a lAns del Mono. Laprimera ser una concert de lOrquestraSimfnica del Valls. / Fbrica Ans del Mono.

  FINS AL 4 DE JULIOLTarda ltims dies per poder veure lexposici dels

  alumnes dels tallers de pintura de lAssociacide Vens del Raval i del Casal de la Riera Alta./ Biblioteca Can Peixauet.

  DIMARTS 5 DE JULIOL15:00 LAgrupaci del Comer i la Indstria or-

  ganitza un curs de manipulador daliments. Pera ms informaci cal trucar al telfon 93 38579 04. / Agrupaci del Comer i la Indstria.

  AVUI 30 DE JUNY21:00El Festival de Jazz, que organitzen els Amics

  del Jazz de Sant Adri, celebra la seva 22a edi-ci. El concert inaugural anir a crrec dAlexZayas Band. El preu de lentrada s de cinc eu-ros. / Jardins del MhiC.

  AVUI 30 DE JUNYTarda La darrera tarda del mes de juny al Po-

  lidor repetir el calendari dels dijous. Primeres far una nova sessi del taller de guitarrai desprs un cinefrum. / Centre El Polidor. DISSABTE 2 DE JULIOL

  Mat La Festa de Sant Pere omplir tot el dia dac-tivitats al barri del Tur del Mar. De bon mathi haur jocs infantils i els actes es tancaranal migdia, quan es far una paella popular.

  DISSABTE 2 DE JULIOLTarda Animaci infantil de Ja, je, ji, jo, ju, bo-

  tifarrada popular i masterclass de zumba a la15a Festa de lEstiu. / Plaa de les Mallorquines.

  AVUI 30 DE JUNY17:00Quan encara no ha passat ni una setmana

  des de la celebraci de la revetlla de Sant Joan,Tiana torna a estar de festa per la revetlla deSant Pere. / Llar de persones grans LEsplai.

  BADALONA MONTGAT TIANASANT ADRISANTA COLOMA

  El Trio Barril, format per Joan Aymerich,Tito Busquets i Ernest Martnez, serel grup encarregat damenitzar musi-calment aquesta nit de Jazz a la fres-ca. / Plaa de Sant Joan.

  Un concert de jazz a lafresca a la plaa Sant Joan

  Dem 1 de juliol a les 22:00

  Ja est tot a punt per a la 36a edicide les 24 hores de futbol sala que or-ganitza lFS La Unin. La fase final esfar amb sis grups de tres equips ca-dascun. / Pavell Nou.

  LFS La Unin torna a celebrarles 24 hores de futbol sala

  1, 2 i 3 de juliol

  Chagrin dcole, de Daniel Pennac, al Club du livre

  Avui 30 de juny a les 19:00

  El Circ Raluy tornar a portar la sevamgia a la ciutat. Acrobcies, poesia,tcnica i emoci en aquest espectacleper a tota la famlia.

  El Circ Raluy aterraa la rambla del GorgDc. 6 de juliol a les 20:00

  La darrera sessi del mes del Club dulivre (el club de lectura en francs) abor-dar lobra Chagrin d'cole, de lescriptornascut al Marroc Daniel Pennac. / Bi-blioteca Can Baratau.

  Ato Garca Reneses torna a lesseves arrels per celebrar els seus50 anys a la lliga. Lentrenadormadrileny ser el gran atractiudel clnic Ato#50 que comen-ar dem i sallargar fins diu-menge al pavell del Crcol.

  Ser un cap de setmana es-pecial per a Ato, perqu preci-sament a la Plana va ser on vadebutar com a entrenador quannoms tenia 27 anys. Els seusmtodes van revolucionar lamanera de jugar i durant quatreanys, abans de marxar a la Pen-ya, va aconseguir mantenir la ca-tegoria i, fins i tot, classificar le-quip per a la Copa Korac. Ambels verd-i-negres, Ato va ferms gran la seva llegenda, ambuna Copa del Rei, una EuroCupi una Copa ULEB.

  Reneses ser el protagonista dela jornada inaugural, una xerrada-clnic que es far dem a les 6 dela tarda i que sanomenar El jocen transici en funci de les ca-racterstiques dels teus jugadors.El tcnic tamb ser una de les ca-res principals de la segona activi-tat, la presentaci de les activitats

  en una conferncia conjunta ambel president de lACB, FranciscoRoca. El seminari El dribbling,que impartir el tamb lex verd-i-negre Sito Alonso, clour aquestprimer dia del clnic.

  Diego Ocampo, Carles Du-ran i el mateix Alonso seran elstres noms propis de les confe-rncies de dissabte. Ocampo co-ordinar les xerrades Jugant desdel bot a les 10 del mat i tancarles activitats de dissabte ambPassi el que passi, no taturisa les7 de la tarda. Entre aquestes

  dues, Duran sencarregar de laclasse Defensa dun jugador in-terior, mentre que lentrenadordel Bilbao Basket dur a terme laclasse Distribuci setmanal delsentrenaments: tcnic, tctic, fsic,vdeo, individual i llanament.

  El clnic Ato#50 es tancardiumenge amb dues darreres ses-sions, la primera, Pressionant atota la pista, a crrec de Duran,mentre que Ato sencarregarde la cloenda amb el clnic Levo-luci del teu equip i dels teus ju-gadors al llarg de la temporada.

  El madrileny inaugurar i clour les jornades. Foto: CJB

  Tot a punt al Crcol de Badalonaper acollir el clnic Ato#50

  RedacciBADALONA

  El pavell Ricart tanca el curs amb un torneig de 3x3

  SANT ADRI4El curs de bs-quet es va cloure definitiva-ment a la ciutat amb la dispu-ta del campionat Tir Lliure3x3 tour dissabte passat alRicart.

  Durant tot el dia, el pavelles va reunir centenars de par-ticipants en les diferents cate-gories, des de premini fins a s-nior, per jugar a aquesta mo-dalitat de basquet dinmica idivertida. Algunes jugadores

  del primer equip de lSnatts,com Marta Claret o Olga Rua-no, no es van voler perdre lacompetici.

  GASCN, AL PRIMER EQUIPPer altra banda, diumengepassat es va anunciar una al-tra cara nova per al primerequip de lSnatts. Maria Gas-cn, que complir la seva se-tena temporada al club, puja alsnior procedent del filial.

  Alberto Abalde, a la llistaprvia per als Jocs Olmpics

  BADALONA4El Joventut podriatenir representaci als Jocs deOlmpics de Rio. Lescorta gallecAlberto Abalde va ser incls a lallista prvia de 20 jugadors que elseleccionador espanyol SergioScariolo va anunciar dilluns pas-sat per jugar els darrers amisto-sos abans de la cita olmpica.Daquesta manera, Abalde co-menar la concentraci amb elcombinat espanyol divendres i ju-gar els amistosos de preparacicontra Angola (el 12 de juliol aBurgos), Litunia (el 21 de juliola Mlaga), Veneuela (el 23 de ju-liol a Madrid i el 25 a Valladolid).Desprs daquests quatre par-

  tits, el tcnic itali haur de des-cartar vuit homes ms per con-feccionar lequip que viatjar alBrasil. Els ex verd-i-negres PauRibas, Ricky Rubio, Guillem Vi-ves i Rudy Fernndez tamb for-men part daquesta llista.

  SALVANS, CAMPI EN 3X3Per altra banda, el verd-i-negreQuim Salvans es va coronar cam-pi dEspanya 3x3 amb la selec-ci. Fent equip amb el blaugranaric Vila, amb lhospitalenc DaniGarcia i el manres Joan Pons,Catalunya va aconseguir la vic-tria diumenge passat a Valnciacontra Madrid (22-20).

 • | 24 30 juny 2016lnianord.cat Una nova edici cada dijous