l'empresa i la seva organització (1 i 2)

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2014

223 views

Category:

Economy & Finance

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • BLOC 1 Lempresa i la seva organitzaci Lempresa i el seu entorn La organitzaci de lempresa Elecci de la forma jurdica Trmits per a la creaci de lempresa En benefici propi
 • Lempresa i la seva organitzaci Cadascun de nosaltres necessita satisfer diriament una gran quantitat de necessitats: alimentaci, vestit, transport, formaci, la majoria de les quals sn proporcionades per les empreses. A ms, a partir de la participaci en les activitats de les empreses obtenim els mitjans econmics. Es tracta, sens dubte, de dos motius de pes per estudiar la realitat empresarial. Un dels objectius prioritaris daquesta matria, i daquest bloc temtic en particular, s proporcionar les eines perqu pugueu desenvolupar el vostre propi projecte empresarial.
 • 1.Lempresa i el seu entorn Objectius: Reconixer les funcions de lempresa, determinar-ne els objectius i valorar la seva importncia per al benestar de la societat Reconixer i valorar la figura de lempresari i els diversos factors que influeixen en lactivitat de lempresa, amb la finalitat de desenvolupar un projecte propi Identificar diversos tipus dempreses existents en el mercat Conixer quins aspectes shan de considerar per a crear una empresa de manera que es puguin prendre les decisions ms adequades Conscienciar-se de limpacte mediambiental que pot provocar el desenvolupament duna activitat empresarial amb lobjectiu de prendre les decisions ms adequades per a la seva minimitzaci
 • 1.Lempresa i el seu entorn 1. Lempresa 1. 2. 3. 2. Lactivitat empresarial 1. 2. 3. 3. El producte El mercat La normalitzaci legal que afecta lempresa Tipus dempresa 1. 2. 3. 4. Funcions de lempresa Objectius de lempresa Lempresari Segons el sector dactivitat Segons la dimensi Segons la titularitat del capital La creaci de lempresa 1. 2. El pl dempresa Ajudes per a la creaci de lempresa: els vivers dempreses
 • Lempresa Tota societat t un model de... ...Organitzaci econmica que permeti a la poblaci... ...Disponibilitat de bns que depn, en part, dels... ...Recursos disponibles
 • Factors de producci Coordinaci Producte Una empresa s una unitat econmica que, a partir de la combinaci de diversos factors de producci, posa a disposici del pblic bns i serveis.
 • Funcions de lempresa Combinats en Es produeixen i venen Factors productius Lempresa Bens i serveis recursos naturals, treball de les persones, mquines, eines mitjanant les activitats dirigides i coordinades per lempresari. aliments, llibres, cotxes, electrodomstics amb els recursos obtinguts es remunera els propietaris dels factors, com els empresaris o els treballadors a canvi de la venda es generen uns ingressos
 • Objectius de lempresa Lobjectiu de lempresa privada, en general, s lobtenci de beneficis per als seus propietaris Pot promoure un benefici social: - Produeix bns i serveis necessaris - Es creen llocs de treball. Pot generar costos socials: - Producci de residus que contaminen el medi ambient. - Abusos en les condicions i en lhorari de treball. - Producci de bns de poca qualitat que puguin comprometre la salut del consumidor. - Fixaci de preus molt alts degut a una situaci de manca de competncia. Es necessari, doncs, crear una normativa que reguli determinats aspectes: laborals, mediambientals, de defensa de la competncia, de protecci del consumidor...
 • Lempresari Per a iniciar una activitat empresarial, es necessita la iniciativa duna persona o un grup de persones que estiguin disposades a arriscar els seus recursos econmics i que sencarreguin de la contractaci dels factors de producci necessaris, de lorganitzaci i de la planificaci de lempresa. Lempresari planifica, organitza i controla la producci, i assumeix, si s propietari, el risc derivat de les activitats de lempresa. Cal no confondre empresari i propietari, malgrat que sovint coincideixin. - Petita empresa, en general, coincideixen en la mateixa persona (lAmo). - Gran empresa pot ser propietat de molts socis que no la gestionen directament, sin que delegen aquesta funci (President, Director General).
 • Lactivitat empresarial En la definici de lactivitat empresarial que ha dexercir lempresa shan de considerar diversos factors, entre els quals sn essencials: El producte que ofereix. Les caracterstiques del mercat en qu es comercialitza. La normativa legal existent. La localitzaci de lempresa.
 • El producte Una empresa pot assolir la seva finalitat en la mesura que aconsegueixi vendre el seu producte. Podem classificar els productes segons les seves caracterstiques i segons la seva finalitat. Segons les seves caracterstiques en... Bns: objectes fsics que es poden tocar, com ara un bolgraf o un cotxe. Serveis: conjunt dactivitats i operacions que serveixen per a un s determinat, com ara latenci que rebem dun metge o de lempleat duna oficina bancria.
 • Productes de consum: sn aquells el dest dels quals s satisfer les necessitats de tipus personal, i que no sincorporen en el procs productiu, com ara la roba o laliment. Poden ser... Segons la seva finalitat en... Productes industrials: els adquirits per altres empreses per tal de ser incorporats en el seu procs productiu. Es classifiquen en... Duradors: tenen una certa permanncia en el temps, com ara un cotxe o una nevera Fungibles: per al consum directe, com ara un pa o una taronja Primeres matries: materials no elaborats que lempresa manipula per tal dincorporarlos en el procs productiu, com ara el metall de coure per a una empresa que fabrica cablejat elctric. Components: elements amb algun grau delaboraci que formen part de sistemes ms amplis, com ara els pneumtics que adquireix un fabricant de cotxes per a incorporar-los als seus vehicles. Equip de producci: constitut per la maquinria i les eines que utilitza lempresa en el procs de fabricaci.
 • El mercat Lxit de vendes de lempresa depn de diversos factors, dentre els quals el producte s fonamental. No obstant aix, el millor producte pot resultar un fracs de vendes si existeixen pocs compradors o si hi ha una gran quantitat dempreses que comercialitzen el mateix producte o un de semblant. Un mercat est constitut pel conjunt de compradors i venedors dun producte. Es important considerar doncs, la competncia existent, les motivacions del consumidor, el segment del mercat, la grandria del mercat i la quota de mercat. Aix es coneix com a estudi de mercat.
 • Motivacions del consumidor Motius racionals Relacionats amb la reflexi del consumidor sobre les caracterstiques del producte pel que fa a la seva capacitat per a satisfer les seves necessitats. Daquesta manera, quan una persona vulgui adquirir un cotxe, prendr la seva decisi a partir de comparar el preu i la qualitat oferts per les diverses marques i considerar la fiabilitat del servei postvenda; per exemple, la disponibilitat de recanvis. En aquest sentit, cal destacar la tendncia de molts consumidors a mantenir la seva fidelitat a una marca o un producte si anteriorment han quedat satisfets. Motius emocionals Relacionats amb el desig del consumidor dobtenir un cert prestigi pel fet de ser-ne propietari. Aix, entre dos cotxes, un comprador pot prendre la decisi de triar la marca que consideri de ms prestigi, la que provoqui ms admiraci entre els vens o la que subratlli la seva pertinena a un determinat grup social. Cal destacar la tendncia dimportants grups de consumidors a seguir modes; s a dir, a adquirir el mateix tipus de bns alhora que els estan consumint moltes altres persones.
 • Competncia Forma de mercat Es caracteritza per... Exemples Conseqncies per a lempresa Competncia perfecte Lexistncia de molts compradors i venedors que comercien amb un producte homogeni; s a dir, que no est diferenciat per marques o models. Productes del sector primari, com ara el blat de moro o el peix. - El factor de competncia fonamental s el preu. - Si es tracta del mateix producte, el consumidor es decantar pel que tingui un preu inferior. Monopoli Ser lnica empresa que ofereix el seu producte en el mercat. Empreses amb dret exclusiu a lexplotaci duna patent. - Lempresa podr fixar el preu que consideri ms convenient, per tal dassolir el mxim benefici. - No t competidors. Oligopoli Ser poques les empreses que comercialitzen el mateix b. Telefonia fixa i mbil, gasolina... -Les empreses poden competir en preu. - Hi ha la possibilitat que, pel fet de ser poques, arribin a un acord entre elles per mantenir o apujar els preus. Competncia monopolstica La multiplicitat de compradors i venedors que comercien amb un producte diferenciat en marca, model o disseny. s molt freqent en una gran quantitat darticles diferenciats en marques, models i qualitats. - Diferenciar el seu producte dels de la competncia, per tal daconseguir una millor adaptaci als gustos i necessitats del consumidor.
 • Segments de mercat Un segment de mercat est constitut pel conjunt de consumidors que demanden un producte de caracterstiques semblants. Els consumidors no sn homogen