eines 2.0 per a les organitzacions

72
1 Jordi Graells i Costa www.graells.cat i www.slideshare.net/jordigraells Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca . Avís legal Eines 2.0 per a les organitzacions DG Comunicació del Departament de la Presidència (Generalitat de Catalunya) Palau de la Generalitat. Saló Torres Garcia, 12 de juny de 2009 Sessió de formació per a caps i personal de gabinets premsa

Upload: jordi-graells

Post on 31-Aug-2014

2.772 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

Presentaci per als gabinets de comunicaci de la Generalitat de Catalunya al Sal Torres Garcia del Palau de la Generalitat, 12 de juny de 2009

TRANSCRIPT

Page 1: Eines 2.0 per a les organitzacions

1

Jordi Graells i Costa www.graells.cat i www.slideshare.net/jordigraells

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Avís legal

Eines 2.0 per a les organitzacions

DG Comunicació del Departament de la Presidència (Generalitat de Catalunya)

Palau de la Generalitat. Saló Torres Garcia, 12 de juny de 2009

Sessió de formació per a caps i personal de gabinets premsa

Page 2: Eines 2.0 per a les organitzacions

1

1. Què està passant a la societat?

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 3: Eines 2.0 per a les organitzacions

2

Revolució Internet: to be or not to be

- Sobre un 60% de la població espanyola connectada

- Per ordinador fix, portàtil, mòbil, videoconsola, TV...

(multicanalitat)

- 1.500 milions d’habitants del planeta connectats a Internet d’un total de 6.800 milions

- que amb la Internet actual esdevenen mitjans de comunicació i agents de participació

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 4: Eines 2.0 per a les organitzacions

3

... que afecta el que som i fem

Estem presenciant un moment històric determinant que transforma per a sempre la manera com:

- aprenem

- produïm

- interaccionem amb l’entorn

- i ens relacionem amb els altres

La clau està a definir nous models de relaciói de creació de valor = innovar

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 5: Eines 2.0 per a les organitzacions

4

Innovar = transformar coneixement en valor

Imatge de l’article “Com innovar serveis a l’Administració” de Jordi Graells Costa a Escola Innovació. Butlletí de la funció directiva núm. 1. Barcelona: EAPC, nov. 2007

La innovació és un procés participat per molts actors pel qual el coneixement (una idea) es transforma en valor i com a tal el percep l’usuari. En aquest fenomen hi tenen un lloc destacat: la tecnologia, l’aprenentatge, la xarxa (interrelació social) i la comunicació.

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 6: Eines 2.0 per a les organitzacions

5

2. Què podem fer des de l’Administració?

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 7: Eines 2.0 per a les organitzacions

6

Avançar cap a l’objectiu = l’Open Government

De la innovació a la Governança oberta (Open Government)

L’objectiu final ha de ser avançar cap a formes de govern-administració amb més:

- Eficàcia. Co-disseny de serveis a partir de la ciutadania

- Eficiència. Fer més coses amb els mateixos recursos i nous usos

- Transparència. Eines de seguiment i rendició de comptes

- Col·laboració / participació. Per responsabilitzar el ciutadà(democràcia participativa)

- Coresponsabilitat. Per avançar cap a la democràcia deliberativa.

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 8: Eines 2.0 per a les organitzacions

7

© Sydney Morning Heraldwww.smh.com.au Eiffel Tower at night © rednuht,

www.flickr.com/photos/rednuht/275062341/CC BY 2.0

Quina diferència hi ha?

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 9: Eines 2.0 per a les organitzacions

8

N’hi ha de 6 menes:

http://cat.creativecommons.org/llicencia

8

Tipus de llicències de Creative CommonsLa còpia o reproducció, la distribució i la comunicació pública sempre estan autoritzades quan hi ha un reconeixement de l'autor en els crèdits, però es pot limitar l’ús comercial o la possibilitat de fer-ne obres derivades o bé condicionar-les al manteniment dels termes de la llicència del treball original. Combinant aquestes condicions es generen les 6 llicències estàndard actuals.

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 10: Eines 2.0 per a les organitzacions

9

Més de 80 milions de fotosnomés a Flickr

Thank you for sharing © Clearly Ambiguous http://www.flickr.com/photos/clearlyambiguous/39896923/ CC BY 2.0

Jord

i Gra

ells

Cos

ta “

Eine

s 2.

0 pe

r als

gab

inet

s de

com

unic

ació

”. S

essi

ó de

form

ació

per

a la

DG

de

Com

unic

ació

CC

BY

3.0

Page 11: Eines 2.0 per a les organitzacions

10

El juny de 2007...

Publicació de la Generalitat de Catalunya en CC en paper i digital = primera experiència d’una Administració amb les llicències.

Paral·lelament, a l’altra banda del món, l’estat australià de Queensland començava a mostrar el seu interès pel mateix recurs.

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 12: Eines 2.0 per a les organitzacions

11

Centre Penitenciari Brians 2

Avís legalAquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia) i no se'n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca.

© Generalitat de CatalunyaDepartament de Justícia

www.gencat.cat/justiciaPrimera edició: juny de 2007Projecte gràfic i impressió: Arts Gràfiques ...Dipòsit legal: ...

... la Generalitat va començar a publicar en llicències Creative Commons

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 13: Eines 2.0 per a les organitzacions

12

ww

w.g

enca

t.cat

/pub

licac

ions

Publicacions de la Generalitat

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

[...]

Page 14: Eines 2.0 per a les organitzacions

13

3. Canvi de rol de la ciutadania

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 15: Eines 2.0 per a les organitzacions

14

El ciutadà periodista

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

ww

w.p

ropu

blic

a.or

g

Page 16: Eines 2.0 per a les organitzacions

15

El ciutadà usuari de serveis

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

ww

w.iw

antg

reat

care

.org

Page 17: Eines 2.0 per a les organitzacions

16

El ciutadà participant actiu

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

ww

w.m

ysoc

iety

.org

Tom Steinbergi MySociety.orga Gran Bretanya

Page 18: Eines 2.0 per a les organitzacions

17

The Power of Information. Tom Steinberg

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

ww

w.c

omm

ento

nthi

s.co

m/p

ower

ofin

form

atio

n

Page 19: Eines 2.0 per a les organitzacions

18

Prime Minister’s Strategy Unit

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

ww

w.s

trate

gy.g

ov.u

k

Page 20: Eines 2.0 per a les organitzacions

19

= Portals de ciutadania empoderada 1/2

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

www.writetothem.com

www.fixmystreet.com

WriteToThem

FixMyStreet

Page 21: Eines 2.0 per a les organitzacions

20

= Portals de ciutadania empoderada 2/2

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

http://petitions.number10.gov.uk

www.mysociety.org/projects/theyworkforyou

Number10Downing Street

TheyWorkForYou

Page 22: Eines 2.0 per a les organitzacions

21

Government on the web

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

ww

w.g

over

nmen

tont

hew

eb.o

rg

Page 23: Eines 2.0 per a les organitzacions

22

I, a més a més, els professionals de l’Administració s’organitzen

en xarxes...

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 24: Eines 2.0 per a les organitzacions

23

ww

w.g

ovlo

op.c

om

Comunitats de funcionaris innovadors

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 25: Eines 2.0 per a les organitzacions

24

Això vol dir que...

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 26: Eines 2.0 per a les organitzacions

25

Des de l’Administració, per relacionar-nosamb la ciutadaniai la societat, cal usar eines 2.0

Tool

ed F

latty

©fla

ttop3

41ht

tp://

ww

w.fl

ickr

.com

/pho

tos/

flatto

p341

/108

5739

925/

CC

BY

2.5

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 27: Eines 2.0 per a les organitzacions

26

Mirem quantes empreses web 2.0 han desaparegut (amb una x rosa) o han estat adquirides (amb un cercle verd).

Però amb una mica de vista!

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 28: Eines 2.0 per a les organitzacions

27

Pare

t 2©

jord

igra

ells

. CC

BY

2.0

Els empleats que creuen que poden

continuar funcionant com fins ara

Els empleats col·laboratius 2.0

Aquesta és l’autèntica bretxa digital

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 29: Eines 2.0 per a les organitzacions

28

4. Quines eines d’Internet?

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 30: Eines 2.0 per a les organitzacions

29

Eines web1. Eines de comunicació

AsíncronaSíncrona

2. Eines i entorns col·laboratius

3. Xarxes socials

4. Aplicacions en línia

5. Altres eines

Quadre classificació eines web 2.0

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 31: Eines 2.0 per a les organitzacions

30

1. Eines de comunicacióAsíncrona- Correu electrònic

- Bloc- Microblogging (Twitter, Yammer)

Síncrona- Missatgeria instantània (Google Talk)- Telefonia per IP (Skype)

Eines web 2.0 1/3

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 32: Eines 2.0 per a les organitzacions

31

2. Eines i entorns col·laboratius

- Treballar col·laborativament: wiki, fòrum- Google Apps- Google Groups- Filtres i promoció social de continguts i notícies

(Digg, Menéame)- Geoaplicacions (Google Maps, Panoramio)- Compartició d’arxius multimèdia (Flickr, Picasa, Youtube)- Compartició de preferits (Delicious)

3. Xarxes socials

Eines web 2.0 2/3

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 33: Eines 2.0 per a les organitzacions

32

4. Aplicacions en línia- Ofimàtica en línia (Google docs)- Repositoris de documents- Pàgina d’inici personalitzada (iGoogle)- Sistema operatiu compartit (eyeOS)

5. Altres eines- Eines per escoltar: Google Alert, Wikio, Blogsearch...- De gestió: sindicació, etiquetatge, recomanació, votació...

Eines web 2.0 3/3

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 34: Eines 2.0 per a les organitzacions

33

Aquest és el quadre-resum d’eines 2.0

1. Eines de comunicació

2. Eines i entornscol·laboratius

3. Xarxessocials

CC BY Jordi Graells ‘Innovación pública y trabajo colaborativo’. Jornada de InnovaciónColaborativa en Osakidetza. Bilbo, 22.04.2009Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 35: Eines 2.0 per a les organitzacions

34

5. Unes altres classificacions

de les eines d’Internet

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 36: Eines 2.0 per a les organitzacions

35

Una primera classificació...Comunicació síncrona: telefonia IP, missatgeria instantània

Comunicació asíncrona: bloc, correu electrònic, microblogging (Twitter i Yammer)

Col·laboració: fòrum, wiki, plataforma col·laborativa (e-Catalunya, Google Apps), xarxa social (Facebook, Linkedin...)

Gestió: sindicació (RSS, avisos), etiquetatge (bookmarking), recomanació, votació (filtre/promoció continguts)...Consulta sobre què es diu de la nostra organització:Blogsearch blogsearch.google.com, Technorati technorati.com, Blogpulse (comparar conceptes) www.blogpulse.com, Boardtracker(buscar conceptes als fòrums) www.boardtracker.com, Wikio (buscar a notícies per tags) www.wikio.es, Google Trends (temes de cerca populars) www.google.com/trends, Google Alerts (avisos sobre nom de l’organització que GA troba a Internet) www.google.com/alerts, Aplicacions Twitter http://twitdom.com/twitpipe, Twazzup Per seguir què diuen a Twitter www.twazzup.com

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 37: Eines 2.0 per a les organitzacions

36

1. Per comunicar: bloc, twitter (microblogging), Twitpipe (conjunt d’aplicacions Twitter)

2. Per escoltar: Technorati, Blogsearch, Google Alerts, Twazzup, Unfoldingnews, Twemes, Disqus, Commentful, Backtype, Intensedebate...

3. Per col·laborar: eyeOS, Google Apps, Google Groups, GoogleWave, altres (Posterous, amb llistes de correus-e, Tumblr...).Wiki: Wikispaces, Wikimatrix. Xarxa social: Facebook, Linkedin. Promoció de notícies: Digg, Menéame, La Tafanera. Repositoris: Delicious, Flickr, Youtube, Goear..

4. Per organitzar-se- Lectors RSS: Google Reader, Feedly, Bloglines, FriendFeed...- Entorns personalització: Netvibes, iGoogle, Pageflakes

5. Per emmagatzemar informació: Adrive, Dropbox, Esnips...

... i una altra de més definitiva!

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 38: Eines 2.0 per a les organitzacions

37

1. Per comunicar: bloc, Twitter, xat...

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 39: Eines 2.0 per a les organitzacions

38

http

://bl

ocs.

genc

at.c

at

Bloc: gencat

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 40: Eines 2.0 per a les organitzacions

39

http

://bl

ocs.

genc

at.c

at/g

estio

cone

ixem

ent

Bloc: gestió de coneixement de Justícia

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 41: Eines 2.0 per a les organitzacions

40

ww

w.e

lpai

s.co

m/s

uple

/cib

erpa

is

Twitter: aplicacions

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Ciberpaís. Dijous, 11de juny de 2009

Page 42: Eines 2.0 per a les organitzacions

41

ww

w.tw

itter

.com

/gen

cat_

cat

Twitter: gencat

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 43: Eines 2.0 per a les organitzacions

42

Ús de Twitter a l’Administració dels EUA

http

://oh

myg

ov.c

om

Twitter: Administració EUA

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 44: Eines 2.0 per a les organitzacions

43

ww

w.c

bc.c

a/te

chno

logy

/sto

ry/2

009/

03/0

6/tw

itter

-cou

rt.ht

ml

Twitter: un jutge deixa tuitejar un judici

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 45: Eines 2.0 per a les organitzacions

44

ww

w.y

amm

er.c

om

Yammer: gencat

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 46: Eines 2.0 per a les organitzacions

45

ww

w.s

exej

oves

.gen

cat.n

et

Xat: Institut Català de la Salut

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 47: Eines 2.0 per a les organitzacions

46

2. Per escoltar: Technorati, Blogsearch, Google Alerts, Twazzup, Unfoldingnews, Twemes

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 48: Eines 2.0 per a les organitzacions

47

http

://te

chno

rati.

com

Technorati

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Cerca per concepte. Per ex. ‘generalitat’. Afegir RSS a Google Reader. Funcionalitat ‘Compare’.

Page 49: Eines 2.0 per a les organitzacions

48

http

://bl

ogse

arch

.goo

gle.

com

Blogsearch

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Cerca de ‘generalitat’. Afegir RSS de la cerca a GoogleReader perquè llegim sempre nous feeds de ‘generalitat’.

Page 50: Eines 2.0 per a les organitzacions

49

ww

w.g

oogl

e.co

m/a

lerts

Google Alerts

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Configurar paraula perquè ens alerti sempre que la trobi al web.

Page 51: Eines 2.0 per a les organitzacions

50

ww

w.tw

azzu

p.co

m

Twazzup

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Per seguir què es diu al Twitter sobre la nostra organització. Per ex. hi posem ‘generalitat’; podem respondre també els tuits o msg.

Page 52: Eines 2.0 per a les organitzacions

51

http

://un

fold

ingn

ews.

com

Unfoldingnews

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Per seguir què es diu al Twitter sobre ‘generalitat’. Podem afegir l’RSS d’aquesta cerca al Google Reader.

Page 53: Eines 2.0 per a les organitzacions

52

http

://tw

emes

.com

Twemes

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Per seguir què es diu al Twitter sobre ‘generalitat, però a partir de l’etiqueta o hashtag. Per met fer-ne un giny-widget per al bloc, etc.

Page 54: Eines 2.0 per a les organitzacions

53

3. Per col·laborar: eyeOS, Google Apps, Google Groups, Google Wave, Wikispaces. Xarxa social: Facebook, Linkedin. Promoció de notícies: Digg. Repositoris: Delicious, Flickr, Youtube, Goear...

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 55: Eines 2.0 per a les organitzacions

54

http

://ey

eos.

info

eyeOS

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Escriptori del PC al web: grups de treball cooperatiu amb eines compartides, compartició de feeds (d’un bloc, etc.)...

Page 56: Eines 2.0 per a les organitzacions

55

Recursos gratuïts per al treball col·laboratiu: Google Wave

Google Apps i Google Groups

http

s://w

ww

.goo

gle.

com

/a/g

enca

t.cat

http

://gr

oups

.goo

gle.

com

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 57: Eines 2.0 per a les organitzacions

56

ww

w.w

ikis

pace

s.co

m

Wiki

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Per crear documents col·laborativament. També Google Docs.

Page 58: Eines 2.0 per a les organitzacions

57

Facebook

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Programari de xarxa social amb conjunt d’aplicacions. És una mica el sistema operatiu de les xarxes socials (social network).

ww

w.fa

cebo

ok.c

om/ p

ages

/Bar

celo

na-S

pain

/Arts

-San

ta-M

onic

a/56

4257

9876

5

Page 59: Eines 2.0 per a les organitzacions

58

Linkedin

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Xarxa social de contactes orientada al currículum professional. Eines (fòrum...) i se n’hi poden encastar (twitter, bloc, slides, wiki).

ww

w.li

nked

in.c

om

Page 60: Eines 2.0 per a les organitzacions

59

http

://di

gg.c

om

Promoció de notícies: digg

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Per promoure i votar notícies a partir de la participació de la gent.

Page 61: Eines 2.0 per a les organitzacions

60

http

://de

licio

us.c

om

Delicious

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Delicious/Tags/generalitat, copiar feed i afegir-lo a Google Reader.

Page 62: Eines 2.0 per a les organitzacions

61

ww

w.fl

ickr

.com

/whi

teho

use

Flickr

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

La Casa Blanca publica les fotos a Flickr.

Page 63: Eines 2.0 per a les organitzacions

62

No podem subscriure’ns a vídeos per lector d’RSS GoogleReader. Cal fer-ho amb la funcionalitat pròpia de Youtube.

Altres de denúncia:- ConfidencialCat www.youtube.com/watch?v=e0khtNdmsB0

- Educació per a la ciutadania (JS) www.youtube.com/watch?v=1bfwAutwdDA

- Pasapalabra (resposta NG) www.youtube.com/watch?v=CT833fDPaVQCC BY Jordi Graells ‘Innovación pública y trabajo colaborativo’. Jornada de Innovación

Colaborativa en Osakidetza. Bilbo, 22.04.2009

Youtube

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

ww

w.y

outu

be.c

om/g

enca

t

Page 64: Eines 2.0 per a les organitzacions

63

4. Per organitzar-se: Google Reader, Frienfeed, Netvibes, iGoogle

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 65: Eines 2.0 per a les organitzacions

64

http

://w

ww

.goo

gle.

es/re

ader

Google Reader

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Per organitzar tots els feeds, per llegir-los, dels webs que seguim. Cal intentar activar-hi totes les cerques de ‘generalitat’.

Page 66: Eines 2.0 per a les organitzacions

65

http

://fri

endf

eed.

com

FriendFeed

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

També per llegir i tenir accés als feeds (RSS) dels webs que seguim. Permet organitzar bé les subscripcions.

Page 67: Eines 2.0 per a les organitzacions

66

Netvibes

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Per organitzar tots els feeds, aplicacions 2.0. Netvibes Generalitat

ww

w.n

etvi

bes.

com

ww

w.n

etvi

bes.

com

/gra

ells

Page 68: Eines 2.0 per a les organitzacions

67

ww

w.g

oogl

e.co

m/ig

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

iGoogleIgual que Netvibes. Organitzar recursos 2.0 de Generalitat, per ex.

Page 69: Eines 2.0 per a les organitzacions

68

5. Per emmagatzemar informació i transferir-la: Adrive, Dropbox, Esnip

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 70: Eines 2.0 per a les organitzacions

69

ww

w.a

driv

e.co

m

Adrive

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Per emmagatzemar i transferir fitxers de dimensió molt gran.

Page 71: Eines 2.0 per a les organitzacions

70

Ostres! He perdut la

connexió wifi... ¿Què faré ara sense

el Messenger?

… ¿Per què no proves de parlar

amb mi?

A tall de conclusió…

Jordi Graells Costa “Eines 2.0 per als gabinets de comunicació”. Sessió de formació per a la DG de Comunicació CC BY 3.0

Page 72: Eines 2.0 per a les organitzacions

71

Jordi Graells i Costa www.graells.cat i www.slideshare.net/jordigraells

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Avís legal

Gràcies!

DG Comunicació del Departament de la Presidència (Generalitat de Catalunya)

Palau de la Generalitat. Saló Torres Garcia, 12 de juny de 2009

Sessió de formació per a caps i personal de gabinets premsa

Eines 2.0 per a les organitzacions