Transcript

1. Quants quilmetres sn 365,83 metres? 2. Quants decmetres sn 2,45 quilmetres? 3. Quants quilmetres sn 35 hectmetres, 123 decmetres i 543 metres? 4. La distncia de la Seu d'Urgell a Barcelona s de 192 km. Expressa aquesta distncia en metres. 5. Expressa en cm el volum d'una ampolla de refresc de 0,200 dm. 6. Un corredor de marat fa un recorregut de 42192 metres durant una cursa. Quants km ha fet? 7. La massa d'un elefant s de 6400 kg.. Calcula'n la massa en grams. 8. El riu Nil t una longitud aproximada de 6700 km. Quants metres sn? 9. Quants bitllets de 50 (77mm d'amplada i 141 mm de llarg) es necessiten per enrajolar una habitaci de 5 metres d'ample i 7 m de llarg? 10. La densitat de l'alcohol s de 800 kg./m3 . Quina ser la densitat en grams/cm. 11. L'AVE Barcelona Madrid anir a una velocitat mxima de 350 km/h. Expressa aquesta velocitat en m/s, 12. Calcula en g/cm3 i kg/m3 la densitat d'un cub slid que fa 25 mm de costat i t 20 g de massa. 13. Copia a la teva llibreta el quadre de les unitats de longitud. 14. Escriu a la teva llibreta: 1. Amb unitats de longitud, per a passar duna unitat a una unitat ms gran cal ... 2. Amb unitats de longitud, per passar duna unitat a una unitat ms petita cal .... 15. Expressa 4 dam en metres. 16. Expressa 50 centmetres en decmetres. 17. Transforma en decmetres aquestes quantitats: 1 m. 5 m. 12 m. 37 m. 0,3 m. 0,35 m. 18. Completa: Exemple: 1 hm = 100 m a) b) c) 19. Ordena del ms gran al ms petit: 4 dm; 0,3 dam; 90 mm ; 120 m ; 0,7 km 20. Efectua les operacions segents: a)21 dm + 37 cm = b)700 dm + 0,4 km = 21. Copia a la teva llibreta el quadre de les unitats de superfcie. 22. Quants centmetres quadrats hi ha en un decmetre quadrat? 23. Quants millmetres quadrats hi ha en un centmetre quadrat? 24. Completa: 1hm = ... m; 1 hm2 = ... m2. 25. Completa: 1km = ... m. 1 km2 = ... m2. 26. Indica la unitat que faries servir per mesurar: 1. La superfcie dun camp de futbol. 2. La superfcie dun full de paper. 3. La superfcie de loce Atlntic. 4. La superfcie dun pis. 5. La superfcie dun segell de correus. 6. La superfcie dun mocador de paper. 27. Expressa 85 m2 5 dm2 23 cm2: 1. en m2. 2. en dam2. 3. en dm2.

28. Expressa en m2: 1. 16 dam2 6 m2 3 dm2. 2. 51 hm2 2 dam2. 29. Expressa en cm2: a) 2 m2 48 dm2 b) 6 dm2 4 mm2 c) 1 dm2 2 cm2 d) 19 cm2 1 mm2


Top Related