atomium - text-la galera .i calor les m quines t¨rmiques. la pot¨ncia...

Download ATOMIUM - Text-La Galera .i calor Les m quines t¨rmiques. La pot¨ncia mec nicaTransmissi³ de

Post on 30-Aug-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nous materialsper a lESO

  ATOMIUM

 • Aquest curs... tenim un nou projecte per a leso!

  Hem trigat perqu ens hi hem mirat molt, per ja estem preparats per presentar-vos l , el nou projecte de Text-La Galera per a lESO.

  COMPLET, renovem del tot 9 matries.

  INNOVADOR, pel plantejament i pels materials que lintegren.

  CURRICULAR, recull les novetats en els currculums oficials.

  COMPETENCIAL, garanteix lassoliment de les competncies bsiques.

  POTENT I RIC, format per materials en suports diferents, tant per a lalumne com de suport al docent.

  VERSTIL, permet adaptar-se a les diferents situacions i necessitats educatives.

  Educacio visual i plastica

  Lengua castellana y literatura

  Matematiques

  Llengua catalana i literatura

  Biologia i geologia

  Cultura i valors etics

  Ciencies socials

  Tecnologia ATOMIUM

 • LLIBRe De CURs

  pgina 5

  QUADeRN INTeRACTIU

  pgina 17

  GUIA DIDCTICA

  pgina 19

  ReA DeDUCADoRs

  pgina 21

  eL PRoJeCTe de Fsica i qumicaFormen el projecte diversos materials, tant en suport paper com digital, que constitueixen un conjunt ric, potent i verstil.

  MATeRIALs PeR A LALUMNe LLIBRe De CURsEls llibres en paper per a lalumne tenen diferent nombre dunitats en funci de la crrega horria de la matria en cada curs i sn la pea central del projecte.

  QUADeRN INTeRACTIUPotenciem lautonomia dels alumnes i millorem la seva competncia digital.

  MATeRIALs PeR AL PRoFessoRAT GUIA DIDCTICAEn paper i digital. Per a poder treballar ON LINE i OFF LINE. Amb orientacions didctiques i una gran quantitat de recursos adequats a cada unitat.

  ReA DeDUCADoRsEspai exclusiu per al professorat usuari

  dels nostres materials.

 • Programaci de contingutsMATeRIAL PeR A LALUMNe LLIBRe De CURs 5

  1 Mesurant la matriaQu s la matria? Propietats de la matria. Els tres estats de la matria Les magnituds. El sistema internacional dunitats. La sensibilitat dels

  aparells de mesura. Els errors de mesura La massa. La massa i el pes. Les unitats de massa. La mesura de la massa El volum i la capacitat. La forma i el volum. Les unitats de volum La mesura del volum. El volum de lquids, de slids i de gasos. Volum de figures geomtriques La densitat: una propietat caracterstica. El clcul de la densitat. Cada material t la seva densitat. La densitat de slids, lquids i gasos La capacitat de surar. Com s que suren els vaixells? El gel i laigua.

  2 La matria per dinsLa discontinutat de la matria. La teoria atmica i la teoria cintica Els estats de la matria segons la teoria cintica. La dilataci Els canvis destat. Temp. de fusi i ebullici. La fusi, la vaporitzaci i levaporaci Les escales de temperatura. Els termmetres.

  3 Les mesclesMescles i substncies pures. Mescles homognies i heterognies. Suspensions i colloides Separaci de mescles heterognies. Processos fsics de separaci. La decantaci i la filtraci Les dissolucions. Solut i dissolvent. Els aliatges. Laire La solubilitat. Els efectes de la temperatura. La concentraci. Unitats (g/l i %) Separaci de dissolucions: evaporaci, cromatografia i destillaci.

  4 Les substncies puresLes substncies pures. Els elements. La taula dels elements Lestructura dels toms. El nucli i lescora Els compostos. Les molcules. Frmules qumiques Laigua i les seves propietats.

  5 Les forcesLa fora com a interacci. Els 4 tipus de fora La fora gravitatria. El pes i la gravetat Representaci de forces. Mesura de forces Composici de forces. La fora resultant. Equilibri de forces.

  6 La pressiLa fora i la superfcie de contacte. Unitats de pressi. El manmetre La pressi en els fluids. El principi de Pascal. La pressi hidrosttica. Els

  vasos comunicants La pressi atmosfrica. Lexperiment de Torricelli. El barmetre. La previsi del temps Lempenyiment. El principi dArquimedes. El pes aparent.

  7 El movimentLa cinemtica. El sistema de referncia. La posici, la trajectria i el desplaament La velocitat mitjana. La velocitat instantnia. Unitats El moviment rectilini uniforme (MRU) Representacions grfiques del

  moviment.

  8 Fora i movimentFora i moviment. La inrcia. Les forces de fricci. Les lleis de Newton Lacceleraci. Clcul de lacceleraci. Fora i acceleraci Velocitat, acceleraci i fora. Tipus de moviment El moviment rectilini

  uniformement accelerat. La caiguda lliure.

  9 LenergiaQu s lenergia? Els tipus denergia. Lenergia es transforma Lenergia de la matria. Energia qumica, elctrica i nuclear Lenergia del moviment. Lenergia mecnica. Energia potencial i cintica La conservaci de lenergia. Lenergia es degrada. Lesgotament de les fonts denergia.

  10 El transport de lenergiaEl calor i el treball. El treball i les mquines Lenergia trmica. Fred i calor Les mquines trmiques. La potncia mecnica Transmissi de calor. Conducci, convecci i radiaci.

  11 La llumLa llum visible. La propagaci de la llum. Dispersi i colors La reflexi de la llum. Els miralls La refracci de la llum. Les lents Els instruments ptics. La formaci dimatges.

  12 El soEl so. La velocitat del so Les caracterstiques del so Els instruments musicals.

  1 Els tomsLa discontinuitat de la matria i la teoria atmica de Dalton El descobriment dels electrons i del nucli dels toms El prot i el neutr Les forces nuclears El nombre atmic Els istops El nombre mssic.

  2 La taula peridicaLa configuraci electrnica i la teoria de Bohr Lordenaci dels elements: la taula peridica Perodes i grups Metalls, no-metalls i metalloides Les propietats que es deriven de la distribuci dels electrons.

  3 La radioactivitatEls nuclis inestables i el descobriment de la radioactivitat Els principals tipus de desintegraci dels nuclis atmics: alfa, beta i gamma Les reaccions nuclears La fissi i la fusi La radioactivitat natural i la radioactivitat artificial El perode de semidesintegraci Ls de la radioactivitat en medicina El model estndard Partcules

  i portadors de fora.

  4 Les unions atmiquesLenlla atmic Tipus denlla: inic, covalent i metllic Elements i compostos Les molcules La frmula molecular i la frmula emprica Estructures gegants: cristalls covalents i cristalls inics Les propietats fsiques i qumiques que es deriven de lenlla.

  5 De petit a granLa temperatura i els estats dagregaci La temperatura i la teoria cintico-molecular Els gasos i la pressi La relaci entre pressi, volum i temperatura en els gasos ideals El concepte de mol Les dissolucions i la concentraci La solubilitat Preparaci de dissolucions.

  6 Les reaccions qumiquesCanvis fsics i qumics Les reaccions qumiques Reactius i productes duna reacci La conservaci de la massa Lequaci duna reacci qumica Igualaci dequacions qumiques Les proporcions i la llei de proporcions constants El reactiu limitant Electrlisi de laigua Els cids i les bases El pH i els indicadors Pictogrames indicadors de perill.

  7 Lenergia de les reaccions qumiquesReaccions endoenergtiques i reaccions exoenergtiques Les reaccions de combusti dhidrocarburs Loxidaci Alguns exemples de reaccions qumiques importants: la respiraci i la fotosntesi Les reaccions dels cids amb els metalls i els carbonats La pluja cida Les reaccions de neutralitzaci entre cids i bases La velocitat de les

  reaccions qumiques i els factors que la poden modificar.

  8 LelectricitatLes crregues elctriques Cossos neutres i carregats La fora entre crregues Conductors i allants Lelectritzaci per fricci, per contacte i per inducci Lelectricitat esttica Les descrregues Els llamps El magnetisme i les ones electromagntiques La

  contaminaci radioelctrica.

  9 El circuit elctricEls circuits elctrics Elements dun circuit elctric La intensitat Els generadors de corrent elctric Les piles i les bateries Dinamos

  i alternadors El voltatge La resistncia elctrica La llei dOhm Els curtcircuits Lenergia i la potncia elctrica Fonts denergia.

  1 Les forces i la pressiLes forces i els diversos tipus. Mesura de forces Efectes de les forces. La llei de Hooke La composici de forces La llei de la gravitaci universal. La massa i el pes La fora elctrica i la llei de Coulomb El magnetisme Forces a linterior de la matria. Les forces nuclears Transmissi de forces. La pressi La pressi en els gasos. La pressi

  atmosfrica.

  2 El movimentEl moviment. Posici, desplaament i trajectria Velocitat i acceleraci Fora i moviment: MRU i MRUA Llei de la inrcia i llei fonamental de

  la dinmica Les forces de fricci La caiguda lliure Fora i trajectria.

  3 Lenergia i les onesLenergia Les transformacions energtiques Lenergia mecnica Energia, treball i calor Les ones Les ones sonores. El so.

  4 La llumLa llum i la seva velocitat Les ones electromagntiques i el seu espectre Espectre visible de la llum i color Mescles additiva i subtractiva de colors La reflexi i els miralls La refracci i les lents Lull i els instruments

  ptics.

  5 La qumica i la matriaEls toms i la seva estructura La configuraci electrnica La classificaci dels elements i la taula peridica Lenlla qumic. Lestructura i les propietats Substncies iniques, metlliques i covalents Les dissolucions: solubilitat i concentraci Les reaccions qumiques: propietats i tipus Els cids i les bases. Les reaccions de neutralitzaci.

  6 La qumica del carboniLtom de carboni i les seves propietats qumiques El cicle del carboni Les unions carboni-carboni Els hidrocarburs i la seva combusti Els compostos orgnics oxigenats i nitrogenats Els polmers i la

  polimeritzaci Compostos orgnics dinters biolgic.

  * La programaci de 4t curs s provisional.

  2n 3r 4t

 • Com sn els llibres?els llibres de Fsica i qumi