01...  Web viewEskabidearekin batera memoria teknikoa aurkeztu behar da, ekoizpen ekologikoaren araudia…

Download 01...  Web viewEskabidearekin batera memoria teknikoa aurkeztu behar da, ekoizpen ekologikoaren araudia…

Post on 10-Jun-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>TXIKIZKAKO KOMERTZIOA(elektronikoki bete daiteke, laguntza behar baduzu, deituondorengo zenbakietara: 946271594/ 673001837)</p> <p>|_| INSKRIPZIO ESKABIDEA - Eragile Kodea: (eneek betetzeko)</p> <p>|_| HANDITZE ESKABIDEA Eragile kodea: </p> <p>ENEEK, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluko eragileen erregistroa</p> <p>(10/2006 Legea, abenduaren 29koa, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoari buruzkoa, 2. artikulua).</p> <p>Titularraren datuak</p> <p>Izen-abizenak / sozietate-izena: </p> <p>NIF/NIE/CIF: </p> <p>Helbide postala: </p> <p>PK: </p> <p>Udalerria: </p> <p>L.H.: </p> <p>Tlf.: </p> <p>Mugikorra: </p> <p>e-maila: </p> <p>webgunea: </p> <p>|_| Titularraren NAN/NIE fotokopia edo sozietatearen NIF/CIF eta estatutuak erantsi (titularra pertsona juridikoa den kasuan).</p> <p>ENEEKen aurrean ordezkaria / sozietatearen legezko ordezkari: </p> <p>(Titularra pertsona juridikoa den kasuan edo eskabidea sinatzen ez duenean bete)</p> <p>Izen-abizenak: </p> <p>NIF/NIE: </p> <p>|_| Legezko ordezkariaren NAN/NIE ren fotokopia.</p> <p>|_| Izendapena eta ENEEKen aurrean ordezkaria denaren NAN/NIE fotokopia, enpresaren zuzendaritza atalak eginikoa.</p> <p>Helbide soziala: (Bete helbide postalaren berdina ez bada)</p> <p>Helbide soziala: </p> <p>PK: </p> <p>Udalerria: </p> <p>L.H.: </p> <p>ENEEKeri ESKATZEN dio, Euskadiko nekazaritza ekoizpen ekologikoaren kontrolerako agintariari:</p> <p>|_| Jardueraren hasiera, nekazaritza ekoizpen ekologikoaren araudiak ezarritakoarekin bat etortzeko beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztuta.</p> <p>|_| Jardueraren handitzea, nekazaritza ekoizpen ekologikoaren araudiak ezarritakoarekin bat etortzeko beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztuta.</p> <p>Kuoten banku-helbideratzea: (Kuoten orria dokumentuaren bukaeran eransten da)</p> <p>|_| Banku-helbideratze agindua (Eskabidearen bukaeran dagoen SEPA zorra zuzenen helbideratzearen agindua)</p> <p>Enpresak ENEEKen inskripzioa egiteko eskatutako jarduerak: (Markatu dagozkion laukiak)</p> <p>|_| Saltoki edo merkataritza ibiltarian azken kontsumitzailearen esku dauden produktu ekologikoen Zatikatutako edo ontziratu gabeko salmenta.</p> <p>|_| Saltoki edo merkataritza ibiltarian azken kontsumitzaileari saltzeko eta lantegian edota ontziratze gelan elaboratu, ontziratu edota etiketatu diren produktu ekologikoak. Baita jarduera bitartekari bati subkontratatu bazaio.</p> <p>|_| Azken kontsumitzailearentzat ontziratu eta etiketatu gabe dauden produktu ekologikoen urrutiko salmenta (internet, etab. bitartez).</p> <p>|_| Azken kontsumitzailearentzat ontziratu eta etiketatu gabe dauden produktu ekologikoen salmenta automatikoa (makina auto-saltzaileak).</p> <p>Jarduera guztientzako amankomunean dauden hurrengo dokumentuak eransten dira: (Markatu dagozkion laukiak)</p> <p>|_| Inskribatu beharreko establezimendu bakoitzaren plano egoera eta kokapena.</p> <p>|_| Inskribatu beharreko establezimendu bakoitzaren instalazioen solairu planoa, produktu ekologikoek biltegian, hozkailu kamaran, saltokian, lantegian, ontziratze-gela, edo bestelakoen kokapena adieraziz.</p> <p>|_| Txikizkako komertzioen memoria teknikoa, dokumentu honen 1go eranskinaren oharren arabera beteta.</p> <p>|_| Ekoizpen ekologikoaren ziurtapenik ez duten enpresen biltegiratze zerbitzuak erabili behar badira, instalazio bakoitzerako dokumentu honen 6.eranskinean agertzen den biltegiratze kanpo-zerbitzuaren kontrataziorako Komunikazioaderitzon dokumentua bete.</p> <p>Jardueraren araberako honako dokumentu espezifikoak eransten dira: (Markatu dagozkion laukiak)</p> <p>Saltoki komertzialean salmenta (zatikatua edo ontziratu gabekoa edota elaborazio, ontziratze edota norbanako etiketatzea)</p> <p>|_| Dokumentu honen 2. eranskinean saltoki komertzialaren datuak izeneko dokumentua beteta inskribatu behar diren saltoki bakoitzerako. Inskribatu beharreko saltoki kopuru guztiak: .</p> <p>Salmenta merkataritza ibiltarian eta azoketan (zatikatua edo ontziratu gabekoa edota elaborazio, ontziratze edota norbanako etiketatzea)</p> <p>|_| Dokumentu honen 3. eranskinean agertzen den merkataritza ibiltariko saltokiaren datuak beteta.</p> <p>Urrutiko salmenta </p> <p>|_| Dokumentu honen 4. eranskina urrutiko salmentako saltokiaren datuak beteta.</p> <p>Salmenta automatikoa </p> <p>|_| Dokumentu honen 5. eranskina salmenta automatikoko saltokiaren datuak beteta.</p> <p>Enpresak merkaturatzen dituen nekazaritzako elikagaiak: (Markatu dagozkion laukiak)</p> <p>|_| Salmenta tokian saltzen diren nekazal produktu desberdinen %95a baino gehiago modu ekologikoan ere eskaintzen da. Honen barnean, ziurtapena dutenak zein ez dutenak - ontziratuak eta etiketatuta etortzeagatik eta manipulatu gabe merkaturatzeagatik - aurkitzen dira.</p> <p>|_| Aurreko portzentaia %95 baino txikiagoa da.</p> <p>Protzentaia adierazi: </p> <p>Inskripzio/handitze eskabidea ENEEKen bulegoan aurkezt, garantia@eneek.org helbide elektronikora bidali edo posta ziurtatu bidez bidali, honako helbidera: Jauregibarria auzoa 4, 1. solairua, 48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia). ). Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aurreikusitako bideren bat erabilita ere aurkez daiteke.</p> <p>Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/1999 LO legearen arabera, Informatzen da eman diren datuak izaera pertsonala duen datu-fitxategi batean gordeko direla, non ziurtapen akordioan azaldu bezela bakarrik erabiliko diren. Eskatzaileak aukera du informazio horretara sarbidea izateko, zuzentzeko edota eguneratzeko ENEEKeri gutun bat bidaliz. Gutunaren bidea erabiliz eskubidea du indargabetzea eskatzeko edo datuen prozesatzeari uko egiteko edo zehaztutako helbururen batekin datuok erabiltzeari uko egiteko, nahiz eta aukera hauek ENEEKen zerbitzuetatik baja ekar dezaketen.</p> <p>ESKABIDEAREN KONPROMEZUAK</p> <p>ENEEK, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren eragileen erregistroa (Abenduaren 29ko Eusko Legebiltzarreko 10/2006 legea).</p> <p>Nire ardurapean ondorengoa aitortzen dut*: eskabide honetan eman den informazioa zehatza eta egiazkoa da, ez da inolaz ere garrantzizko informaziorik ezkutatu, eskabide honetan agertzen diren instalazioen kontrol osoa daukat, ziurtatuta dauden eragileen lista osoa argitaratzeko ENEEKen betebeharra ezagutzen dut eta hartutako konpromezuak neureganatzen ditut:</p> <p>Izen abizenak edo sozietate-izena: </p> <p>ENEEKen aurrean ordezkaria denaren izen abizenak (Titularra pertsona juridikoa den kasuan): </p> <p>(*) Emandako datuetan edo eskatutako dokumentazioan zehaztasun eza, faltsukeria edo datuak ez esatea eskabide hau baliogabetu dezake.</p> <p>Konpromezuak</p> <p> Jardueraren iraunaldia bitartean, ekoizpen ekologikoaren araudiarekin bat datozen eragiketak egitea (834/2007, 889/2008 eta 1235/2008 EBeko produktu ekologikoei buruzko Erreglamenduak),baita etorkizunean ematen diren aldaketetan ere. Eragileak bermatu behar du nekazaritza elikagaien jardueran parte hartzen duten persona guztiak, bai zuzenekoak bai zeharkakoak, aplikagarria den araudia ezagutzen dutela eta gutxienezko kualifikazioa dutela arau hausterik ez gertatzeko.</p> <p> Araudi hau betetzeko erabiltzen diren ekintzak dokumentatu, erregistratu eta bildu. Horretarako, kudeaketa eta kontabilitate sistema bat mantendu behar da.Sistema honek, produktu eta lehengaien jatorria ezagutzeko aukera eman behar du, baita lortutako produktuak eta bere erabilera ere, eta egiaztapen egokia burutzeko ENEEKek eskatu dezakeen beste edozein informazioa emateko balio behar du.</p> <p> Helbidea, kontaktu datuak, banku datuak, produktuak, jarduerak, kudeatzaile edo sozietate aldaketak, edo beste edozein aldaketen berri eman behar zaio ENEEKeri bidezkoa den aurrerapenarekin. </p> <p> Noizbehinkako edo urtaroko jarduera modua egitekotan, ENEEKekin harremanetan jarri lan programa 3 eguneko aurrerapenarekin adierazteko.</p> <p> Produktu bat ekoiztu, elaboratu, inportatu edo beste eragile batetik jaso Cuando se considere o sospeche que un producto que se ha producido, elaborado, importado o recibido de otro operador, no cumple con dicha normativa, iniciar el procedimiento para retirar las indicaciones relativas al mtodo de produccin ecolgico, o bien para separar e identificar el producto afectado. Adems informar sin demora a ENEEK. </p> <p> Aceptar en caso de infraccin o irregularidad las medidas indicadas en la normativa de produccin ecolgica. En su caso, informar por escrito a los compradores del producto con el fin de garantizar que las menciones al mtodo de produccin ecolgico se retiran de la produccin afectada.</p> <p> En el caso de una suspensin temporal o retirada definitiva de la certificacin, o tras finalizar la actividad, proceder a la retirada del producto y de la publicidad las referencias al mtodo de produccin ecolgico, as como retornar el material promocional propiedad de ENEEK cedido.</p> <p> No comercializar productos y procesos, o utilizar locales, instalaciones y formulaciones, asociadas con la marca o menciones protegidas que no se encuentren recogidas en el Certificado.</p> <p> Izen korporatiboaren parte bezela edo merkataritza marka bezela, ez da onartuko ENEEKen irudi korporatiboarekin nahasmena sortu dezakeen identifikazio marka, merkataritzarako marka, seinale, logo, aipamen, oharrik, edo antzekorik.</p> <p> Presentar a ENEEK para su aprobacin, etiquetas, formatos de venta, medios publicitarios o de otro tipo que incluyan las menciones y marcas de certificacin. Esta autorizacin es condicin previa a la impresin y puesta en circulacin. Al igual que modificaciones sustanciales posteriores. </p> <p> Permitir a ENEEK y a la Autoridad competente en produccin agraria ecolgica el acceso a los locales, incluidos los medios productivos fuera del mbito de aplicacin de la certificacin, y los registros y documentos relevantes. Dichas visitas se realizaran dentro o fuera de las horas de actividad y podran realizarse sin previo aviso como visitas extraordinarias de control o en respuesta a reclamaciones recibidas.</p> <p> Permitir a ENEEK y a la Autoridad competente en produccin agraria ecolgica, el acceso para la toma de muestras para anlisis en cualquier momento y si es el caso sin previo aviso.</p> <p> Proporcionar la informacin disponible sobre los riesgos conocidos o potenciales que el personal de ENEEK podra encontrar en las visitas que realizar a las instalaciones. ENEEK asegurar que mientras su personal est en las instalaciones del operador, cumplir con todas las instrucciones en materia de salud y seguridad laboral.</p> <p> Permitir a ENEEK la subcontratacin de la labor de seguimiento y de los anlisis de muestras, y permitir a dichos subcontratistas el mismo acceso y mismos derechos que si fuesen de ENEEK.</p> <p> Salmenten aitorpena bidali, kuoten kalkulurako ENEEKek behar duenean.</p> <p> Ziurtatutako produktu edo zerbitzuen erreklamazioen erregistroa gorde, baita erantzun modua ere. </p> <p> Ziurtatutako produktu eta prozesuetan aplikagarriak diren erregulazio eta araudi orokorrak bete.</p> <p> ENEEKen eragile erregistroan inskribatuta daudenen eskubideak eta betebeharrak ezagutu, AGINDUA, 2009ko abenduaren 17koak bildutakoa, ENEEKen barne erregimeneko erreglamendua argitaratzea agintzen duena.</p> <p>Lekua eta data: </p> <p>Sinadura eta zigilua</p> <p>Sinatzailea (izen-abizenak): </p> <p>Jauregibarria auzoa 4 1, 48340 Amorebieta Etxano (Bizkaia)</p> <p>T 673001837 - 946271594 </p> <p>E info@eneek.org W www.eneek.org</p> <p>NE-ZIUR-PZ-01.13 Revisin 1 </p> <p>Fecha de aprobacin: 25/11/2014</p> <p>Pgina 1 de 13</p> <p>1go ERANSKINA</p> <p>TXIKIZKAKO KOMERTZIOAREN MEMORIA TEKNIKOA</p> <p>Eskabidearekin batera memoria teknikoa aurkeztu behar da, ekoizpen ekologikoaren araudia betetzeko eta hau egiaztatzeko hartuko diren neurri konkretuak azalduz. Memoria honek eragilearen onetsi formala eta sinadura eduki behar ditu. Dokumendu hau Word formatuan jeitsi ezgero, ordenagailuz bete daiteke. 1go eranskin hau memoria teknikoan erantsi behar diren dokumentuen egiaztapenerako erabilgarria da. Berezko memoria teknikoa ere idatzi dezakete, eranskin honetan azaltzen diren atal berdinak garatuz. </p> <p>1. </p> <p>Ekoizpen ekologikoaren aipamenak erabiliko diren enpresa jarduerak.</p> <p>(Markatu dagozkion laukiak)</p> <p>|_| Zatikazko edo ontziratu gabeko salmenta: |_| Ekologikoa soilik |_| Mistoa, ekologikoa eta konbentzionala.</p> <p>Produktuak: </p> <p>|_| Elaborazioa, ontziratzea edota etiketatzea: |_| Ekologikoa soilik |_| Mistoa, ekologikoa eta konbentzionala.</p> <p>Produktuak: </p> <p>|_| Urrutiko salmenta: |_| Ekologikoa soilik |_| Mistoa, ekologikoa eta konbentzionala.</p> <p>Produktuak: </p> <p>|_| Salmenta automatikoa: |_| Ekologikoa soilik |_| Mistoa, ekologikoa eta konbentzionala.</p> <p>Produktuak: </p> <p>2. </p> <p>Instalazioa mistoa bada, produktu konbentzionalekin kutxadura, nahasketa eta ordezkapen arriskuak ekiditzeko hartzen diren kautelazko neurriak zehaztu.</p> <p> (Markatu dagozkion laukiak)</p> <p>|_| Produktu ekologikoen identifikazioa salmentarako erakusketan dagoen bitartean.</p> <p>Kautelazko neurriak: </p> <p>|_| Azken kontsumitzailearen bistan produktu ekologikoen zatiketa egiten den bitartean.</p> <p>Kautelazko neurriak: </p> <p>|_| Produktu ekologikoen elaborazio, ontziratze edota etiketatzean, lantegian edota ontziratze gelan egiten den bitartean. </p> <p>Kautelazko neurriak: </p> <p>|_| Produktu ekologikoen biltegiratzean.</p> <p>Kautelazko neurriak: </p> <p>|_| Establezimendu eta eragilearen instalazioen arteko produktu ekologikoen garraioan. </p> <p>Kautelazko neurriak: </p> <p>|_| Bestelakoak (zehaztu).</p> <p>Kautelazko neurriak: </p> <p>3. </p> <p>Produktu ekologikoen kontrol, kudeaketa eta trazabilitaterako ereduen erregistroa.</p> <p> (Eransten diren erregistro edota zerrenda formatu informatikoei dagozkion laukiak markatu)</p> <p>|_| Produktu ekologikoen hornitzaileen erregistroa.</p> <p>|_| Subkontratisten erregistroa (produktu ekologikoekin lanak egiteko bitartekoen subkontratazioa egiten den kasuan).</p> <p>|_| Sarrera/erosketen erregistroa.</p> <p> Zehaztu non idatziko diren produktu ekologikoak jasotzean egiten diren egiaztapen emaitzak.</p> <p>|_| Irteera/salmenten erregistroa.</p> <p>|_| Produktu ekologikoen izakinen erregistroa.</p> <p>|_| Salmenta zatikatua egiten den kasuan, sarrerak/irteerak/izakinen asteko erregistroa.</p> <p>|_| Elaborazio erregistroa (produktu ekologikoa elaboratzen bada soilik).</p> <p>|_| Ontziratze erregistroa (produktu ekologikoa ontziratzen bada soilik).</p> <p>|_| Instalazio eta ekipoen garbiketa erregistroa.</p> <p>|_| Desinfekzio, izurrien eta karraskarien kontrolen erregistroa.</p> <p>|_| Bezeroen erreklamazio erregistroa.</p> <p>|_| Bestelako erregistroak (eransten diren ereduak zehaztu): </p> <p>4. </p> <p>Instalazio eta ekipoen garbiketa plana (makineria, lan azalerak, ebakitzaileak, ontziratzaileak, etab.) </p> <p>|_| Garbiketa planaren memoria teknikoa eransten da, erabilitako produktuak ere zehaztuz. </p> <p>(eragileak instalazioen garbiketarako erabilitako produktuen fitxa teknikoak eskuragarri eduki behar ditu).</p> <p>5. </p> <p>Desinfekzio,izurrite eta arratoi-garbiketa plana. </p> <p>|_| Desinfekzio, izurrien eta karraskarien kontrol plana memoria teknikoari eransten zaio, erabilitako pruduktuak zehaztuz </p> <p>(eragileak garbiketarako erabilitako produktuen fit...</p>